Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

26.10.2020 klo 16:45 

Fondia Oyj (jäljempänä "Fondia" tai "Yhtiö") oikaisee julkisuudessa viime päivinä esitettyä virheellistä tietoa, joka koskee Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:hyn (jäljempänä "Vastaamo") tehtyä tietomurtoa ja Fondian roolia Vastaamon tietosuojavastaavana. Fondia on aloittanut Vastaamon tietosuojavastaavana vasta tietomurron tapahduttua, eikä Fondialla näin ollen ole ollut mitään Vastaamon henkilötietojen käsittelyä koskevia tehtäviä nyt selvityksen alla olevan tietomurron tai mahdollisten tietomurtojen tapahtumahetkellä.

Vastaamolle ilmeni syyskuun loppupuolella, että yrityksen henkilötietoihin on kohdistettu tietomurto. Vastaamo sai tiedottaa asiasta vasta 21.10.2020 poliisin asettaman ilmaisukiellon kumoamisen jälkeen. Fondia ja Vastaamo sopivat 15.10.2020, että Vastaamo ulkoistaa tietosuojavastaavan tehtävät Fondialle ("Data Protection Officer as a Service" -palvelu eli DPOaaS -palvelu). Palvelun alussa Fondia muun muassa tutustuu asiakkaan tietosuojaa koskevaan dokumentaatioon. Fondia aloitti Vastaamon ulkoistettuna tietosuojavastaavana maanantaina 19.10.2020, eikä Vastaamolle ole tehty vielä tietosuoja-asioiden kartoitusta.

Tietosuojavastaava seuraa organisaatiossa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ja antaa neuvoja tietosuojaa koskevissa asioissa. Tietosuojalainsäädännön noudattaminen ja riittävien suojatoimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin rekisterinpitäjän vastuulla, eikä tietosuojavastaava näin ollen ole vastuussa mahdollisista rikkomuksista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 160 työntekijää.