Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä Oyj        Lehdistötiedote 26.4.2021, klo 15.15

ILKKA-YHTYMÄ SUUNNITTELEE SANOMALEHTIPAINAMISEN HANKKIMISTA OSTOPALVELUNA JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT I-PRINT OY:SSÄ

Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna. Suunnitelmat painamisen hankkimisesta ostopalveluna koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainamista, eikä suunnitelmilla ole vaikutusta muihin painamisen muotoihin, arkki-, digi- ja erikoispainamiseen. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistään entiseen tapaan.

Muutoksia sanomalehtipainamiseen ryhdytään suunnittelemaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina, joten painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on pienentynyt. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan.

Suunnitelman toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-print Oy aloittaa työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuisivat I-print Oy:n lehtitehtaan päivä- ja yövuorossa sekä huoltotiimissä työskenteleviin työntekijöihin.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia rakenneuudistuksesta ja toiminnan tehostamisesta sekä niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 22 henkilön vähentämiseen. Edellä mainittu lukumäärä sisältää myös arvion siitä henkilömäärästä, joiden työtehtäviin tulisi mahdollisesti olennaisia irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418


JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi


Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.


Ilkka-Yhtymä on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Yhtiöllä on johtava asema Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lehtimediamarkkinalla sekä digitaalisten palveluiden tarjonnassa. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.