Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Fondia Oyj

Yhtiötiedote; Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 202123.4.2021 kl 9.00

 

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2021

KONSERNI                                      1-3/2021                               1-3/2020         

Liikevaihto, Meur                             5,3                                       5,5                   

Liikevaihdon muutos -%                  - 4,2 %              

Käyttökate EBITDA Meur                 0,5                                      0,6

Käyttökate EBITDA %                      9,3 %                                  11,4 %

Liikevoitto EBIT Meur                       0,3                                      0,5

Liikevoitto EBIT %                            6,3 %                                  9,2 %                                            

Henkilöstömäärä FTE,

kauden keskiarvo                             125                                     135*

*Yhtiö on tarkentanut laskentatapaansa tilikaudella 2021 vertailuluvun raportoinnissa täsmentääkseen FTE-luvun vertailukelpoisuutta. Aiemmin raportoitu vastaava luku vertailukaudella oli 137.

Toimitusjohtaja Leena Hellfors:

 "Hyvin kehittynyt uusmyynti ja korkea asiakastyytyväisyys näkyivät 4,4% liikevaihdon kasvuna jatkuvissa LDaaS-palveluissa vertailukauteen nähden. Hyvä kehitys on osin seurausta loppuvuoden piristyneestä myynnistä sekä ensimmäisen vuosineljänneksen voitetuista LDaaS-asiakkuuksista Suomessa ja Ruotsissa. Positiivisesta liiketoiminnan suunnasta ja LDaaS-kehityksestä huolimatta emme ole tyytyväisiä katsauskauden kokonaisliikevaihtoon ja tulokseen. Toimeksiantoperusteinen liiketoiminta kärsi resurssivajauksesta, eikä sen kehitys ollut tyydyttävällä tasolla, millä oli heikentävä vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuteemme.

Liiketoimintamme Ruotsissa ja Baltiassa ovat edenneet odotustemme mukaisesti hyvään suuntaan. Viime vuonna alkanut liiketoiminnan tervehdyttäminen jatkuu. Alkuvuoden myynnillisten onnistumisien seurauksena uskomme Ruotsin ja Baltian liiketoimintamme olevan tänä vuonna matkalla kohti positiivista tulostasoa. Suomessa normaalia suurempi henkilöstövaihtuvuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä on hidastanut liiketoimintamme kehitystä, minkä uskomme jo tekemiemme hyvien rekrytointien myötä korjaantuvan. 

Olemme erityisesti Suomessa panostaneet rekrytointiin sekä hyödyntäneet laajasti verkostojamme ja saaneet paljon kovatasoisia hakijoita. Loppuvuonna aloitetun aktiivisen rekrytoinnin myötä joukkoomme onkin jo liittynyt useita kokeneita juristeja kaikissa maissamme. Uudet vahvistuksemme tulevat paikkaamaan juristien vajausta, mutta myös vastaamaan kasvavaan kysyntään useilla oikeudenaloilla. Koronan poikkeusaikojen jatkumisesta huolimatta olemme tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin uudet asiantuntijamme ovat päässeet töihin kiinni ja tuoneet mukanaan uutta energiaa, osaamista ja toimeksiantoja.

Kehityshanke CREDU on edennyt suunnitelmamme mukaisesti. Hankkeessa luomme täysin uuden kansainvälisesti skaalautuvan palvelu- ja liiketoimintamallin helpottaaksemme palveluiden tuottamista ja ostamista verkosta käsin. Olemme aloittaneet työn asiakasrajapinnan digitaalisten prosessien kautta, mistä konkreettisia esimerkkejä ovat muun muassa skaalautuvan sivustoalustan rakentaminen myynnin ja markkinoinnin tueksi sekä digitaalisten asiakaspolkujemme kehitys. Asiakashaastattelut ja markkinoinnin automaatiopilotista jo saadut uudet asiakkaat ovat merkkejä siitä, että olemme oikealla tiellä liiketoiminnamallimme kehityksessä.

Toisen vuosineljänneksen aikana siirrymme konseptoimaan MyFondia-alustaamme. Tavoitteena on entisestään tehostaa asiakkaidemme käyttökokemusta sekä omaa sujuvampaa asiakastyötämme alustalla.

Meillä on hyvä vire tekemisessämme ja tätä tukee myös parantunut kysyntä markkinassa. Suhtaudumme luottavaisesti tulevaan ja kasvupolulle palaamiseen."

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.