Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finnair Oyj                  Pörssitiedote                       12.11.2019 klo 9.00

Finnair valottaa tänään pidettävässä pääomamarkkinapäivässään vuosien 2020-2025 strategiakautensa tavoitteita ja suunnitelmia. Vastuullisuus on strategiassa avainasemassa, ja Finnair julkistaa vastuullisuuden eri osa-alueet - taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun - kattavan yksityiskohtaisen vastuullisuussuunnitelmansa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Vastuullisuussuunnitelman keskiössä on pitkän aika välin etenemissuunnitelma kohti hiilineutraaliutta, jota Finnairin johto ja hallitus työstävät. Finnair pyrkii pitkän aikavälin hiilineutraaliuteen käyttämällä useita eri keinoja:  
Olennaisen tärkeää on Finnairin lentojen hiilidioksidipäästöjen minimoiminen investoimalla uusiin, vähäpäästöisempiin koneisiin, panostamalla polttoainetehokkuutta parantaviin operatiivisiin toimiin ja biopolttoaineisiin, sekä pidemmällä aikavälillä synteettisiin polttoaineisiin. Finnair osallistuu myös sähkölentämisen kehittämiseen lyhyemmille matkoille ja pitää tärkeänä myös eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämistä.  
Päästöhyvitykset ja päästökauppa ovat tärkeässä roolissa niiltä osin, kun hiilidioksidipäästöjä ei pystytä kokonaan vähentämään yllämainituin keinoin. Lentoliikenne on jo nyt mukana EU:n päästökaupassa ja ensimmäisenä toimialana maailmassa se solmi globaalin päästöhyvitys- ja vähennyssopimuksen CORSIAn, joka astuu voimaan vuoden 2021 alusta. 

Finnair myös suunnittelee erilaisia vapaaehtoisia toimia, kuten hiilinieluihin investoimista ja vapaaehtoisia päästöhyvitysohjelmia. Finnair tarjoaa asiakkailleen jo mahdollisuuden hyvittää päästönsä Finnairin kautta.  

"Matka kohti aidosti hiilineutraalia lentoliikennettä on pitkä ja haastava, mutta etenemme kohti tavoitetta määrätietoisesti askel askeleelta," sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. "Tällä matkalla tarvitsemme myös läpinäkyvän ja luotettavan prosessin päästöjen hyvitykseen ja päästökauppaan, mutta päätavoitteemme on oman toimintamme päästöjen vähentäminen. Teemme tätä työtä määrätietoisesti yhdessä kumppaneidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa."  

Vuosien 2015-2019 aikaan Finnair investoi noin 2 miljardia euroa uuteen polttoainetehokkaampaan kaukoliikennelaivastoon, ja tämä investointi toi merkittävät hiilidioksidipäästövähennykset Finnairin liikenteessä. Finnair valmistelee päätöksiä lähinnä kapearunkolaivastoon strategiakauden 2020-2025 aikana kohdistuvista korvaus- ja kasvuinvestoinneista. Suuntaa antava investointisumma on 3.5-4 miljardia euroa. Tämä on Finnairin merkittävin vastuullisuuspanostus ja sen arvioidaan vähentävän päästöjä Finnairin Euroopan liikenteessä noin 10-15 prosenttia. Investoinneilla on myös merkittävä suora ja epäsuora vaikutus uusien työpaikkojen syntymiseen Suomessa.  

Strategiakaudella Finnair tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua ja odottaa kapasiteettinsa kasvavan noin 3-5% vuosittain markkinan kasvun tahdissa. Finnair hyödyntää Helsingin maantieteellistä sijaintia ja sen mahdollistamia suoria, lyhyitä ja polttoainetehokkaita lentoreittejä Aasian miljoonakaupunkeihin. 

Finnairin 7.11.2019 julkistamat tavoitteet strategiakaudelle ovat:  
yli 7,5 %:n vertailukelpoinen EBIT yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen 
yli 10%:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen 
yli 85 %:n täsmällisyys 

parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi 

Finnairin pääomasijoittajapäivä on katsottavissa internetistä kello 13:00 alkaen https://investors.finnair.com/en/capital-markets-day ja siihen liittyvä materiaali löytyy Finnairin sivuilta myöhemmin tänään. 

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Finnairin toimintaan, tuloksellisuuteen, strategioiden toteutumiseen tai niiden tavoiteltuihin vaikutuksiin. Riskit ja epävarmuustekijät voivat olla sekä ulkoisia että sisäisiä ja liittyä esimerkiksi muutoksiin yleisessä taloustilanteessa, ilmailualan olosuhteissa tai Finnairin toiminnassa. Riskejä ja epävarmuustekijöitä on käsitelty tarkemmin vuosikertomuksen 2018 sivulla 36, vuoden 2019 osavuosikatsauksissa ja Finnairin verkkosivuilla.  Riskit, epävarmuustekijät ja muut tällä hetkellä tuntemattomat tekijät, muutokset oletuksissa tai Finnairin päätökset ryhtyä tai olla ryhtymättä tiettyihin toimiin, voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Ellei laista tai pörssin säännöistä muuta johdu, Finnair ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.