Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Matkustajamäärällä mitattuna historian paras lokakuu, matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta

Finnair kuljetti lokakuussa 1 266 000 matkustajaa eli 10,9 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 10,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 14,1 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 82,3 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 12,5 % vertailukaudesta, mihin vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 27,5 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon- ja Brysselin-reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannoveriin ja Trondheimiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 2,2 % pääasiassa liikenneohjelmamuutosten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 14,7 % Aasian-liikenteessä, 32,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
10,8 % Euroopan-liikenteessä ja 2,9 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 83,1 %, Euroopan-liikenteen erityisen vahva 82,5 % ja kotimaan liikenteen 70,1 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 14,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 27,2 %, Euroopan-liikenteessä 11,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,8 %.  

Rahtitonneilla mitattuna lokakuu oli historian paras ja reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 13,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,2 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen lokakuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen sekä rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. 

Finnairin lennoista 82,4 % (86,8 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

Marraskuun liikennetiedote julkaistaan torstaina 5.12.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2019

lokakuu muutos vuoden muutos %
% 2019
alusta
Koko liikenne
yhteensä
Matkustajat 1 000 1 266,0 10,9 12 412,8 10,2
Tarjotut 4 054,1 10,1 39 654,8 11,4
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 3 336,5 14,1 32 719,5 10,8
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,3 2,8p 82,5 -0,5p
%
Rahti ja posti tn 16 786,9 4,7 144 615,6 11,5
Tarjotut 595,8 10,1 5 804,2 10,9
tonnikilometrit
Myydyt 403,5 11,5 3 843,3 11,0
tonnikilometrit

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 216,4 14,3 2 167,8 6,5
Tarjotut 1 982,0 12,5 19 543,2 10,7
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1 640,2 14,7 16 393,1 6,7
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,8 1,6p 83,9 -3,1p
%
           
Euroopan            
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 825,3 11,9 7 938,9 12,8
Tarjotut 1 597,9 5,4 15 178,2 10,2
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1 319,0 10,8 12 375,7 13,2
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,5 4,1p 81,5 2,2p
%

Pohjois-Amerikan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 38,2 27,2 389,3 26,5
Tarjotut 345,1 27,5 3 401,4 28,6
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 286,8 32,1 2 948,9 31,4
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 83,1 2,9p 86,7 1,8p
%
           
Kotimaan            
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 186,1 0,8 1 916,8 1,5
Tarjotut 129,2 -2,2 1 532,0 1,2
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 90,5 2,9 1 001,8 1,6
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 70,1 3,5p 65,4 0,3p
%

Rahtiliikenne
- Euroopan 3 612, 44,7 28 671,5 63,7
rahtiliikenne tn 5
- Pohjois-Amerikan 1 350, 35,0 11 427,7 31,4
rahtiliikenne tn 7
- Asian rahtiliikenne 11 1,7 104 022,8 9,3
tn 775,3
- Kotimaan 48,4 -15,1 493,6 6,1
rahtiliikenne tn
Rahti 16 10,9 144 615,6 18,7
reittiliikenteessä 786,9
yhteensä
Rahtilento tn** 0  0  0  0 
Kokonaisrahti- ja 16 4,7 144 615,6 11,5
posti tn 786,9
Tarjotut 163,1 12,1 1 572,7 15,3
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 104,9 4,6 914,8 11,6
rahtitonnikilometrit
milj,
Tarjotut 163,1 13,3 1 572,7 16,6
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 104,9 6,2 914,8 13,4
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit
milj,
Rahtiliikenteen 64,3 -4,6p 58,2 -1,9p
kokonaiskäyttöaste* %
- Pohjois-Amerikan 59,9 -3,1p 56,3 4,7p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
- Aasian 70,0 -6,8p 63,0 -4,3p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
Reittiliikenteen 64,3 -4,3p 58,2 -1,7p
rahdin
kokonaiskäyttöaste* %

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

-       Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

-       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

-       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnairin reittiverkosto yhdistää Aasian, Pohjois-Amerikan ja Euroopan pohjoiset alueet Helsinki-Vantaan kotikentän kautta. Sen toiminta perustuu laatuun, luotettavuuteen ja turvallisuuteen sekä pohjoismaisesta puhtaasta luonnosta inspiraationsa saaneeseen muotoiluun. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille selvän kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian mega-kaupunkien välillä kulkevat Helsingin kautta.