Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

HONKARAKENNE OYJ                                  Sisäpiiritieto 29.12.2020 kello 9:00

HONKARAKENNE UUDELLEEN ORGANISOI TUOTANTONSA

Honkarakenne Oyj on päättänyt lokakuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut koskien tuotantonsa uudelleen organisointia. Honkarakenteen johtoryhmä on tehnyt päätöksen yhtiön tuotannon uudelleen organisoinnista, sen sisällöstä ja laajuudesta. Uudelleen organisoinnin seurauksena yhtiö irtisanoo 11 henkilöä tuotannosta ja lisäksi 15 henkilölle tulee irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia työsopimuksiin. Päätetyt toimenpiteet pannaan toimeen merkittävimmiltä osilta loppuvuoden 2020 aikana, mutta niitä voidaan toteuttaa vielä vuoden 2021 alkupuolella.

Uudelleen organisoinnin seurauksena yhtiön tuotantoprosessit tehostuvat ja se parantaa yhtiön kilpailukykyä markkinoilla. Uudelleen organisoinnin avulla yhtiö pystyy tuottamaan kysyntää vastaavia ja modernien rakennusstandardien mukaisia tuotteita entistä tehokkaammin. Yhtiö arvioi, että tehostamistoimenpiteet saavuttavat täyden tehon vuoden 2021 loppupuoliskolla.

Päätetyn uudelleen organisoinnin seurauksena yhtiö tulee kirjaamaan uudelleen organisoinnista johtuvia kuluja 0,3 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan vuonna 2020. Uudelleen organisoinnista aiheutuvat kulut muodostuvat irtisanomisajan palkoista ja muista irtisanomisiin liittyvistä henkilöstökuluista. Yhtiön määritelmän mukaisesti uudelleen organisoinnista aiheutuvat kulut ovat oikaisueriä, jotka eivät vaikuta yhtiön oikaistuun tulokseen.

Yhtiö toistaa elokuussa annetun tulosohjauksensa: Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu tulos ennen veroja jää kuitenkin edellisvuodesta.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, [email protected] tai

talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, [email protected]

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi


Honka-brändillä toimiva Honkarakenne on laadustaan ja innovaatioistaan tunnettu hirsitalovalmistaja, jota ajaa eteenpäin tahto edistää hyvää ja luonnollista elämää. Valmistamme hirsitaloja ja yksilöllisiä puutaloja laadukkaimmasta suomalaisesta massiivipuusta omalla tehtaallamme Karstulassa – 60 vuoden, yli 85 000 toimitetun talon ja lukuisten innovaatioiden tuomalla kokemuksella. Honka on välittävän ja vastuullisen ihmisen valinta aikakaudella, jolloin elämisen ja asumisen laadulla on todella paljon merkitystä.