Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Glaston Oyj Abp            SISÄPIIRITIETO                        20.3.2020 klo 17.40               

 

Glaston Oyj Abp käynnistää yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista Suomen yksiköissään. Neuvottelujen piirissä ja mahdollisten lomautusten kohteena on Glastonin Suomen koko henkilöstö eli noin 180 henkilöä. Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettaviksi enintään 90 päivän lomautuksilla työntekijää kohden. Neuvottelut alkavat 25.3.2020 ja kestävät enintään kaksi viikkoa. Lomautukset suunnitellaan aloitettavan heti neuvottelujen päättymisen jälkeen ja niitä toteutetaan vaiheittain työkuorman mukaisesti.

Yhtiön Saksan ja Sveitsin yksiköissä toimenpiteet ja neuvottelut työajan lyhentämisestä ja muista paikallisista henkilöstötoimenpiteistä on aloitettu, ja yhtiön muissa yksiköissä tehdään toimenpiteitä tarpeen mukaan. Toimenpiteiden taustalla ovat COVID-19 -viruksen aiheuttamat nopeat muutokset yhtiön liiketoimintaympäristössä ja viruksen aiheuttamat rajoitukset liikkuvuuteen, jotka vaikuttavat arviomme mukaan myös työn määrään tietyissä toiminnoissa.

"Koronavirustilanteen takia liiketoimintaympäristössämme on tapahtunut nopeita muutoksia ja samalla viruksen aiheuttamat rajoitukset liikkuvuuteen vaikuttavat myös työn määrään tietyissä toiminnoissa. Kysynnän muutoksia on tällä hetkellä vaikea arvioida, mutta töiden uudelleenjärjestelyillä ja etätöillä pyrimme ennaltaehkäisemään mahdollisia henkilöstövaikutuksia", Arto Metsänen toteaa.

 

Glaston Oyj Abp
 

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070
 

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss