Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia Oyj                                

Yhtiötiedote    27.5.2021 klo 15.30

Fondia Oyj:n optio-oikeuksilla 2017 on 11.11.2020 - 30.4.2021 merkitty yhteensä 6 363 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 40 659,57 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 3 953 134 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.5.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.5.2021 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2017 alkoi 1.5.2020 ja päättyi 30.4.2021.

Optio-ohjelman 2017 ehdot ja lisätiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://services.fondia.com/sijoittajille/osakkeet-ja-omistajat.

Lisätietoja:

FONDIA OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Harri Savolainen

puh. 020 7205 707

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.