Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Finnair Oyj                       Pörssitiedote                     27.1.2023 klo 9.00

Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Nimitystoimikunta ehdottaa 23.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Hallituksen kokoonpano 

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Maija Strandberg. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että edellä mainitut jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Jouko Karvista ja Maija Strandbergia, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae ja finanssineuvos Minna Pajumaa. Tällä hetkellä Suvanto-Harsaae toimii useiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksissa joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Pajumaa on nykyisen toimensa ohella jäsenenä myös Posti Group Oyj:n sekä Gasum Oy:n hallituksissa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

"Tahdomme kiittää Jouko Karvista lämpimästi hänen vahvasta panoksestaan sekä pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstään Finnairin hallituksen johdossa erityisesti yhtiön kohdattua viimeisten vuosien aikana sekä koronapandemian että Venäjän suljetun ilmatilan aiheuttamat peräkkäiset kriisit", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Minna Pajumaa ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Minna Pajumaa on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com/fi. 

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden 2022 yhtiökokous ja että ne olisivat siten seuraavat:
  • puheenjohtaja 63 000 euroa;
  • varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
  • tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
  • jäsen 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta.  Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2022 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.   

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin. 

Lisätietoja antaa: 
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0026 

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on Suomen sisäisessä liikenteessä markkinajohtaja, mutta yhtiön kilpailukenttä on varsin erilainen Suomen sisäisillä, Suomen ja Euroopan välisillä sekä kaukoreiteillä.