Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

GLASTON OYJ ABP     Pörssitiedote 18.3.2020 klo 9.30        

Glaston Oyj Abp tiedotti konsernirakenteen muutoksesta 13.1.2020. 1.1.2020 alkaen yhtiöllä on kolme raportointisegmenttiä: Glaston Heat Treatment, Glaston Insulating Glass ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. Services liiketoiminta sisältyy raportointisegmentteihin. Koneiden ja palveluiden myynti, tilauskertymä ja tilauskanta raportoidaan myös erikseen tuotealuekohtaisena lisätietona.

 

Muutokset Aiempi Uusi Laajuus
raportointirakenteessa
Raportointisegmentit Glaston Glaston Heat Liikevaihto
Bystronic Treatment EBITA, EBIT
glass Glaston Saadut
Insulating tilaukset
Glass Tilauskanta
Glaston Segmenttivarat
Automotive & Segmenttivelat
Emerging Henkilöstö
Technologies
Tuotealueet Heat Heat Liikevaihto
Treatment Treatment Saadut
Technologies Technologies tilaukset
(machines) Insulating Tilauskanta
Bystronic Glass
glass Technologies
Technologies Automotive &
(machines) Emerging
Emerging Technologies
Technologies (machines)
Services Services
Muut Kohdistamaton
ja
eliminoinnit

 

Tilintarkastamattomat vertailukelpoiset 2019 vuosineljännesten ja koko vuoden taloudelliset tiedot uusien raportointisegmenttien ja tuotealueiden mukaan on esitetty alla.

 

GLASTON 2019 VERTAILUTIEDOT

SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

Saadut tilaukset            
milj. euroa   1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/
2019
Heat Treatment   20,9 16,2 15,9 23,0 76,0
Insulating Glass   -  21,3 21,1 18,0 60,4
Automotive &   0,6 5,5 5,7 7,7 19,7
Emerging
Technologies
Segmentit   21,5 43,0 42,7 48,7 156,1
yhteensä
Kohdistamaton ja   1,3 1,5 2,9 0,5 6,1
eliminoinnit 
Glaston-konserni   22,9 44,5 45,6 49,2 162,2
yhteensä

 

Tilauskanta          
milj. euroa   31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Heat Treatment   41,6 30,0 34,2 35,1
Insulating Glass   -  27,9 28,3 31,2
Automotive &   0,8 20,4 15,2 12,5
Emerging
Technologies
Segmentit   42,4 78,4 77,7 78,8
yhteensä
Kohdistamaton ja   0,4 0,5 1,4 0,7
eliminoinnit 
Glaston-konserni   42,8 78,9 79,1 79,5
yhteensä

 

Liikevaihto            
milj. euroa   1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/2019
Heat Treatment   19,6 22,1 20,1 20,8 82,6
Insulating Glass   -  22,9 21,4 14,5 58,8
Automotive &   0,0 12,3 11,2 11,9 35,5
Emerging
Technologies
Segmentit   19,7 57,3 52,7 47,2 176,9
yhteensä
Kohdistamaton ja   1,1 1,1 1,8 0,1 4,1
eliminoinnit 
Glaston-konserni   20,8 58,4 54,5 47,3 181,0
yhteensä

 

Vertailukelpoinen            
EBITA
milj. euroa   1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/2019
Heat Treatment   0,9   0,1   1,3   1,2   3,4  
Insulating Glass   -    2,4   0,7   1,6   4,7  
Automotive &   -0,4   1,0   1,2   -0,2   1,7  
Emerging
Technologies
Segmentit   0,5   3,6   3,2   2,6   9,8  
yhteensä
Kohdistamaton ja   0,1   0,0   -0,1   -0,1   -0,1  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   0,6   3,6   3,1   2,5   9,7  
yhteensä

 

Vertailukelpoinen            
liiketulos
milj. euroa   1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/2019
Heat Treatment   0,4   -0,2   1,0   0,8   1,9  
Insulating Glass   -    1,8   -0,1   0,9   2,6  
Automotive &   -0,4   1,0   1,2   -0,3   1,5  
Emerging
Technologies
Segmentit   0,0   2,5   2,0   1,5   6,0  
yhteensä
Kohdistamaton ja   0,1   0,0   -0,1   -0,1   -0,1  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   0,1   2,5   2,0   1,3   5,9  
yhteensä

 

Liiketulos            
milj. euroa   1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-12/2019
Heat Treatment   -0,0   -0,4   -0,3   -0,3   -0,9  
Insulating Glass    -    1,1   -0,7   -0,0   0,4  
Automotive &   -0,0   0,5   1,1   -0,4   1,2  
Emerging
Technologies
Segmentit   -0,0   1,3   0,2   -0,8   0,7  
yhteensä
Kohdistamaton ja   -0,8   -0,8   -0,2   -0,1   -2,0  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   -0,8   0,4   -0,0   -0,9   -1,3  
yhteensä

 

GLASTON PRO FORMA 2019 VERTAILUTIEDOT
SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN PRO FORMA

 

Saadut            
tilaukset
milj. euroa   Pro forma 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
1-3/2019 1-12/2019
Heat Treatment   20,9 16,2 15,9 23,0     76,0  
Insulating   12,3 21,3 21,1 18,0      72,6  
Glass
Automotive &   10,7 5,5 5,7 7,7     29,6  
Emerging
Technologies
Segmentit   43,9 43,0 42,7 48,7      178,3  
yhteensä
Kohdistamaton   1,3 1,5 2,9 0,5      6,3  
ja
eliminoinnit 
Glaston   45,3 44,5 45,6 49,2      184,6  
-konserni
yhteensä

 

Tilauskanta          
milj. euroa   Pro forma 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
31.3.2019
Heat Treatment   41,6 30,0 34,2 35,1
Insulating Glass   32,3 27,9 28,3 31,2
Automotive & Emerging   30,0 20,4 15,2 12,5
Technologies
Segmentit yhteensä   103,8 78,4 77,7 78,8
Kohdistamaton ja eliminoinnit    0,4 0,5 1,4 0,7
Glaston-konserni yhteensä   104,2 78,9 79,1 79,5

 

Liikevaihto            
milj. euroa   Pro 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
forma 1-12/
1-3/ 2019
2019
Heat Treatment   19,6     22,1   20,1   20,8    82,6  
Insulating   15,1   22,9   21,4   14,5   73,9  
Glass
Automotive &   8,5   12,3   11,2   11,9   44,0  
Emerging
Technologies
Segmentit   43,2        57,3   52,7   47,2   200,5  
yhteensä
Kohdistamaton   1,1       1,1          1,8   0,1   4,1  
ja
eliminoinnit 
Glaston   44,3    58,4       54,5   47,3    204,6  
-konserni
yhteensä

 

Vertailukelpoinen            
EBITA
milj. euroa   Pro forma 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
1-3/2019 1-12/2019
Heat Treatment      0,7   0,1   1,3   1,2   3,4  
Insulating Glass      1,4   2,4   0,7   1,6   6,2  
Automotive &        0,6   1,0   1,2   -0,2   2,6  
Emerging
Technologies
Segmentit   2,7   3,6   3,2   2,6   12,1  
yhteensä
Kohdistamaton ja   0,1   0,0   -0,1   -0,1   -0,1  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   2,8   3,6   3,1   2,5   12,1  
yhteensä

 

Vertailukelpoinen            
liiketulos
milj. euroa   Pro forma 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
1-3/2019 1-12/2019
Heat Treatment   0,2   -0,2   1,0   0,8   1,9  
Insulating Glass   0,9   1,8   -0,1   0,9   3,5  
Automotive &     0,4   1,0   1,2   -0,3   2,1  
Emerging
Technologies
Segmentit   1,6   2,5   2,0   1,5   7,6  
yhteensä
Kohdistamaton ja       0,0   0,0   -0,1   -0,1   -0,1  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   1,6   2,5   2,0   1,3   7,5  
yhteensä

 

Liiketulos            
milj. euroa   Pro forma 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
1-3/2019 1-12/2019
Heat Treatment   -0,0   -0,4   -0,3   -0,3   -0,9  
Insulating Glass   0,9   1,1   -0,7   -0,0   1,3  
Automotive &   0,7   0,5   1,1   -0,4   1,8  
Emerging
Technologies
Segmentit   1,6   1,3   0,2   -0,8   2,2  
yhteensä
Kohdistamaton ja   -0,8   -0,8   -0,2   -0,2   -2,0  
eliminoinnit 
Glaston-konserni   0,8   0,4   -0,0   -0,9   0,3  
yhteensä

 

Saadut tilaukset            
tuotealueittain
milj. euroa   Pro 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
forma 1-12/
1-3/2019 2019

Heat Treatment   13,5    9,5    9,1   16,3   48,3  
Technologies
Insulating Glass   6,7      14,9         15,0    12,7      49,3  
Technologies
Automotive &   6,3   0,7   1,3   3,9   12,3  
Emerging
Technologies
(machines)
Services      17,4     17,9         17,3         15,8   68,3  
 
Kohdistamaton ja         1,5       2,9       0,5   6,3  
eliminoinnit 1,3  
Glaston-konserni   45,3   44,5   45,6   49,2   184,6  
yhteensä

 

Tilauskanta          
tuotealueittain
milj. euroa   Pro forma 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
31.3.2019
Heat Treatment   38,9   26,9           29,5   31,2  
Technologies
Insulating   32,3   27,9   28,3   31,2  
Glass
Technologies
Automotive &   30,0   20,4   15,2   12,5  
Emerging
Technologies
(machines)
Services   2,7   3,1     4,7       3,9  
Kohdistamaton   0,4   0,5   1,4   0,7  
ja eliminoinnit
Glaston          104,2   78,9   79,1   79,5  
-konserni
yhteensä
                   

 

Liikevaihto          
tuotealueittain
milj. euroa   Pro 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 Pro forma
forma 1-12/2019
1-3/201
9
Heat Treatment   12,4   17,0       13,2      13,3    55,9  
Technologies
Insulating   9,6   17,2        15,2        8,9      50,9  
Glass
Technologies
Automotive &   4,1   8,3   6,7   8,0   27,0  
Emerging
Technologies
(machines)
Services   17,2   14,6        17,4      16,6   65,7  
Kohdistamaton   1,1   1,4        2,1     0,4   5,0  
ja eliminoinnit
Glaston   44,3   58,4         54,5          47,3   204,6  
-konserni
yhteensä
                     

 

 

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

 

 

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss