Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 23.2.2021 KLO 08:00

Koronapandemia laski välitetyn rahoituksen määrää verrattuna vuoteen 2019

Yhteenveto 1.1. - 31.12.2020
 • Liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (14,2), laskua 22,0%.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (1,6).
 • Liikevoittomarginaali oli 5,5% (11,6).
 • Oikaistu liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (2,3).
 • Oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBIT) oli 5,5% (16,5).
 • Tilikauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,1).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,01).
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli -0,12 euroa (0,08).
 • Taseen loppusumma oli 28,4 miljoonaa euroa (36,0).
 • Oma pääoma kauden päättyessä oli 13,6 miljoonaa euroa (14,5).
 • Rahavarat tilikauden lopussa olivat 3,8 miljoonaa euroa (3,9).
 • Osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä oli 7 173 625 (7 173 625).
 • Välitetyn rahoituksen määrä oli yhteensä noin 130,7 miljoonaa euroa (200,7).
 • Välitetystä rahoituksesta yritysrahoituksen osuus oli 40,0%.
 • Koronapandemia ja sen seurauksena säädetty väliaikainen regulaatio toimialalla leikkasivat merkittävästi välitetyn rahoituksen määrää.
Yhteenveto 1.7. - 31.12.2020
 • Liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa (7,0), laskua 24,4%.
 • Katsauskauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,5).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3).
 • Liikevoittomarginaali oli 12,5% (3,9).
 • Oikaistu liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,0).
 • Oikaistu liikevoittomarginaali oli 12,5% (14,0).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,07).
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli -0,02 euroa (0,01).
 • Välitetyn rahoituksen määrä oli noin 63,8 miljoonaa euroa (91,7). 
 • Välitetyn yritysrahoituksen määrä kasvoi 48%:a verrattuna samaan ajanjaksoon edellisellä tilikaudella.
 • Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Teemu Nyholm.
 • Yhtiö julkisti uudistetun strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 8.12.2020.

Toimitusjohtaja Teemu Nyholm: koronapandemian ja uudistumisen vuosi

Vuonna 2020 koronaviruspandemia ja sen seurauksena toteutetut rajoitustoimet sekä yleinen epävarmuus talouden kehityksestä vaikeuttivat merkittävästi liiketoimintaamme usealla eri tavalla. Keväällä pandemian levitessä voimalla Eurooppaan merkittävä osa sijoittaja-asiakkaistamme keskeytti uudet lainasijoitukset alustallamme luonnollisena varotoimenpiteenä pienentäen näin rahoituksen tarjontaa palvelussamme. Samalla kiristimme hallitusti luotonmyöntökriteerejämme sekä yritys- että kuluttajarahoituksessa pyrkien näin turvaamaan sijoittajien tuottotason säilymisen. Lisäksi koronapandemian seurauksena keskeisillä markkinoillamme Suomessa ja Puolassa saatettiin voimaan väliaikaista regulaatiota rajoittamaan vakuudettomien luottojen myöntämisen edellytyksiä ja markkinointia. Nämä tekijät yhdessä johtivat välittämämme lainavolyymin noin 33%:n laskuun verrattuna vuoteen 2019.

Voimme tyytyväisinä kuitenkin todeta, että lainasijoittaja-asiakkaillemme tarjoamamme korkosijoitusmuoto ja yhtiömme luottoriskienhallinta osoittivat vahvuutensa myös erittäin haastavissa oloissa. Luottojen takaisinmaksussa ei koettu oleellista heikentymistä yritysrahoituksessa eikä kuluttajarahoituksessa. Lainasijoittajien keskimääräinen tuotto pysyi vakaana ja pandemiaa edeltävällä tasolla. Tämän seurauksena vuoden toisella puoliskolla sijoittaja-asiakkaamme alkoivat uudelleenaktivoimaan sijoituksiaan, mikä johti lainavolyymien elpymiseen. Lisäksi pystyimme sopeuttamaan kulujamme ja näin toisen puolivuotiskauden tulos palautui lähelle nollaa ensimmäisen puolivuotiskauden merkittävästä tappiosta.

Olemme erityisen tyytyväisiä yritysrahoituksen kehitykseen toisella puolivuotisjaksolla. Huolimatta epävarmasta toimintaympäristöstä ja kiristetyistä luottokriteereistämme yritysrahoituksen volyymi kasvoi 48%:a verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisellä tilikaudella. Etenkin tarjoamamme myynti- ja ostolaskurahoitustuotteet osoittivat joustavuutensa ja tehokkuutensa riskienhallinnan näkökulmasta mahdollistaen epävarmoissakin olosuhteissa yritysasiakkaidemme rahoittamisen. Näin olimme osaltamme auttamassa suomalaisten pk-yritysten selviytymistä koronapandemian aiheuttaman kriisin yli.

Vuoden toisella puoliskolla keskityimme vahvistamaan liiketoimintamme perustaa: yhdessä hallituksen ja johdon kanssa määrittelimme yhtiölle uudistetun strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Uudistetun strategian ytimessä ovat vuoden 2021 aikana lanseerattavat maksamiseen ja verkkokauppaostosten rahoittamiseen liittyvät uudet tuotteet, joilla palvelemme asiakkaitamme yhä kokonaisvaltaisemmin ja olemme tiiviimmin asiakkaiden arjessa mukana. Näin pyrimme parantamaan asiakaskohtaista kannattavuuttamme. Tulemme jatkossa keskittymään ja panostamaan voimakkaammin valittuihin kansainvälisiin markkinoihin sekä pienentämään oman taseen kautta tehtyä lainausta. Kohdennamme myös tarjontaamme lainasijoittajille yhä enemmän matalan riskin ja tasaisen tuoton tuotteisiin ja pyrimme kasvattamaan institutionaalisten sijoittajien osuutta asiakaskunnassamme. Kesällä suoritetun toimitusjohtajan vaihdon jälkeen selkeytimme ja vahvistimme myös organisaatiotamme uusilla avainhenkilöiden rekrytoinneilla. Näillä toimilla luomme pohjaa tulevien vuosien kasvulle ja kannattavuudelle.

Taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 koronapandemia heijastuu vielä liiketoimintaamme ja aiheuttaa epävarmuutta väliaikaisen regulaation jatkumisen osalta ja näin vaikeuttaa ennustettavuutta etenkin lainasijoittajiemme tarjoaman rahoituksen kasvun osalta. Epävarmuustekijöistä huolimatta, odotamme vuoden 2021 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2020 verrattuna. Panostuksemme strategiamme mukaisiin uusiin tuotteisiin ja näin tulevien vuosien kasvuun ja kannattavuuteen johtavat siihen, että ennakoimme vuoden 2021 tuloksen jäävän jonkin verran tappiolliseksi.

Voitonjakoehdotus

Fellow Finance Oyj:n yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2020.

Sijoittajakalenteri

Fellow Finance Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on alustavasti suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 31.3.2021 klo 14:00. Yhtiön hallitus lähettää myöhemmin erillisen kutsun kokoukseen. Vuoden 2020 vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10.

Lisätietoja

Teemu Nyholm: toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, [email protected],puh. +358 50 577 1028

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 700 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.fellowfinance.fi

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen pankkirahoitus suoraan lainaukseen ihmisten ja yritysten välillä. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 660 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.