Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finnair Oyj          Pörssitiedote           7.11.2019 klo 15:00

Finnair siirtyy kasvustrategiassaan kiihdytetyn kasvun jälkeen uuteen vaiheeseen, jossa Finnair kasvaa maltillisesti markkinan mukana ja tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua.

Finnairin hallitus on vahvistanut seuraavat tavoitteet strategiakaudelle 2020-2025:
  • yli 7,5 %:n vertailukelpoinen EBIT yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen
  • yli 10%:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin)12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen
  • yli 85 %:n täsmällisyys
  • parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi

Finnair aikoo toteuttaa nämä tavoitteet kohdennetulla strategialla, joka hyödyntää Finnairin kotikentän Helsingin maantieteellistä etua Euroopan ja Aasian välisissä yhteyksissä.

Pääomamarkkinapäivässään 12.11.2019 Finnair käsittelee verkoston ja laivaston optimointia, toiminnan laatua ja kaupallista strategiaa sekä vastuullisuutta. Finnairin johto kertoo myös strategiakaudelle suunnitelluista investoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Strategiakaudelle annetaan myös seuraava indikatiivinen lisäohjeistus:
  • 3-5 %:n vuosittainen kapasiteetin kasvu (CAGR) tarjotuilla tuolikilometreillä mitattuna (ASK)
  • likviditeetin optimointi, kuitenkin siten että kassavarat olisivat vähintään 15 % liikevaihdosta (34 % 30.9.2019)
  • velkaantuneisuusaste (gearing) olisi enintään 175 % (74 % 30.9.2019)
  • arvioidaan hybridilainan uusiminen nykyistä pienempänä
  • arvioidaan omistettujen lentokoneiden osuuden lisäämistä lentokonerahoituksessa (suhteessa vuokrattuihin lentokoneisiin)
  • Finnairin osinkopolitiikka pysyisi ennallaan.

Finnairin pääomamarkkinapäivän ohjelma löytyy Finnairin sivuilta osoitteesta https://investors.finnair.com/fi/capital-markets-day

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Finnairin toimintaan, tuloksellisuuteen, strategioiden toteutumiseen tai niiden tavoiteltuihin vaikutuksiin. Riskit ja epävarmuustekijät voivat olla sekä ulkoisia että sisäisiä ja liittyä esimerkiksi muutoksiin yleisessä taloustilanteessa, ilmailualan olosuhteissa tai Finnairin toiminnassa. Riskejä ja epävarmuustekijöitä on käsitelty tarkemmin vuosikertomuksen 2018 sivulla 36, vuoden 2019 osavuosikatsauksissa ja Finnairin verkkosivuilla. Riskit, epävarmuustekijät ja muut tällä hetkellä tuntemattomat tekijät, muutokset oletuksissa tai Finnairin päätökset ryhtyä tai olla ryhtymättä tiettyihin toimiin, voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Ellei laista tai pörssin säännöistä muuta johdu, Finnair ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia.

FINNAIR OYJ

Hallitus

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.