Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 15.9.2022 klo 15.30

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on 12.9.2022 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta 2022 I, joka perustuu 21.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Uuden optio-ohjelman 2022 I nojalla voidaan antaa enintään 200.000 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muulle avainhenkilöstölle. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden Herantiksen osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi vuoden kuluttua myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua myöntämispäivästä tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2022 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet eivät millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 5739933

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: [email protected]

---------------------------------

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com

Herantis on vuonna 2008 perustettu suomalainen lääketeollisuuden yritys. Herantis Pharma on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimuslöydöksiä kliinisiin lääketutkimuksiin, pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö tekee mm. tutkimusta ja lääkekehitystä CDNF:ään perustuvien hoitojen kehittämiseksi Parkinsonin tautiin ja vastaaviin hermorappeumasairauksiin kuten Lewyn kappale -tautiin.