Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Matkustajamäärällä mitattuna historian paras lokakuu, matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta

Finnair kuljetti lokakuussa 1 266 000 matkustajaa eli 10,9 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 10,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 14,1 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 82,3 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 12,5 % vertailukaudesta, mihin vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 27,5 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon- ja Brysselin-reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannoveriin ja Trondheimiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 2,2 % pääasiassa liikenneohjelmamuutosten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 14,7 % Aasian-liikenteessä, 32,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
10,8 % Euroopan-liikenteessä ja 2,9 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 83,1 %, Euroopan-liikenteen erityisen vahva 82,5 % ja kotimaan liikenteen 70,1 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 14,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 27,2 %, Euroopan-liikenteessä 11,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,8 %.  

Rahtitonneilla mitattuna lokakuu oli historian paras ja reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 13,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,2 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen lokakuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen sekä rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. 

Finnairin lennoista 82,4 % (86,8 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

Marraskuun liikennetiedote julkaistaan torstaina 5.12.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2019

lokakuu muutos vuoden muutos %
% 2019
alusta
Koko liikenne
yhteensä
Matkustajat 1 000 1 266,0 10,9 12 412,8 10,2
Tarjotut 4 054,1 10,1 39 654,8 11,4
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 3 336,5 14,1 32 719,5 10,8
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,3 2,8p 82,5 -0,5p
%
Rahti ja posti tn 16 786,9 4,7 144 615,6 11,5
Tarjotut 595,8 10,1 5 804,2 10,9
tonnikilometrit
Myydyt 403,5 11,5 3 843,3 11,0
tonnikilometrit

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 216,4 14,3 2 167,8 6,5
Tarjotut 1 982,0 12,5 19 543,2 10,7
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1 640,2 14,7 16 393,1 6,7
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,8 1,6p 83,9 -3,1p
%
           
Euroopan            
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 825,3 11,9 7 938,9 12,8
Tarjotut 1 597,9 5,4 15 178,2 10,2
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1 319,0 10,8 12 375,7 13,2
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 82,5 4,1p 81,5 2,2p
%

Pohjois-Amerikan
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 38,2 27,2 389,3 26,5
Tarjotut 345,1 27,5 3 401,4 28,6
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 286,8 32,1 2 948,9 31,4
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 83,1 2,9p 86,7 1,8p
%
           
Kotimaan            
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 186,1 0,8 1 916,8 1,5
Tarjotut 129,2 -2,2 1 532,0 1,2
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 90,5 2,9 1 001,8 1,6
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 70,1 3,5p 65,4 0,3p
%

Rahtiliikenne
- Euroopan 3 612, 44,7 28 671,5 63,7
rahtiliikenne tn 5
- Pohjois-Amerikan 1 350, 35,0 11 427,7 31,4
rahtiliikenne tn 7
- Asian rahtiliikenne 11 1,7 104 022,8 9,3
tn 775,3
- Kotimaan 48,4 -15,1 493,6 6,1
rahtiliikenne tn
Rahti 16 10,9 144 615,6 18,7
reittiliikenteessä 786,9
yhteensä
Rahtilento tn** 0  0  0  0 
Kokonaisrahti- ja 16 4,7 144 615,6 11,5
posti tn 786,9
Tarjotut 163,1 12,1 1 572,7 15,3
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 104,9 4,6 914,8 11,6
rahtitonnikilometrit
milj,
Tarjotut 163,1 13,3 1 572,7 16,6
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 104,9 6,2 914,8 13,4
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit
milj,
Rahtiliikenteen 64,3 -4,6p 58,2 -1,9p
kokonaiskäyttöaste* %
- Pohjois-Amerikan 59,9 -3,1p 56,3 4,7p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
- Aasian 70,0 -6,8p 63,0 -4,3p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
Reittiliikenteen 64,3 -4,3p 58,2 -1,7p
rahdin
kokonaiskäyttöaste* %

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

-       Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

-       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

-       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

-       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.