Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 3.5.2022 klo13.30

Fodelia-konsernissa on käynnissä kaikille konsernin vakituisille työntekijöille suunnattu osakesäästöohjelma ajalle 1.7.2020-30.6.2022.

Fodelia Oyj:n hallitus on 3.5.2022 päättänyt uudesta osakesäästöohjelmasta ajalle 1.7.2022-30.6.2024.

Osakesäästöohjelman tavoitteena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan.

Osakesäästöohjelmaan kuuluu neljä puolen vuoden mittaista säästökautta alkaen 1.7.2022 ja päättyen 30.6.2024. Säästömäärä on vähintään 50 euroa ja enintään 800 euroa per kuukausi. Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja vahvistaa säästömäärät jokaiselle säästökaudelle edellä mainittujen rajojen puitteissa. Säästöohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Osakkeita hankitaan osakesäästöohjelmaan osallistuvien työntekijöiden lukuun kertyneillä varoilla markkinahintaan kaksi kertaa vuodessa yhtiön puolivuotis- ja vuosikatsausten julkistamisten jälkeen. Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin hankittua osaketta kohti sekä rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, mikäli tämä on omistanut osakkeet sitouttamisjakson ajan ja on edelleen työsuhteessa yhtiöön eikä ole irtisanoutunut. Uudet työntekijät voivat liittyä ohjelmaan seuraavan säästökauden alussa. Mikäli työntekijä lähtee yhtiöstä kesken sitouttamiskauden hän saa pitää hankkimansa osakkeet, mutta hän menettää oikeutensa mahdollisiin ilmaisosakkeisiin ja rahaosuuteen, ellei hallitus erityistilanteessa päätä toisin. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita pyritään edistämään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimintaan ja samalla tukemaan yhtiön positiivista kehitystä ja omistaja-arvon kasvua.

Hallituksen osakeantivaltuutuksen puitteissa annettavien osakkeiden kokonaismäärää ei ohjelman alkaessa pystytä tarkasti arvioimaan, sillä se riippuu osallistujien määrästä ja heidän valitsemastaan kuukausisäästömäärästä, kausikohtaisesta enimmäismäärästä sekä osakekurssin kehityksestä säästökausien aikana. Mikäli osallistujamäärä ja säästösummat säilyvät kesäkuussa 2022 päättyvän ohjelman tasolla, yhtiö antaisi ilmaisosakkeita 30.6.2024 päättyvän sitouttamisjakson jälkeen n. 56 000 kpl laskettuna tämänhetkisellä osakekurssilla. 

Fodelia Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195

Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: [email protected]

FODELIA LYHYESTI

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

www.fodelia.fi

Fodelia on suomalainen vuonna 2019 perustettu elintarvikeyritysten holdingyhtiö. Konsernin portfolioon kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustettu yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Pitaleipää ja välipalatuotteita Jokioisissa valmistava Pita Factory liittyi Fodelia-konserniin tammikuussa 2021. Yhtiöiden kotipaikka on Pyhäntä ja siellä toimivat myös niiden tehtaat.