Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

HONKARAKENNE OYJ                                  Sisäpiiritieto 20.10.2020 kello 9:00

HONKARAKENNE SUUNNITTELEE TUOTANTONSA UUDELLEEN ORGANISOINTIA JA KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTALAIN 8 LUVUN MUKAISET NEUVOTTELUT

Honkarakenne Oyj suunnittelee tuotantonsa uudelleen organisointia ja käynnistää yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut yhtiön Karstulan tehtaalla. Suunnitellulla uudelleen organisoinnilla arvioidaan oleva huomattavia henkilöstövaikutuksia. Käynnistyvien yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuuluvat yhtiön tuotannon työntekijät pois lukien tuotannon esimiehet. Neuvottelut eivät koske myöskään toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Suunnitellun uudelleen organisoinnin tavoitteena olisi tehostaa yhtiön tuotantoprosesseja ja parantaa yhtiön kilpailukykyä markkinoilla. Harkittavan uudelleen organisoinnin avulla yhtiö arvioi pystyvänsä tuottamaan kysyntää vastaavia ja modernien rakennusstandardien mukaisia tuotteita entistä tehokkaammin.

Yhtiön alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enimmillään 25 työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen sekä 40 työntekijälle voisi tulla olennaisia irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia.

Suunnitelmat saattavat toteutuessaan aiheuttaa tuloslaskelmaan kirjattavia oikaisueriä. Mahdolliset kirjattavat oikaisuerät täsmentyvät yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, [email protected] tai

talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, [email protected]

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

Honka-brändillä toimiva Honkarakenne on laadustaan ja innovaatioistaan tunnettu hirsitalovalmistaja, jota ajaa eteenpäin tahto edistää hyvää ja luonnollista elämää. Valmistamme hirsitaloja ja yksilöllisiä puutaloja laadukkaimmasta suomalaisesta massiivipuusta omalla tehtaallamme Karstulassa – 60 vuoden, yli 85 000 toimitetun talon ja lukuisten innovaatioiden tuomalla kokemuksella. Honka on välittävän ja vastuullisen ihmisen valinta aikakaudella, jolloin elämisen ja asumisen laadulla on todella paljon merkitystä.