Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia Oyj

Yhtiötiedote                                                                                         

26.8.2021 klo 08:05

 

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa uuden osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ("osakeohjelma") valmistelun. Suunnitellun osakeohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota osallistujille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ja tätä kautta kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa.

Alustavan suunnitelman mukaan osakeohjelma koostuisi kolmivuotisista jaksoista. Hallitus päättäisi osakeohjelman jatkamisesta sekä uusista jaksoista, niiden ehdoista ja osallistujista vuosittain erikseen.  Alustavan suunnitelman mukaan osakeohjelman ensimmäinen jakso alkaisi vuoden 2022 alusta ja päättyisi vuoden 2024 lopussa. Osakepalkkiot maksettaisiin vuoden 2025 alkupuolella.

Alustavan suunnitelman mukaan osakeohjelman ensimmäinen jakso olisi suunnattu konsernin johtoryhmän jäsenille sekä erikseen määriteltäville Fondia-konsernin työntekijöille. Konsernin johtoryhmän jäsenille asetetaan osakeohjelmaan osallistumisen edellytykseksi, että he omistavat tai hankkivat etukäteen Fondia Oyj:n osakkeita erikseen määriteltävän määrän.  Evli Alexander Incentives Oy toimii yhtiön neuvonantajana ja hankkii johtoryhmän jäsenten lukuun osakkeita markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan 30.4.2022 mennessä.

Osakeohjelman ehdoista ja yksityiskohdista päätetään ja tiedotetaan erikseen ennen osakeohjelman suunniteltua alkamista.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama

puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

 

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.