Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
26.2.2020 klo 8.30 EET

Hoivatilat Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") on 15.1.2020 käynnistänyt Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat Hoivatilojen osakkeet.

Aureit Holdingin välimiesmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Oulun käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Hoivatilojen vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Oulun käräjäoikeus on 25.2.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Petra Kiurunen.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Aureit Holdingin ilmoitus vähemmistöosakkeenomistajille on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoa

Jussi Karjula
toimitusjohtaja
Hoivatilat Oyj
puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti
Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Liite

Hoivatilat on hoiva- ja päiväkotitilojen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyhtiö. Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja varhaiskasvatuksen ja hoivan alalla pääosin yksityisille palveluntarjoajille mutta myös kunnille ja kaupungeille. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen -periaatteella, yhdellä sopimuksella. Tilojen tuottamisen lisäksi yhtiö hoitaa kaikki rakentamiseen liittyvät sopimus- ja lupaprosessit.