Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

F-Secure Oyj, osavuosikatsaus, 30.10.2019, klo 09.00

F-Securen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14% kolmannella neljänneksellä

Keskeiset tapahtumat heinä-syyskuussa (Q3)

 • Liikevaihto kasvoi 7% ja oli 53,8 miljoonaa euroa (50,5 milj.eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 14% ja oli 30,3 miljoonaa euroa (26,7 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta laski 1 % ja oli 23,4 miljoonaa euroa (23,8 milj.eur)
 • Saadut ennakot kasvoivat 2% ja olivat 70,2 miljoonaa euroa (69,0 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 6,8 miljoonaa euroa (6,0 milj.eur) ja 12,7% liikevaihdosta (11,9%)1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,7 miljoonaa euroa (-1,0 milj.eur)1)

Keskeiset tapahtumat tammi-syyskuussa

 • Liikevaihto kasvoi 18% ja oli 161,2 miljoonaa euroa (137,0 milj.eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 36% ja oli 89,8 miljoonaa euroa (66,1 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta kasvoi 1 % ja oli 71,4 miljoonaa euroa (70,9 milj.eur)
 • Saadut ennakot kasvoivat 2% ja olivat 70,2 miljoonaa euroa (69,0 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 16,6 miljoonaa euroa (12,6 milj.eur) ja 10,3% liikevaihdosta (9,2%)1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,01 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 10,3 miljoonaa euroa (3,3 milj.eur)1)
 • Liikevoittoon sisältyy toisella neljänneksellä syntynyt 3,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus MWR InfoSecurityn hankintaan liittyvien erien uudelleen arvostuksesta

1) F-Secure on ottanut käyttöön uuden Vuokrasopimukset-standardin (IFRS 16) 1. tammikuuta 2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailukauden tietoja ei ole oikaistu. IFRS 16:n vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen on +1,7 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja +5.0 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Vaikutus operatiiviseen rahavirtaan on +1,6 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja +4,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Koko vuoden 2019 osalta vaikutuksen oikaistuun käyttökatteeseen arvioidaan olevan noin +6,7 miljoonaa euroa.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

 

Näkymät

Näkymät vuodelle 2019 ennallaan

Yhtiön näkymät vuodelle 2019 ovat ennallaan:

 • Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30% verrattuna vuoteen 2018
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan pysyvän noin vuoden 2018 tasolla
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16:n vaikutuksen

Yhtiön näkymät strategiajaksolle 2018-2021 ovat ennallaan

Yhtiö ennakoi kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden kysynnän vahvan kasvun jatkuvan ja hakee markkinaa nopeampaa kasvua. Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan strategiaperiodin 2018-2021 aikana kasvavan yli 15% vuosittain.

Liikevaihdon ennakoidun kasvun ja yhtiön skaalautuvan liiketoimintamallin odotetaan parantavan kannattavuutta selvästi pitkällä aikavälillä. Yhtiön johto pyrkii jatkuvasti löytämään oikean tasapainon kasvuinvestointien ja kannattavuuden välillä optimoiden pitkän aikavälin kasvua ja arvon luontia osakkeenomistajille.

 

TOIMITUSJOHTAJA SAMU KONTTINEN

F-Securen liikevaihdon kasvu jatkui yritystietoturvatuotteissa ja kyberturvakonsultoinnissa kolmannella neljänneksellä. Kokonaisliikevaihto kasvoi 7 prosenttia 53,8 miljoonaan euroon yritystietoturvan liikevaihdon kasvun ollessa 14 prosenttia. Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Kannattavuuden suhteen vuosineljännes oli odotustemme mukainen oikaistun käyttökatemarginaalin ollessa 13%.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) vuosineljännes oli vahva. Kolmannella neljänneksellä Countercept-ratkaisu voitti merkittäviä asiakkuuksia monia kärkikilpailijoita vastaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, mikä korostaa tarjoamamme kilpailukykyä. F-Secure Counterceptin onnistunut uusasiakashankinta jatkui globaalisti fokuksessa olevilla toimialoilla, kuten rahoituksessa, kriittisen infrastruktuurin ja asiantuntijapalveluiden toimialoilla. MDR-ratkaisuiden myyntihankekanta on kehittynyt hyvin, vaikkakin odotamme tilausten vuosineljänneskohtaisten volyymien ja kokojen vaihtelevan myös tulevaisuudessa.

F-Securen päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminnan kasvu jatkuu vakaana. Hyvä uusimisaste päätelaiteratkaisun (EPP) tilausten osalta ja EPP-tuotteeseen integroidun EDR-tuotteen (Endpoint Detection and Response) myyntivolyymien kasvu kuvaavat päättynyttä vuosineljännestä. Tämä pilvipohjainen yhdistelmä on todella tehokas ohjelmistoratkaisu, joka parantaa palvelukumppaneidemme kykyä tukea asiakkaitaan. EDR:n osuus liikevaihdosta on kuitenkin toistaiseksi vielä pieni verrattuna muuhun yritystietoturvaliiketoimintaamme, vaikka ratkaisu on strategisesti todella merkittävä.

Kyberturvallisuuskonsultointi jatkoi vahvaa kasvua. Syyskuussa F-Secure viimeisteli MWR-integraation konsultoinnissa ja yhdisti kaikki yksiköt yhdeksi globaalisti toimivaksi asiantuntijaorganisaatioksi. F-Secure toimittaa kyberturvakonsultointia 11 eri maassa neljällä eri mantereella ja on hyvin asemoitunut  palvelemaan kaikkein vaativimpia ja kansainvälisesti toimivia asiakkaita.

Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Liiketoiminnan avainmittarit, laiteaktivointien määrä ja tilausten uusimisasteet, säilyivät vakaina. Kiinnostus tulevaa Identity Protection -tuotetta sekä F-Secure SENSE -reititintietoturvaratkaisua kohtaan on lupaava merkki portfoliomme vetovoimasta. Strategisesti operaattorikumppanit ovat meille todella tärkeitä, koska heillä on huomattava markkinavoima ja he tavoittavat paljon asiakkaita. Uusien ratkaisujen jakelu operaattorikanavan kautta vie usein aikaa, minkä vuoksi niiden myynnin vaikutuksen liikevaihtoon odotetaan olevan pieni lyhyellä aikavälillä.

Lokakuussa F-Secure aloitti toimintojen uudelleenjärjestelyn toteuttaakseen MWR InfoSecurity-yritysoston synergiat ja mahdollistaakseen paremman keskittymisen eri asiakassegmentteihin. Liiketoiminnan kasvattaminen on strategiamme ytimessä. Haluamme varmistaa terveen kannattavuuden ja kasvavan skaalan tuomien hyötyjen saavuttamisen myös tulevaisuudessa.

 

Taloudellinen kehitys

milj.eur 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 53,8 50,5 7% 161,2 137,0 18% 190,7
  Kuluttajatietoturvatuotteet 23,4 23,8 -1% 71,4 70,9 1% 94,9
  Yritystietoturva 30,3 26,7 14% 89,8 66,1 36% 95,9
  tuotteet 18,4 16,6 11% 54,2 46,4 17% 63,8
  konsultointi 11,9 10,1 18% 35,6 19,7 81% 32,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,6 -11,7 7% -37,7 -26,9 40% -39,4
Bruttokate 41,2 38,7 6% 123,6 110,1 12% 151,4
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,4 0,3 21% 1,1 1,7 -35% 2,3
Liiketoiminnan muut kulut 1) -34,8 -33,1 5% -108,0 -99,3 9% -136,2
  myynti ja markkinointi -23,3 -22,4 4% -73,9 -65,5 13% -90,7
  tutkimus ja tuotekehitys -8,1 -7,8 4% -24,6 -24,9 -1% -33,5
  hallinto -3,3 -2,8 19% -9,5 -8,8 8% -11,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 6,84) 6,0 15% 16,64) 12,6 32% 17,4
% liikevaihdosta 12,7% 11,9%   10,3% 9,2%   9,1 %
Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa       9,1      
Yrityshankintoihin liittyvät kulut   -2,7     -3,3   -3,6
Käyttökate 6,84) 3,3 109% 25,74) 9,3 177% 13,8
% liikevaihdosta 12,7% 6,5%   16,0% 6,8%   7,2 %
Poistot -3,54) -1,8 92% -10,14) -4,7   -6,8
Arvonalentumiset       -6,0      
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,9 -1,1 -24% -3,2 -1,4   -2,5
Liikevoitto 2,54) 0,4   6,44) 3,1 104% 4,6
% liikevaihdosta 4,7% 0,8%   4,0% 2,3%   2,4 %
               
Oikaistu liikevoitto 2) 3,44) 4,2 -20% 6,54) 7,8 -17% 10,6
% liikevaihdosta 6,3 % 8,3%   4,0% 5,7%   5,6 %
               
Tulos per osake (EUR) 3) 0,01 0,01 7% 0,02 0,01 136% 0,01
Saadut ennakot     70,2 69,0 2% 72,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   3,74)  -1,0     10,34)  3,3   13,8
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat     24,9 21,5 15% 27,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,8% 7,7% -11% 5,3% 8,1% -35% 7,9%
Omavaraisuusaste, %       45,9% 43,7% 5% 42,7%
Velkaantumisaste, %       28,3% 23,4% 21% 13,9%
Henkilöstö kauden lopussa       1727 1636 6% 1666
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten määritelty osavuosikatsauksen taulukko-osan liitteessä 7. 
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä liittyen yritysostoihin, integraatiokuluihin, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy osavuosikatsauksen taulukko-osan liitteestä 7.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 157 696 495 (1-9/2019)
 4. IFRS 16 kasvatti oikaistua käyttökatetta ja käyttökatetta 1,7 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 5,0 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Vaikutus oikaistuun liikevoittoon ja liikevoittoon oli 0,1 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 0,2 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 4,8 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja oli 1,6 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 4,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

F-Secure Oyj aloitti uudelleenjärjestelyn ja käynnisti yhteistoimintaneuvottelut 7.10.2019.

Uudelleenjärjestelyn avulla F-Secure toteuttaa MWR InfoSecurityn yritysoston synergioita, kohdentaa resursseja uudelleen kasvun tukemiseksi ja tehostaa tukitoimintoja. Uudelleenjärjestelyllä arvioidaan saavutettavan yli 5 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunniteltujen henkilöstövähennysten odotetaan olevan enintään 90 työntekijää globaalisti yhtiön kokonaishenkilöstömäärän ollessa 1 700 työntekijää. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa Suomessa enintään 50 työntekijän vähennykseen. Suunnitellut henkilöstövähennykset eivät koske tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä, kyberturvakonsultteja eikä kuluttajatietoturvaliiketoimintayksikköä.

Osana uudelleenjärjestelyä F-Secure aloitti organisaatiomuutokset maanantaina 7. lokakuuta 2019. Yritystietoturvan toiminnallista organisaatiota muokataan rakenteeseen, joka ottaa paremmin huomioon päätelaitetietoturvatuotteiden, kyberturvallisuuskonsultoinnin ja hallinnoitujen tietoturvapalvelujen erityispiirteet. Uuden johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava:

Samu Konttinen (toimitusjohtaja), Antti Hovila (strategia, brändi ja viestintä), Kristian Järnefelt (kuluttajatietoturva), Juha Kivikoski (yritystietoturva), Ian Shaw (kyberturvallisuuskonsultointi), Tim Orchard (hallinnoidut tietoturvapalvelut), Jari Still (tietohallinto), Jyrki Tulokas (tutkimus ja teknologia), Eriikka Söderström (talousjohtaja) ja Eva Tuominen (henkilöstöjohtaja).

Webcast

Englanninkielinen webcast sijoittajille ja analyytikoille järjestetään kello 14.00.

Esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla: http://www.f-secure.fi/sijoittajat

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.f-secure.com/sijoittajat

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2020 taloudellisen kalenterin myöhemmin tänä vuonna.


Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure
+358 44 3734693

Henri Kiili, sijoittajasuhdepäällikkö, F-Secure
+358 40 8405450

Liite

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.