Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

HEEROS OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2019 (Tilintarkastettu)

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 12.2.2020 kello 9.00 EET

Heeros lähtee hyvistä asemista liiketoimintaympäristön muutoksiin

Tammi-joulukuun 2019 pääkohdat:

 • Liikevaihto 8 605 tuhatta euroa (2018: 8 000 tuhatta euroa), muutos 8 %
 • Uusiutuva liikevaihto 8 041 tuhatta euroa (7 384), muutos 9 %, osuus liikevaihdosta 93 % (92 %)
 • Käyttökate (EBITDA) 913 tuhatta euroa (714), muutos 28%, osuus liikevaihdosta 11 % (9 %)
 • Tilikauden tulos -294 tuhatta euroa (-507), muutos 42 %, osuus liikevaihdosta -3 % (-6 %)
 • Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja oli vuonna 2019 171 tuhatta euroa (128), muutos 34 %
 • Hallitus esittää 24.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille

Heinä-joulukuun 2019 pääkohdat:

 • Liikevaihto 4 367 tuhatta euroa (H2/2018: 4 134 tuhatta euroa), muutos 6 %
 • Uusiutuva liikevaihto 4 081 tuhatta euroa (3 792), muutos 8 %, osuus liikevaihdosta 93 % (92 %)
 • Käyttökate (EBITDA) 553 tuhatta euroa (445), muutos 24 %, osuus liikevaihdosta 13 % (11 %)
 • Yhteistyösopimus Ontime -työajanseurantaohjelmiston kanssa
 • Toimitusjohtaja vaihtuu

Avainluvut

Tuhatta euroaH2/2019H2/2018Muutos %Vuosi 2019Vuosi 2018Muutos %
Liikevaihto4 3674 1346 %8 6058 0008 %
Uusiutuva liikevaihto4 0813 7928 %8 0417 3849 %
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta93 %92 % 93 %92 % 
Käyttökate55344524 %91371428 %
Käyttökate, % liikevaihdosta13 %11 % 11 %9 % 
Liikevoitto8-66111 %-190-31139 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta0 %-2 % -2 %-4 % 
Verot000 %000 %
Tilikauden tulos-44-20278 %-294-50742 %
Tulos, % liikevaihdosta-1 %-5 % -3 %-6 % 
Osakekohtainen tulos, euroa-0,01-0,0578 %-0,07-0,1242 %

Tuhatta euroaH2/2019H2/2018Muutos %Vuosi 2019Vuosi 2018Muutos %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1190266-28 %275324-15 %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1, % liikevaihdosta4 %6 % 3 %4 % 
Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja11381306 %17112834 %
Oikaistu osakekohtainen tulos ilman kansainvälisiä toimintoja1, euroa0,030,036 %0,040,0334 %
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa4 399 9634 349 9631 %4 399 9634 349 9631 %
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin4 350 2354 349 9630 %4 350 1004 349 9630 %
       
1 Hollannin ja Ruotsin yhtiöiden tulosvaikutus     


 31.12.201931.12.2018Muutos %
Omavaraisuusaste, %31 %32 %-2 %
Korollinen nettovelka2 1281 37555 %
Oma pääoma1 8061 990-9 %
Nettovelkaantumisaste, %118 %69 %71 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa92885 %


Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Matti Lattu ilmoitti alkusyksystä siirtyvänsä syrjään yhtiön palveluksesta, ja Mikko Pilkama valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Näin Heeroksen 20-vuotisjuhlavuosi päästään aloittamaan uuden vetäjän johdolla.

Heeroksen operatiivinen painopiste 2019 oli kasvussa ja kannattavuuden parantamisessa. Kotimaassa Heeros-asiakkuuksien kasvu jatkuikin. Käyttäjäorganisaatioidemme määrä katsauskauden lopussa oli noin 15 000 yritystä sekä yhteisöä ja välitimme kuukausitasolla yli 500 000 transaktiota.

Heeros kasvoi vuoden 2019 ensimmäinen vuosipuoliskolla noin 10 prosenttia koko vuoden kasvun jäädessä kuitenkin noin 8 prosenttiin.  Toisella vuosipuoliskolla kasvu hidastui pääasiassa odotettua hitaamman uusmyynnin ja transaktioiden määrän maltillisen kasvun takia. Yhtiö muutti vuoden 2019 aikana kirjeinä toimitettavien myyntilaskujen hinnoittelua ja tämä muutos vaikutti liikevaihdon kasvuun negatiivisesti koko vuoden osalta noin kahden prosenttiyksikön verran. Muutos kuitenkin paransi Heeroksen katetta ja sitä kautta kannattavuutta.

Tilitoimistot ovat Heeroksen tärkein asiakaskunta, ja liikevaihdostamme 2/3 tulee tilitoimistoista. Kumppanuusohjelmamme Heeros Pro Partner -tilitoimistot ovat tutkimuksen mukaan paremmin kannattavia kuin tilitoimistot keskimäärin. Tämä näkyy erityisesti verrattaessa liikevaihtoa per työntekijä, missä parhaat Heeros-tilitoimistot ovat selvästi alan keskiarvoa kannattavampia. Itsenäisten tilitoimistojen kumppanina toimiminen on Heerokselle ollut alusta lähtien kantava toiminta-ajatus.

Toimintaympäristö Suomessa sai uuden jännittävän käänteen, kun syksyllä 2019 ilmoitettiin Suomen yleisimmän tilitoimistoissa käytettävän kirjanpito-ohjelmiston Tikonin lopettamisesta vuoden 2022 kevääseen mennessä. Tikonilla on runsaasti käyttäjiä ja sen alasajo merkitsee isoa liiketoimintamahdollisuutta Heerokselle. Olemme tuotekehityksessä ottaneet huomioon Tikonista Heerokseen siirtyvien asiakkaiden vaatimukset ja kehittäneet palvelupaketin, jonka myötä siirtyminen Heerokseen on helppoa. Ensimmäiset toimitukset tehtiin loppuvuoden 2019 aikana.

Heeros panostaa strategiansa mukaisesti kumppanuuksiin. Solmimme syksyllä yhteistyösopimuksen Suomen suurimpiin tilitoimistoihin kuuluvan Ab Norlic Oy:n kanssa Ontime-työajan raportointijärjestelmään liittyen. Heeros otti Ontimen osaksi palvelutarjontaansa, toimii tuotteen markkinointi- ja myyntikanavana sekä vastaa ohjelmiston tuesta ja käyttöönottopalveluista omille asiakkailleen. Ontimen avulla Heeros pystyy nostamaan palkanlaskennan tehokkuutta uudelle tasolle ja palvelemaan entistä suurempia yrityksiä. Syksyn ensimmäisten Ontime-kauppojen lisäksi kesäkuussa julkistettu Fuusor-kumppanuus toi yhtiölle myös ensimmäisiä asiakkuuksia. Kumppanuuksien avulla tilitoimistoasiakkaat voivat yhä kokonaisvaltaisemmin pohjata palvelunsa Heeroksen tarjoamaan pilvipohjaiseen alustaan.

Vuoden 2019 tärkeimpiä tuotekehityshankkeita olivat uuden tekoälyä hyödyntävän Heeros Ostolaskut -toiminnallisuuden rakentamisen käynnistäminen, Heeros Pankin maksuliikennetoimintojen jatkokehitys, Heeros Kirjanpidon automaattivientien kehitys sekä osto- ja myyntireskontrien API-rajapintojen rakentaminen Connecta-integraatioalustan avulla.

Heeros Ostolaskut (aikaisemmin Project Windmill) on ostolaskujen käsittelyyn koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuva lisätoiminnallisuus. Koneoppiva ohjelmisto tarjoaa valmiita tiliöintiratkaisuja ja automaation laatu paranee käytön myötä jatkuvasti. Automatisoitu ostolaskuprosessi tehostaa myös tilitoimistoasiakkaiden työskentelyä sillä tilitoimiston kaikkien asiakkaiden laskujen käsittely voidaan tehdä samassa näkymässä yhdellä kertaa. Projekti käynnistettiin keväällä 2019 ja pääsimme ensimmäisten pilottien kanssa liikkeelle suunnitellusti syksyllä 2019. Suomessa Heeros Ostolaskut julkaistiin tammikuussa 2020 ja tuodaan pilottiasiakkaille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa Heeroksen painopiste on Hollannissa sekä useassa maassa toimivissa keskisuurissa yrityksissä. Emme ole kuitenkaan vielä päässeet hyödyntämään Heeroksen kilpailuetuja täysimääräisesti Hollannissa, koska verkkolaskutuksen läpimurto Keski-Euroopassa ei ole tapahtunut. Uskomme uuden Heeros Ostolaskut -toiminnallisuuden tuovan Heerokselle kilpailuetua markkinalla. Uusia toimintoja on suunniteltu yhdessä hollantilaisten asiakkaiden kanssa ja tulokset ovat jo alkuvaiheessa lupaavia.

Kuten tiedotimme joulukuussa, kirjasimme alas Hollannin ja Ruotsin maayhtiöihin tehtyjä konsernin sisäisiä sijoituksia. Ostolaskujen käsittelyn pilotointivaiheessa oleva lisäominaisuus mahdollistaa skaalautuvan kasvun Hollannin markkinalla. Tällä ratkaisulla korvataan aiempi vuosina 2014-2016 käyttöönotettu ja alaskirjattu ostolaskuratkaisu.

Heeros on hyvissä asemissa edelleen digitalisoituvalla taloushallinnon toimialalla. Uusiutuvan liikevaihdon osuus, laaja tuoteportfolio, jalansija Euroopassa ja vahva asiakaskunta Suomessa antavat Heerokselle hyvän pohjan uudistua ja jatkaa kasvua.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee.

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on edelleen noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 %:n käyttökatetaso.

Taloudellinen kehitys

Heeros-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 8 605 tuhatta euroa (2018: 8 000 tuhatta euroa). Liikevaihto kasvoi 8 % vuodesta 2018. Konsernin liikevaihdon kasvun takana oli ensisijaisesti kasvu kotimaassa, erityisesti ePalkat-tuotteen osalta. Uusiutuvan liikevaihdon osuus oli noin 93 % koko liikevaihdosta. 

Heeroksen käyttökate (EBITDA) vuodelta 2019 oli 913 tuhatta euroa (714).

Heeroksen liikevoitto (EBIT) vuodelta 2019 oli -190 tuhatta euroa (-311). Heeroksen kotimaan liiketoiminta on selvästi voitollista, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan painavat edelleen tulosta.

Tilikauden tulos vuodelta 2019 oli -294 tuhatta euroa (-507). Tulos parani 42 %.

Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja oli 171 tuhatta euroa (128), 34 % edellisvuotta parempi.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 5 757 tuhatta euroa (31.12.2018: 6 209 tuhatta euroa). Taseen loppusumma pieneni 452 tuhatta euroa.

Heeros lopetti vuoden 2019 aikana leasingrahoituksen käytön. Leasingrahoituksen kautta saatujen ennakoiden tasearvo pieneni vuodessa 236 tuhatta euroa, vastaavasti korollisten lainojen lisäys vuonna 2019 oli 251 tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste on säilynyt kohtuullisena (31 %).

Tammikuussa 2020 Business Finland myönsi Heeros Oyj:lle 388 000 euron lainan, jonka tarkoituksena on tukea automatisoidun ostolaskuprosessin tuotekehityshanketta.

Johto ja henkilöstö

Johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelujohtaja), Pia Strömdahl-Koskinen (myynti- ja markkinointijohtaja), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat) ja Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti ja Ruotsi) sekä Juho Pakkanen (talousjohtaja). Matti Latun toimitusjohtajakausi päättyi 31.12.2019 ja Mikko Pilkama aloitti 1.1.2020 uutena toimitusjohtajana.

Heeros-konsernissa työskenteli vuoden 2019 lopussa 92 henkilöä (88 vuoden 2018 lopussa). Henkilöstö oli jakautunut kolmeen tiimiin: Palvelut, Tuotekehitys ja Myynti. Lisäksi hallinto- ja taloustehtävissä toimi neljä henkilöä.

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui seuraavasti: Suomi 82 henkilöä ja Hollanti kymmenen henkilöä. Henkilöstötoimikunta koordinoi ja järjesti henkilöstötapahtumia vuoden aikana. Heeros mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä jatkuvasti pulssikyselyllä.

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä: Kimmo Rasila (pj), Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Marko Kauppi sekä uutena jäsenenä Samuli Saviala. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Rewinet Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 650 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 oli 4 399 963 osaketta. Osakkeiden määrä nousi 50 000 kappaleella uudelle toimitusjohtajalle suunnatun osakeannin myötä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 31.12.2019 yhteensä 755 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kaupankäynti alkoi 10.11.2016. Vuoden 2019 aikana vaihdettiin 958 392 osaketta. Heeroksen kolme suurinta omistajaa vuodenvaihteessa olivat väistyvä toimitusjohtaja Matti Lattu (12,8 %), Pekka Räisänen (11,9 %) ja Sijoitusrahasto Visio Allocator (8,05 %). Kurssi oli 1.1. – 31.12.2019 korkeimmillaan 2,54 (2018: 2,98) euroa, alimmillaan 2,00 (1,93) euroa, keskikurssi 2,29 (2,38) euroa ja päätöskurssi 31.12.2019 oli 2,32 (2,02) euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 10,21 miljoonaa euroa ja vuoden aikana osaketta vaihdettiin 2 191 203 eurolla.

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 24.3.2020. Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta viikolla 9.

Puolivuotiskatsaus ajalta 1.1-30.6.2020 julkistetaan 12.8.2020. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 10, mistä lähtien ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Kilpailutilanteen merkittävä kiristyminen voi vaikuttaa Heeroksen liiketoimintaan negatiivisesti. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Heerokselle riski on myös toimialan konsolidoituminen. Heeros voi menettää asiakkaita, mikäli ne ostetaan sellaiseen tilitoimistoketjuun, joka ei käytä Heeroksen tuotteita.

Tytäryhtiösijoituksiin sisältyy tulonodotuksien riskejä, joiden toteutuessa yhtiö saattaa joutua tekemään arvonalennuskirjauksia.

Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelun-estohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria, maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät.  Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön tilikauden 2019 tulos oli -1 013 412,13 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS)    
     
Tuhatta euroaH2/2019H2/2018Vuosi 2019Vuosi 2018
Liikevaihto4 3674 1348 6058 000
Liiketoiminnan muut tuotot0000
Materiaalit ja palvelut-492-521-950-1 102
Henkilöstökulut-2 046-1 996-4 052-3 774
Liiketoiminnan muut kulut-1 276-1 172-2 690-2 410
Poistot ja arvonalenemiset-545-511-1 104-1 026
Liikevoitto8-66-190-311
Rahoitustuotot ja -kulut-52-135-103-196
Tulos ennen veroja-44-202-294-507
Tuloverot0000
Tilikauden voitto-44-202-294-507
     
Osakekohtainen tulos, euroa-0,01-0,05-0,07-0,12


Konsernin tase (FAS)  
   
Tuhatta euroa31.12.201931.12.2018
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet4 5844 428
Aineelliset hyödykkeet2939
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ4 6134 467
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Vaihto-omaisuus1525
Pitkäaikaiset saamiset2020
Lyhytaikaiset saamiset9681 055
Rahat ja pankkisaamiset141642
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ1 1441 742
VASTAAVAA YHTEENSÄ5 7576 209
   
VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma8080
Osakeanti1090
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto4 3364 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-2 426-1 919
Muuntoero00
Tilikauden voitto (tappio)-294-507
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ1 8061 990
VIERAS PÄÄOMA  
Pitkäaikainen vieras pääoma1 8501 676
Lyhytaikainen vieras pääoma2 1022 543
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ3 9524 219
VASTATTAVAA YHTEENSÄ5 7576 209


Konsernin rahoituslaskelma (FAS)    
     
Tuhatta euroaH2/2019H2/2018Vuosi 2019Vuosi 2018
     
Voitto/tappio ennen veroja-44-202-294-507
Liiketoiminnan rahavirta    
Oikaisut    
Suunnitelman mukaiset poistot5455111 1041 026
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta501309810519
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)82-8887150
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-551-236-518-179
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)5-710-15
Liiketoiminnan rahavirta36-21388476
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-583-691-1 249-1 420
Investoinnit muihin sijoituksiin0000
Investointien rahavirta-583-691-1 249-1 420
     
Rahoituksen rahavirta    
Oman pääoman lisäykset1090109 
Muuntoero01300
Lyhytaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut-159477107
Pitkäaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut1617831741 089
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-)0202
Rahoituksen rahavirta2558923601 198
     
Rahavarojen muutos-292181-501254
     
Rahavarat tilikauden alussa433462642388
Rahavarat tilikauden lopussa141642141642


Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)   
      
Oman pääoman muutoslaskelma 2019    
 Tuhatta euroaOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
 1.1.2019804 336-2 4261 990
 Oman pääoman lisäys 109 109
 Muuntoero   0
 Kauden voitto/tappio  -294-294
 31.12.2019804 445-2 7191 806
      
Oman pääoman muutoslaskelma 2018    
 Tuhatta euroaOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
 1.1.2018804 336-1 9192 497
 Muuntoero  00
 Kauden voitto/tappio  -507-507
 31.12.2018804 336-2 4261 990Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet  
   
Tuhatta euroa31.12.201931.12.2018
Omasta velasta  
Yrityskiinnitykset1 3501 250
Leasingvastuut  
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat148124
Myöhemmin maksettavat49139
Yhteensä197263
Muut vastuut  
Vuokravastuut9966
Takausvastuut  
Vuokravakuustilit2020
Yhteensä11986Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate                          =             Liikevoitto + poistot

Omavaraisuusaste (%)   =             Oma pääoma     x 100

                                                                taseen loppusumma

Korollinen nettovelka    =             Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -

                                rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste (%)        =             Korollinen nettovelka    x 100

                                                                                Oma pääoma    

Osakekohtainen tulos    =             Tilikauden tulos                                                                                                 

                                                                Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana          

Oikaistu osakekohtainen tulos   =             Oikaistu tilikauden tulos                                                                                 

                                                                                Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana          

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: [email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiö on kasvanut nopeasti koko olemassaolonsa ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

Liite

Heeros on vuonna 2000 perustettu ohjelmistoyhtiö, joka kehittää ja markkinoi digitaalisen taloushallinnon kokonaisratkaisua. Yhtiön pilvipalveluna (SaaS) tarjottava ratkaisu kattaa kaikki digitaalisen taloushallinnon perusprosessit, kuten osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksatuksen, arkistoinnin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan.