Matkustajakäyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä lähes 90 prosenttiin

Finnair kuljetti heinäkuussa 1 447 400 matkustajaa eli 12,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kuukausittainen matkustajamäärä nousi kaikkien aikojen ennätystasolle Finnairin liikenteessä. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 10,7 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 12,2 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 89,6 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018, helmikuussa 2019 ja huhtikuussa 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 12,1 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui etenkin lisävuoroille Hong Kongiin ja Osakaan. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 29,2 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,8 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta ja lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita. Lisäkapasiteetti kohdistui lisävuoroille Tukholmaan, Pietariin, Lontooseen ja Moskovaan sekä uusiin kausittaisiin kohteisiin kuten Hannoveriin, Trondheimiin ja Bolognaan. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,8 %. Tähän vaikutti muun muassa se, että viime vuoden vastaavana ajankohtana Tampereen lentokenttä oli osittain suljettuna.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 11,2 % Aasian-liikenteessä, 27,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
10,4 % Euroopan-liikenteessä ja 10,1 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 90,0 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 92,6 %, Euroopan-liikenteen 89,5 % ja kotimaan liikenteen 69,6 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 10,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 21,5 %, Euroopan-liikenteessä 12,6 % ja kotimaan liikenteessä 10,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat heinäkuussa 15,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 4,2 %. Maailmanlaajuinen rahtimarkkinoiden lasku vaikutti heinäkuun kannettuihin rahtikiloihin.

Finnairin lennoista 78,4 % (77,4 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

Elokuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 6.9.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2019

Heinäkuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 447,4  12,4  8 505,9  9,6 
Tarjotut henkilökilometrit 4 368,8  10,7  27 345,9  12,4 
milj,
Myydyt henkilökilometrit 3 914,5  12,2  22 420,4  10,2 
milj,
Matkustajakäyttöaste % 89,6  1,2p  82,0  -1,7p 
Rahti ja posti tn 14 782,6  4,0  96 808,6  13,8 
Tarjotut tonnikilometrit 633,7  10,5  3 998,2  11,7 
Myydyt tonnikilometrit 443,5  10,0  2 619,7  11,0 

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 249,1  10,8  1 493,3  5,5 
Tarjotut henkilökilometrit 2 086,3  12,1  13 534,0  10,4 
milj,
Myydyt henkilökilometrit 1 876,9  11,2  11 299,3  5,7 
milj,
Matkustajakäyttöaste % 90,0  -0,7p  83,5  -3,8p 

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 1 017,8  12,6  5 360,8  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit 1 789,0  5,8  10 348,1  12,9 
milj,
Myydyt henkilökilometrit 1 601,9  10,4  8 390,1  13,6 
milj,
Matkustajakäyttöaste % 89,5  3,7p  81,1  0,5p 

Pohjois-Amerikan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 49,2  21,5  261,4  25,2 
Tarjotut henkilökilometrit 400,6  29,2  2 303,1  29,1 
milj,
Myydyt henkilökilometrit 371,0  27,4  1 985,8  29,4 
milj,
Matkustajakäyttöaste % 92,6  -1,3p  86,2  0,2p 

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 131,3  10,3  1 390,5  1,0 
Tarjotut henkilökilometrit 92,8  8,8  1 160,6  2,8 
milj,
Myydyt henkilökilometrit 64,6  10,1  745,2  0,7 
milj,
Matkustajakäyttöaste % 69,6  0,9p  64,2  -1,3p 

Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne 2 969,5  60,6  18 983,0  69,1 
tn
- Pohjois-Amerikan 1 308,2  9,3  7 456,0  36,1 
rahtiliikenne tn
- Asian rahtiliikenne tn 10 463,8  1,7  70 019,0  11,3 
- Kotimaan rahtiliikenne 41,2  14,2  350,5  9,7 
tn
Rahti reittiliikenteessä 14 782,6  10,5  96 808,6  21,1 
yhteensä
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 782,6  4,0  96 808,6  13,8 
Tarjotut 169,0  13,9  1 078,5  16,8 
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 93,1  2,6  613,2  13,8 
rahtitonnikilometrit milj,
Tarjotut reittiliikenteen 169,0  15,1  1 078,5  18,2 
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt reittiliikenteen 93,1  4,2  613,2  15,6 
rahtitonnikilometrit milj,
Rahtiliikenteen 55,1  -6,1p  56,9  -1,5p 
kokonaiskäyttöaste* %
- Pohjois-Amerikan 52,5  -4,7p  55,6  5,5p 
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
- Aasian rahtiliikenteen 59,1  -8,5p  61,7  -3,6p 
käyttöaste* %
Reittiliikenteen rahdin 55,1  -5,8p  56,9  -1,3p 
kokonaiskäyttöaste* %

  * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä) 
Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 
Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 
Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä 
Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 
Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 
Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä 

Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnairin reittiverkosto yhdistää Aasian, Pohjois-Amerikan ja Euroopan pohjoiset alueet Helsinki-Vantaan kotikentän kautta. Sen toiminta perustuu laatuun, luotettavuuteen ja turvallisuuteen sekä pohjoismaisesta puhtaasta luonnosta inspiraationsa saaneeseen muotoiluun. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille selvän kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian mega-kaupunkien välillä kulkevat Helsingin kautta.