Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

GOFORE OYJ  
YHTIÖTIEDOTE 14.8.2020 KLO 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen kannattavuus parani epävarmassa toimintaympäristössä

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti

 •  Liikevaihto kasvoi 11,7 % ja oli 37,4 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa).
 •  Oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA)1 oli 5,8 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Oikaistun EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 15,5 % (14,9 %).
 •  Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 5,1 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). 
  EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 13,6 % (14,9 %).
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 5,2 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 13,9 % (15,1 %).
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,8 % (12,3 %).
 •  Katsauskauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Katsauskauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 7,4 % (9,2 %).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,23 euroa).
 •  Henkilöstömäärä kasvoi noin 9 % yhteensä 610 henkilöön (559).

Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITA:aa.

Huhti–kesäkuu 2020 lyhyesti

 •  Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja oli 18,6 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa).
 •  Oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) oli 2,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Oikaistun EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 13,7 % (12,6 %). 
 •  Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 2,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). 
  EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 13,8 % (12,6 %).


Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (julkaistu 10.8.2020)

Gofore arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto on 70–76 miljoonaa euroa (2019: 64,1 miljoonaa euroa), ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (8,0 miljoonaa euroa). Yhtiö raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kuukausittain liiketoimintakatsauksissaan kasvun seuraamisen helpottamiseksi.

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2019, ellei toisin ilmoiteta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

1 EBITA on liikevoitto ennen liikearvopoistoja. Oikaistulla EBITA:lla tarkoitetaan EBITA:a, josta on oikaistu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset erät. Katsauskaudella tällaisia eriä olivat Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan lakkauttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja varaukset, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. 

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (julkaistu 19.2.2020)

Gofore arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (64,1 miljoonaa euroa), ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (8,0 miljoonaa euroa). 

Avainluvut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta1-6/20201-6/201920191
Liikevaihto37 37633 45364 066
Liikevaihdon kasvu, %11,735,526,7
Käyttökate (EBITDA)5 2035 0638 214
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, %13,915,1 12,8
Oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja (oikaistu EBITA)25 8104 9738 020
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)5 0924 9738 020
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, %13,614,912,5
Liikevoitto (EBIT)4 0344 1266 116
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, %10,812,39,5
Tilikauden voitto2 7633 0924 445
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa0,200,230,33
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna)13 978 943

 
13 989 78414 012 628
Omavaraisuusaste, %62,560,164,6
Nettovelkaantumisaste, %-48,0-27,2-51,0
Oman pääoman tuotto (ROE), %318,123,816,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %321,925,818,7
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE567500517
Alihankinta keskimäärin, FTE71 5954
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa6105595821 Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 15.2.2019 alkaen ja mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n luvut 1.7.2019 alkaen. 
2 EBITA on liikevoitto ennen liikearvopoistoja. Oikaistulla EBITA:lla tarkoitetaan EBITA:a, josta on oikaistu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset erät. Katsauskaudella tällaisia eriä olivat Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan lakkauttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja varaukset, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. 
3 Annualisoitu.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi tammi-kesäkuuta 2020:  

Vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuotiskaudella Goforen kasvu jatkui kevättalvella puhjenneen koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi 11,7 % vuoden 2019 vertailukaudesta 37,4 miljoonaan euroon. Puolivuotiskauden kasvu oli valtaosin orgaanista. Tämä kertoo asiakastarpeesta sekä myyntimme ja rekrytointimme onnistumisista. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella ja ylitti 600 henkilön rajan. Jatkoimme siis jo yli 15 peräkkäistä tilikautta kestäneellä kannattavan kasvun uralla. 

Kannattavuus pysyi katsauskauden aikana hyvällä tasolla. Alkuvuoden aikana tappiollisen Ison-Britannian tytäryhtiömme liiketoiminnan lopettamiseen liittyvät kertaluonteisten kustannusten ja niihin liittyvien varauksien vaikutuksilla oikaistu EBITA oli 5,8 miljoonaa euroa, mikä on 15,5 % liikevaihdosta. Viimeisten vuosien aikana kannattavuutemme on ollut samalla tasolla ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,9 % eli 4,1 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin osuus oli 10,7 % eli 3,6 miljoonaa euroa. Kuten edellä jo mainitsin, luovuimme Ison-Britannian tytäryhtiömme liiketoiminnasta alkuvuonna. Päätös liiketoiminnan lopettamisesta oli vaikea kasvuyhtiölle, jonka toiminta perustuu yhdessä tekemisen kulttuuriin. Uskomme tehneemme oikean päätöksen ja saaneemme tästä oppia tulevia kansainvälistymispyrkimyksiämme varten. Strategiamme mukaisesti haluamme olla aidosti kansainvälinen yhtiö, jolla on merkittäviä kansainvälisiä asiakkuuksia. Toimintamme Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Virossa tukee tätä lähestymistapaa ja onnistuimmekin kasvamaan myös kansainvälisesti, Ison-Britannian liiketoiminnasta luopumisesta huolimatta.

Katsauskaudella voitimme merkittäviä julkisia hankintakilpailuja. Näissä korostui kaksi asiaa: neuvonantopalveluiden merkitys ohjelmistokehityksen rinnalla yhteiskunnan digitalisoinnin vauhdittamisessa sekä yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan merkitys liiketoiminnassamme. Jatkamme muun muassa Opetushallituksen Opintopolku-palvelukokonaisuuden kehittäjäkumppanina, ja vastaamme jatkossa Patentti- ja rekisterihallituksen valtakunnallisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kehittämisestä. YTJ:tä kanssamme kehittää alihankkijakumppanimme Cybercom. 

Katsauskaudella vahvistimme konsernin johtoa osana kasvun tukemista. Tytäryhtiömme Silver Planet Oy:n toimitusjohtaja Elja Kirjavainen liittyi johtoryhmään ja vastaa konsernitasolla digitaalisen muutoksen neuvonantopalveluihin keskittyvän liiketoiminnan kehittämisestä. Olemme jo nähneet Silver Planetin yritysostoon liittyviä synergiaetuja, ja tarkoituksena on integroida Silver Planetin neuvonantopalvelut Goforen palvelutarjontaan tiiviisti vuoden toisella puoliskolla. Lähes 200 konsultin voimin olemme konsernina yksi vahvimpia yhteiskunnan digitalisaation neuvonantajia Suomessa. Lisäksi katsauskauden aikana konsernin johtoryhmään liittyi uutena talousjohtajana Nurminen Logisticsista Goforeen siirtynyt Teppo Talvinko, joka korvaa pitkään tehtävää hoitaneen Petteri Venolan.

Otimme harppauksia vuonna 2019 lanseeratun vastuullisuusohjelman puitteissa myös katsauskauden aikana. Vastuullisuustyössämme vaikuttavuus syntyy kädenjäljestä asiakastyössä. Alkuvuoden 2020 aikana olemme muun muassa olleet mukana kehittämässä ratkaisua Saaristomeren ravinnekuorman vähentämiseksi ja olleet Suomen suurimpien kaupunkien kokonaisvaltaisena kumppanina varhaiskasvatuksen digitaalisen järjestelmän ja koulupolun kehittämisessä. Kestävän kehityksen teemat ovat saaneet koko ajan vahvemman painoarvon palvelutarjoamassamme. Taustalla näkyy maailmanlaajuinen kehitys, joka tällä hetkellä nostaa ekologisen ja sosiaalisen jälleenrakennuksen keskiöön monien organisaatioiden toiminnassa. 

Koronakevät osoitti meille, että meihin luotetaan ja organisaatiot haluavat investoida tulevaisuuteensa. Goforen asiakkaat jatkoivat projekteja myös poikkeuksellisena aikana, ja me pystyimme muuntautumaan tehokkaaksi etätyöorganisaatioksi. Sekä asiakkaamme että henkilökuntamme ansaitsevat ison kiitoksen joustavuudestaan ja sinnikkyydestään näinä hankalina aikoina.

Keväällä puhjenneesta koronakriisistä huolimatta digitalisaatio jatkaa kiihtymistään. Pandemia vaikuttaisi muokanneen monen ajatusmaailmaa asentoon, jossa palveluita halutaan ensisijaisesti digitaalisina ja perinteiset palvelutarjonnan muodot jäävät vähemmälle. Teknologinen kehitys tuo jatkuvasti mahdollisuuksia uusille palvelukokemuksille, ja häiriötilat muuttavat organisaatioiden toimintaympäristöjä. Uskomme vahvasti, että digitaaliset palvelut ja infrastruktuuri ovat keskeisessä roolissa erityisesti yhteiskunnan toimintavarmuuden varmistamisessa ja että edustamallemme huippuasiantuntemukselle on jatkuvassa muutoksessa kysyntää.

Enemmän kuin koskaan ennen, koen että meitä todella tarvitaan.

Katsauskauden jälkeen elokuussa ilmoitimme sopineemme ostavamme ohjelmistotestausautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n, joka työllistää noin 100 asiantuntijaa. Yritysoston myötä Goforesta tulee yksi merkittävimmistä digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijapalveluiden toimittajista Suomessa. Laadunvarmistuksen palvelut sopivatkin erinomaisesti muiden asiantuntijapalveluidemme kirjoon. Yritysoston myötä pystymme jatkossa palvelemaan entistä kattavammin asiakkaitamme heidän digitaalisessa muutoksessaan.

Tämän yrityskaupan liikevaihtovaikutuksen, ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihdon kehityksen ja toisen vuosipuolikkaan näkymien vuoksi tarkensimme taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2020. Arvioimme liikevaihtomme olevan 70–76 miljoonaa euroa vuonna 2020. Oikaistun EBITA:n odotetaan kasvavan vuodesta 2019.


Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2020

Liikevaihto tammi–kesäkuussa

Vuoden 2020 tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 37,4 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu oli valtaosin orgaanista. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 10,9 % ollen 4,1 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). Julkisen sektorin osuus liikevaihdosta oli 73,5 % ollen 27,5 miljoonaa euroa (22,9 miljoonaa euroa) ja yksityisen sektorin osuus oli 26,5 % ollen 9,9 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa). Alihankinnan osuus liikevaihdosta oli 16,8 % ollen 6,3 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa).

Liikevaihdon kuukausittainen kehitys tammi–kesäkuussa 2020:

Kuukausi 
(2020)
Liikevaihto, 
miljoonaa euroa 
(liikevaihto 2019)1
Henkilöstö- 
määrä2
Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa
Kokonais- 
kapasiteetti, 
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Tammikuu6,1 (5,2)5872154860
Helmikuu5,9 (5,3)5782053968
Maaliskuu6,8 (6,1)5852254973
Huhtikuu6,4 (5,5)5962055980
Toukokuu6,0 (6,2)6061957275
Kesäkuu6,1 (5,1)6102157971

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.  
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku vastaa konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrää täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.  
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. 

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut IT-palveluiden markkinanäkymiin ja toimintaympäristöön. Yhtiö arvioi, että pandemia vaikuttaa toimialaan merkittävästi myös vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla.

Goforen päämarkkina-alueella Suomessa (1–6/2020: 89 % liikevaihdosta) huoli koronaviruspandemian toisesta aallosta ja vaikutuksista talouteen ovat lisänneet epävarmuutta.

Goforelle tärkeässä julkisen sektorin asiakassegmentissä välittömät vaikutukset ovat olleet toistaiseksi pieniä. Valtionhallinnon toimijat ovat pyrkineet pitämään kehityshankkeensa käynnissä. Siirtyminen etätyöhön on vaikuttanut asiakkaiden kykyyn jatkaa kehitystyötä, mutta ennakoitua vähemmän. Kunnissa ja kuntayhtymissä vaikutus on ollut suurempi, mutta etenkin isoimmat asiakkaat ovat pitäneet suuret kehitystyöt käynnissä. Yhtiö arvioi, että julkisen sektorin osalta tilanne jatkuu loppuvuonna samankaltaisena ja pandemian vaikutus kysyntään vaihtelee suuresti. Pitkällä aikavälillä kysyntään vaikuttavat julkisen talouden tila ja poliittiset ratkaisut digitalisaatioon panostamisesta.

Yksityisellä sektorilla pandemialla on ollut suurempi välitön vaikutus, mikä on näkynyt kehitystyön viivästymisinä ja kehityshankkeiden peruuttamisina. Asiakkaiden oman liiketoiminnan häiriöt ovat myös vaikuttaneet palvelujen hintaan. Kysynnän palautuminen aikaisemmalle tasolle riippuu talouden ja viennin toipumisesta Goforelle tärkeissä asiakassegmenteissä.

Yhtiö uskoo, että pitkällä aikavälillä koronaviruspandemia kiihdyttää digitalisaatiota. Organisaatioiden etätyöhön liittyvät haasteet ja loppuasiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian takia ovat osoittaneet, että digitaaliset ratkaisut korvaavat perinteisiä toimintatapoja yhä laajemmin. Asiakkaiden halukkuus investoida digitaaliseen muutokseen riippuu kuitenkin talouden kehityksestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Suomen ulkopuolella Goforen asiakkaat ovat pääasiassa yksityisellä sektorilla. Pandemia on vaikuttanut näihin asiakkuuksiin, mutta pitkällä aikavälillä yhtiö arvioi sen palveluiden kysynnän kasvavan niiden suuren markkinapotentiaalin vuoksi.

Goforelle tärkeällä työvoimamarkkinalla koronaviruspandemian aiheuttama muutos vaikuttaa yhtiöön lyhyellä aikavälillä myönteisesti. Kysynnän muuttuminen äkillisesti toimialalla on parantanut mahdollisuuksia saada osaavaa henkilöstöä. Tämän tilanteen odotetaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla.

Pidempiaikainen siirtymä kohti digitaalista liiketoimintaa tukevia teknologiainvestointeja jatkuu koronakriisistä huolimatta. Tämä tarkoittaa panostuksia digitaalisiin palveluihin, datan hallintaan ja hyödyntämiseen sekä pilvi-infrastruktuuriin. Asiakkaat haluavat investoinneistaan nopeita tuloksia ja joustavuutta toimintamalleihin. Kaltaisemme ketterät ja uusimpaan teknologiaan erikoistuneet digikonsultit pystyvät vastaamaan tähän tarpeeseen suuria perinteisiä IT-konsulttiyhtiöitä paremmin.

Kannattavuus ja tulos tammi-kesäkuussa

Käyttökate oli 5,2 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa) eli 13,9 % (15,1 %) liikevaihdosta.
 
Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan päättämisestä johtuneiden kertaluonteisten kustannusten ja niihin liittyvien varauksien vaikutuksilla (0,7 miljoonaa euroa) oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) tammi–kesäkuussa 2020 oli 5,8 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa) eli 15,5 % (14,9 %) liikevaihdosta. 

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi–kesäkuussa 2020 oli 5,1 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa) eli 13,6 % (14,9 %) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2020 oli 4,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa) eli 10,8 % (12,3 %) liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuussa 2020 henkilöstömäärän kasvu nosti konsernin henkilöstökuluja, jotka nousivat 21,4 miljoonaan euroon (18,6 miljoonaa euroa) eli 57,4 %:iin liikevaihdosta (55,5 %). Raportointikauden henkilöstökulut sisältävät 0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan päättämisestä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 6,0 miljoonaa (5,2 miljoonaa euroa). Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut. Raportointikauden liiketoiminnan muut kulut sisältävät 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan päättämisestä.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma oli kesäkuun 2020 lopussa 50,3 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa). 

Omavaraisuusaste oli kesäkuun 2020 lopussa 62,5 % (60,1 %) ja nettovelkaantumisaste -48,0% (-27,2 %). Konserniliikearvon määrä taseessa oli 17,1 miljoonaa euroa (19,1 miljoonaa euroa) ja sitä poistetaan laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.
  
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa 2020 2,9 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta katsauskaudella oli -0,9 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa), joka koostui pääosin Solinor yrityskauppaa koskevasta loppukauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa sekä toiminnanohjausjärjestelmän ja Digital Gofore -kehittämisprojekteihin tehdyistä investoinneista. Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli -3,9 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) sisältäen maksetut osingot 2,8 miljoonaa euroa, lainojen lyhennykset 0,7 miljoonaa euroa sekä omien osakkeiden hankinta 0,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 19,5 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa). 

Korollista velkaa oli 5,2 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), joka koostuu pankkilainoista. Tästä 3,8 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 1,4 miljoonaa euroa lyhytaikaista korollista velkaa. 

Konsernirakenne

Katsauskauden lopussa Gofore-konserniin kuului emoyhtiö Gofore Oyj ja 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd, Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Silver Planet Oy ja Gofore Vantaa Oy. Lisäksi konserniin kuuluu kuluvan katsauskauden aikana perustettu emoyhtiön 70 %:sti omistama Rebase Consulting Oy.

Gofore ilmoitti 14.1.2020 arvioivansa vaihtoehtoja Ison-Britannian tytäryhtiön osalta. Tytäryhtiönsä harjoittamasta liiketoiminnasta päätettiin luopua sen heikkojen markkinanäkymien ja liiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi. Gofore UK Ltd:n alasajo saadaan arvion mukaan päätökseen kolmannen vuosineljänneksen 2020 aikana. 

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2020 lopussa 610 henkilöä (559). Henkilöstön määrä kasvoi 51 henkilöllä; tämä on 9 % enemmän kuin edellisen vastaavan ajanjakson lopussa. Suomessa työskenteli 580 ja Suomen ulkopuolella 30 henkilöä. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 594 henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Braunschweigissa ja Münchenissä Saksassa, Madridissa Espanjassa ja Tallinnassa Virossa.

Muutokset johtoryhmässä

Teppo Talvinko (synt. 1966) nimitettiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 17.4.2020. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.5.2020. Samalla talousjohtajan tehtävää aiemmin hoitanut Petteri Venola jätti tehtävänsä ja johtoryhmän.

Elja Kirjavainen (synt. 1974) nimitettiin digitaalisen muutoksen neuvonantopalveluiden johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 17.4.2020. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.5.2020. 

Tutkimus ja kehitys

Goforella aloitettiin huhtikuussa 2019 Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hanke jatkuu 30.4.2021 asti, ja on osittain jatkoa Business Finlandin rahoittamalle Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (“KAKADU”) -hankkeelle (1.2.2017–31.3.2019). Hankekonsortioon kuuluu Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta asiantuntijayritystä Suomessa.  

Goforen Robins -hanke koostuu strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator- ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkitaan keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektin tavoitteena on tutkia yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi.  

Robins-hankkeen kustannukset 1.1.–30.6.2020 olivat 0,6 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustus on maksimissaan 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, joiden arvioidaan olevan 1.4.2019–30.4.2021 noin 1,6 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2019 loppupuolella käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on kehittää vuoden 2020 aikana tietoturvan hallintajärjestelmä, joka täyttää ISO27001 -tietoturvastandardin vaatimukset. Projektissa on tehty laaja riskianalyysi ja riskien hallintasuunnitelmat eri osa-alueille. Järjestelmä tullaan sertifioimaan vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisäksi Goforen saaman Business Finlandin koronaepidemian aiheuttamaan häiriötilanteeseen tarkoitetun kehitysrahoituksen turvin aloitettiin keväällä 2020 hanke, jonka tarkoituksena on tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronakriisin yli ja löytää uusia asiakasarvon tuottamisen keinoja muuttuneessa tilanteessa. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun ja sen kustannukset ovat noin 0,13 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on 80 %. 

Näiden lisäksi yhtiössä on aloitettu toukokuussa 2019 käynnistyneen toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän hankkeen toteutusvaihe. Hankkeessa pyritään parantamaan konsernin talousraportointia ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista. Työhön kuuluu muun muassa järjestelmäportfolion harmonisointia ja selkiyttämistä sekä taloushallinnon ja toiminnanohjauksen tehtävien automatisointia. Hankkeen kuluja on aktivoitu aineettomiin oikeuksiin konsernitaseessa 0,3 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 29.4.2020. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Timur Kärki, Sami Somero ja Stefan Baggström valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valittiin Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.   
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin Goforen tilintarkastajaksi, jonka toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. 

Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä.   
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa 2 800 973 euroa eli 0,20 euroa osaketta kohden, joka maksettiin 11.5.2020. 
 
Gofore julkaisi yhtiötiedotteen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 29.4.2020. Yhtiötiedote on luettavissa yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/.

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa, 
osakeantia, optioita ja muita erityisiä oikeuksia

Gofore Oyj:n yhtiökokous 29.4.2020 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 401 280, joka vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. 

Lisäksi Gofore Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 401 280 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.  

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoavat aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Valtuutusten ehdot ja yhtiökokouksen muut päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön julkaisemasta yhtiötiedotteesta, joka on luettavissa yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Kesäkuun 2020 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa (80 000,00 euroa), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 14 012 802 (13 989 958). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 33 859 (174) omaa osaketta. Omat osakkeet edustivat 0,24 % yhtiön koko osakemäärästä ja äänistä.

Yhtiöllä oli 3 348 rekisteröityä osakkeenomistajaa kesäkuun 2020 lopussa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 32 570 ja niiden osuus osakekannasta oli noin 0,23 %. 

Tammi–kesäkuussa 2020 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.  

Kurssikehitys ja kaupankäynti osakkeella

Kesäkuun 2020 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 111,5 miljoonaa euroa. Goforen osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.6.2020) oli 7,96 euroa (8,54 euroa). Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 7,18 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 8,90 euroa ja alin 4,80 euroa.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2020

Tammi–kesäkuu 2020Osakevaihto
kpl
Arvo yhteensäKorkein,
euroa
Alin, euroaKeskihinta (volyymi-painotettu), euroaViimeisin, euroa
Gofore950 9976 826 0228,904,807,187,96


 30.6.202030.6.201931.12.2019
Markkina-arvo, euroa111 541 904119 474 241105 096 015
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämän osakasluettelon mukaan)
 

3 348
 

2 626
 

2 771

Omien osakkeiden hankinta

Katsauskauden aikana Goforen hallitus päätti käynnistää omien osakkeiden hankintaohjelman vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen (26.3.2019) antaman valtuutuksen nojalla. Hankintaohjelma käynnistyi 26.3.2020 ja päättyi 30.6.2020. Tänä aikana 29.4.2020 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymät valtuutukset kumosivat yhtiökokouksen 26.3.2019 antamat valtuutukset omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hankintaohjelman aikana yhtiö hankki 57 839 omaa osakettaan keskihintaan 7,08 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Lisäksi Silver Planet Oy:n henkilöstölle suunnatun osakepohjaisen kannustinohjelman myötä heille luovutettiin 28.4.2020 vastikkeetta yhteensä 24 154 Goforen osaketta.

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät

Syksyn 2017 First North Growth Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saivat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden. Ehtona oli, että henkilöt ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupankäynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.  

Yhtiön palveluksessa on 174 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää kesäkuun 2020 lopussa. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 78 852 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2020 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo on 627 662 euroa. 

Goforen hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Goforen hallitus päättää vuosittain mahdollisista ohjelman puitteissa käynnistettävistä säästökausista. Gofore tarjoaa ohjelmaan osallistuneille kannustimena bruttona yhden lisäosakkeen kolmea säästöillä hankittua osaketta kohti kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen. Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. 


Osakesäästöohjelman säästökausia on tällä hetkellä kolme. Ensimmäisen säästökausi oli 1.11.2018–28.2.2019. Yhtiössä oli 30.6.2020 141 työntekijää, joilla oli oikeus yhteensä 5 536 lisäosakkeeseen. Toisella säästökaudella 1.3.2019–29.2.2020 mukana on 161 työntekijää, joilla on oikeus 15 852 lisäosakkeeseen 30.6.2020. Goforen hallitus päätti 12.2.2020 kolmannesta osakesäästöohjelman nojalla käynnistettävästä säästökaudesta vuodelle 2020-2021.Vuoden 2020-2021 säästökauden säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 1 miljoonaa euroa. 30.6.2020 osakesäästöohjelmaan on osallistunut 178 konsernin työntekijää.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Liikevaihto oli heinäkuussa 2020 2,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa). Henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 609. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 23. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 569 ja alihankinnan FTE 33.

Kuukausi 
(2020)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
(liikevaihto 2019) 1
Henkilöstö-
määrä2 
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa 
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE 3
Alihankinta, FTE 4
Heinäkuu2,4 (2,2)6092356933

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.  
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku vastaa konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrää täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.  
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. 


Gofore ilmoitti 10.8.2020 sopineensa ostavansa ohjelmistotestausautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n. Velaton kauppahinta on 8,9 miljoonaa euroa, joka maksetaan käteisellä. Lisäksi on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu kuluvan tilikauden tilinpäätöksessä vahvistettavaan tilikauden käyttökatteeseen. Yhtiö arvioi lisäkauppahinnan olevan 1–2 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyy lisäksi korvaus täytäntöönpanohetken nettokassasta. Gofore arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernin tilinpäätökseen olevan noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2020. Arvion mukaan kauppa saadaan päätökseen 1.9.2020. Qentinel Finland Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä, ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 1.9.2020 alkaen.

Ville Tuominen, kansainvälisen liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen on ilmoittanut lopettavansa tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 31.8.2020.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Koronaviruspandemia on tuonut epävarmuutta yhtiön toimintaympäristöön.

Muiden organisaatioiden tavoin Gofore on joutunut mukauttamaan toimintatapaansa lieventääkseen koronaviruksen vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Gofore on pystynyt mukautumaan poikkeusoloihin nopeasti. Jos koronakriisi pitkittyy, yhtiö joutuu yhä uudelleenarvioimaan toimintatapojaan. Varautuakseen tähän yhtiö on aloittanut kehittämisprojektin, joka on kuvattu tarkemmin kappaleessa “Tutkimus ja kehitys”.

Koronavirus vaikuttaa asiakaskuntaamme ja sitä kautta myös liiketoimintaamme. On mahdollista, että taloudellisen tilanteen heikkeneminen saattaa vähentää joidenkin asiakkaidemme kehitysinvestointeja. Mahdollinen kysynnän heikkeneminen voi myös vaikuttaa asiakashintojen kehitykseen yhtiön kannalta epäsuotuisasti. Lisäksi yksittäisten asiakkuuksien sopimusten epäjatkuvuuskohdat saattavat aiheuttaa riskejä, jotka realisoituessaan hidastaisivat yhtiön kasvua ja kehittymistä.

Yhtiö raportoi ja kommentoi liiketoimintansa kehittymistä liiketoimintakatsauksissaan kuukausittain. Tämä tarkoittaa myös riskien mahdollisen realisoitumisen kuukausittaista seurantaa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 % tasoa.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2020

Gofore julkaisee kuukausittain katsauksen liiketoimintansa kehityksestä. Raportointi kattaa liikevaihdon, edellisvuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Liiketoimintakatsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA:n ja EBITA-prosentin sekä näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Syyskuun liiketoimintakatsaus vuodelta 2020 julkaistaan 13.10.2020. 

Vuoden 2021 taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat julkaistaan vuoden 2020 lopulla.


Taulukko-osa
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta johtuen pyöristyksestä. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa1.1.–30.6.20201.1.–30.6.20191.1.–31.12.2019
Liikevaihto37 376 33 453   64 066
Valmistus omaan käyttöön33119 139
Liiketoiminnan muut tuotot245 36  175
Materiaalit ja palvelut-5 333-4 665 -8 671
Henkilöstökulut-21 453-18 558 -36 696
Poistot ja arvonalentumiset-1 168-937 -2 098
Liiketoiminnan muut kulut-5 964-5 222 -10 799
Liikevoitto4 034 4 126   6 116
Rahoitustuotot/kulut netto-33 -45 -83
Voitto rahoituserien jälkeen4 001 4 082   6 033
Tilinpäätössiirrot - 2
Tuloverot-1 241-990 -1 590
Vähemmistöosuudet2--
Tilikauden voitto/tappio2 763 3 092   4 445


Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
VASTAAVAA   
Pysyvät vastaavat   
 Aineettomat hyödykkeet   
 Kehittämismenot125 4
 Aineettomat oikeudet4767146
 Konserniliikearvo17 14919 129 18 206
 Muut pitkävaikutteiset menot155120 128
    
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto295 447 397
Muut aineelliset hyödykkeet6160 60
    
Sijoitukset51 63 51
Pysyvät vastaavat yhteensä18 188 19 852 18 991
    
Vaihtuvat vastaavat   
 Pitkäaikaiset saamiset   
 Lainasaamiset9 - -
 Muut saamiset-0-
 Lyhytaikaiset saamiset   
 Myyntisaamiset10 455 14 253 8 213
 Lainasaamiset 2 -
 Muut saamiset537 512 569
 Siirtosaamiset1 082 788 799
Saamiset yhteensä12 082 15 555 9 581
    
Rahoitusarvopaperit   
Muut arvopaperit502 502502
    
Rahat ja pankkisaamiset19 496 14 12521 358
Vaihtuvat vastaavat yhteensä32 080 30 18231 441
VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 268 50 034 50 432


1 000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
VASTATTAVAA   
Oma pääoma   
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto20 323

 20 163 20 323
Edellisten tilikausien voitto7 839 6 5626 603
Tilikauden voitto2 763 3 092 4 445
Oma pääoma yhteensä 31 005 29 896 31 451
    
 Vähemmistöosuudet13--
 Pakolliset varaukset307--
    
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Lainat rahoituslaitoksilta3 784 5 1604 472
Muut velat1486148
Siirtovelat--6
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä3 9325 1664 626
    
Lyhytaikainen vieras pääoma   
Lainat rahoituslaitoksilta1 376 1 405 1 390
Saadut ennakot628 293 1 734
Ostovelat2 259 2 328 1 667
Muut velat2 864 3 362 3 475
Siirtovelat7 885 7 583 6 088
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä15 011 14 972 14 355
    
Vieras pääoma yhteensä 18 943 20 138 18 980
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 268 50 03450 432


Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa1.1.–30.6.20201.1.–30.6.20191.1.–31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta   
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4001 4 082 6 033
Oikaisut:   
 Suunnitelman mukaiset poistot1 168 937 2 098
 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua368--
 Rahoitustuotot ja -kulut3345 83
 Muut oikaisut  25 - 71
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta5 5955 063 8 286
    
Käyttöpääoman muutos:   
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys-2 576-4 3121 799
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 951 2 659 2 356
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3 9703 410 12 440
    
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-33-48-86
Maksetut välittömät verot -1002-704-1 708
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 9352 658 10 646
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-388- 147-331
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot-016
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin -497 -4 3492-4 3942
Investointien rahavirta (B)  -885 -4 496-4 709
    
Rahoituksen rahavirta:   
Maksullinen oman pääoman lisäys1 -154 314
Omien osakkeiden hankkiminen-409--
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 3 500 3 500
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut---14
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-702-618-1 306
Maksetut osingot ja muu voitonjako-2 801-2 496-2 496
Rahoituksen rahavirta (C) -3 913539 -3
    
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) -1 863-1 299 5 934
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 21 358 15 42415 424
Rahavarat tilikauden lopussa (30.6.) 19 496 14 1242 21 3582
 

1 Maksullisessa oman pääoman lisäyksessä ei ole ollut rahavirtaa, erä on aluksi pidätetty palkoista ja kirjattu velaksi.
2 Rahavaroina esitettäviä eriä on täsmennetty kuluvalla tilikaudella. Vertailutiedot muutettu vastaavasti.
 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa1.1.–30.6.20201.1.–30.6.20191.1.–31.12.2019
Sidottu oma pääoma   
Osakepääoma tilikauden alussa 80 80 80
Osakepääoman tilikauden lopussa 80 80 80
Sidottu oma pääoma 80 80 80
    
Vapaa oma pääoma   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 20 323 12 859 12 859
Listautumisanti ja maksullinen osakeanti - 154 314
Yritysjärjestelyihin liittyvät kirjaukset - 7 150 7 150
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 20 323 20 163 20 323
    
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 11 048 9 067 9 067
Osingonjako-2 801-2 496-2 496
Omista osakkeista maksettu määrä-409--
Muuntoerot1-932
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 7 839 6 562 6 603
    
Tilikauden voitto 2 763 3 092 4 445
Vapaa oma pääoma yhteensä 30 925 29 816 31 371
Oma pääoma yhteensä31 005 29 896  31 451
Vähemmistöosuudet13--Konsernin vastuut

1 000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
Toimitilojen vuokravastuut   
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät2 0961 972 2 249
Myöhemmin erääntyvät1 3763 162 2 252
Yhteensä3 4725 134 4 501
    
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)   
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät347854
Myöhemmin erääntyvät186529
Yhteensä5214383
    
Leasingvastuut    
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät914818900
Myöhemmin erääntyvät983883899
Yhteensä1 8971 7011 799
    
Muut annetut sitoumukset   
Yrityskortit47111 70
Yrityskiinnitykset1 7 840 7 840 7 840
Yhteensä  7 887 7 951  7 910
    
Lainat rahoituslaitoksilta5 1606 5655 862  


1 Yrityskiinnitykset on annettu rahoituslaitoslainojen vakuudeksi.


Vaihtoehtoiset tunnusluvut: Liikevoitto ennen liikearvopoistoja ja käyttökate 

1 000 euroa1.1.–30.6.20201.1.–30.6.20191.1.–31.12.2019
Liikevoitto (EBIT)4 034 4 126  6 116
Liikearvopoistot1 057 846  1 903 
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA)5 0924 9738 020
Muut suunnitelmanmukaiset poistot111 90  195 
Arvonalentumiset- -  -
Käyttökate (EBITDA)5 203 5 063   8 214


1 000 euroa1.1.–30.6.20201.1.–30.6.20191.1.–31.12.2019
Oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA)   
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 5 0924 9738 020
Liikevoittoa ennen liikearvopoistoja oikaisevat erät:   
 + Henkilöstökulut 
 (Ison-Britannian liiketoiminnan lopetus)
222--
 + Liiketoiminnan muut kulut 
 (Ison-Britannian liiketoiminnan lopetus)
496 

-
 

-
Oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA)5 8104 9738 020

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA), käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI), oman pääoman tuotto (ROE), omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.


Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu=  (Raportointikauden liikevaihto–1) x 100 
Vertailukauden liikevaihto
    
Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
    
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, %=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumisetx 100 
Liikevaihto
    
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)=Liikevoitto + liikearvon poistot 
    
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, %=Liikevoitto + liikearvon poistotx 100 
Liikevaihto
    
Nettovelka (nettokassa)=Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahoitusarvopaperit – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet 
    
Omavaraisuusaste, %=Oma pääomax 100 
Taseen loppusumma – saadut ennakot
    
 

 

 

Nettovelkaantumisaste, %
 

 

 

=
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahoitusarvopaperit – rahat ja pankkisaamiset –pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet 

 

 

x 100 
Oma pääoma
    
Oman pääoman tuotto (ROE), %=Tilikauden voitto (annualisoitu)x 100 
Oma pääoma keskimäärin
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)x 100 
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
    
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa=Tilikauden voittox 100
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

    
Oikaistu EBITA  EBITA (+ liikearvon alaskirjaukset + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut -/+ pysyvien vastaavien myyntivoitot/tappiot)

 
 

Tampereella 14.8.2020

Gofore Oyj 
Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj  
p. 040 540 2280  
[email protected]

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210 

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.  

Liite

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus - oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa.