Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

24.11.2022 kello 17.00

Fondia Oyj kertoi lokakuussa 2021 yhtiön päätöksestä ottaa käyttöön uusi henkilöstön osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma ("osakeohjelma"). Osakeohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota osallistujille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ja tätä kautta kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa. Osakeohjelma on suoriteperusteinen ja koostuu kolmen tilikauden mittaisista ansaintajaksoista. Hallitus päättää vuosittain uusien ansaintajaksojen alkamisesta sekä niiden ehdoista ja osallistujista. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2024.

Fondian hallitus on nyt päättänyt osakeohjelman toisesta ansaintajaksosta. Osakeohjelman toinen ansaintajakso alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025.

Osakeohjelmassa osallistujilla on mahdollisuus ansaita Fondia Oyj:n osakkeita hallituksen asettamien yhtiön taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen liittyvien ansaintakriteerien perusteella.

Toisella ansaintajaksolla 2023-2025 kohderyhmään kuuluvat hallituksen erikseen nimeämät Fondia-konsernin työntekijät, yhteensä noin 35 henkilöä. Tulevaan ansaintajaksoon ei voi osallistua kukaan ensimmäiseen ansaintajaksoon osallistunut henkilö, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksolla 2023-2025 palkkiot perustuvat ansaintajakson keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin (EBIT-%) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Palkkiot maksetaan osallistujille kokonaisuudessaan Fondia Oyj:n osakkeina. Mikäli ansaintajakson 2023-2025 ansaintakriteereille asetetut enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on arviolta yhteensä enintään 80 000 kappaletta Fondia Oyj:n osaketta vastaten arvoltaan 515 000 euroa, kun arvo lasketaan Fondian osakkeen lokakuun 2022 osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella. Osakeohjelman mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2026 loppuun mennessä. 

Hallitus voi järjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää. 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com/fi             

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 9. suurin lakiasiaintoimialan yritys. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.