Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderes Oyj

Lehdistötiedote 17.9.2021 kello 16.25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Inderes Oyj (”Inderes” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”).

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana yli 150 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 64 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa.

Yhtiön First North -listautumisen tavoitteena on ensisijaisesti:

 • laajentaa Yhtiön omistajapohjaa Inderes-yhteisöön, joka koostuu Yhtiön palveluiden aktiivisesta käyttäjäkunnasta;
 • kerätä pääomaa sekä luoda paremmat edellytykset kasvuinvestointeihin;
 • vahvistaa Yhtiön tunnettuutta sijoittaja-, pörssiyhtiö- ja rekrytointikohderyhmässä; ja
 • selvittää mahdollisuuksia alentaa listautumiskynnystä kasvuyrittäjille standardoimalla listautumisprosessia yhdessä kumppanien kanssa.

Suunniteltu listautumisanti koostuisi yleisöannista Inderes-yhteisön jäsenille sekä henkilöstöannista. Nykyinen henkilöstö ei myy omistuksiaan listautumisen yhteydessä.

”Haluamme yhteisömme osakkaiksemme ja pyrimme toimimaan suunnannäyttäjänä uuden aikakauden osallistavan sijoittajaviestinnän käytäntöjen luomisessa. Samalla toivomme esimerkkimme rohkaisevan useampia kasvuyhtiöitä harkitsemaan pörssiä rahoituskanavana”, toteaa Inderesin hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros. ”Listautumista on kenties suotta mystifioitu Suomessa. Haluamme jakaa ketterän listautumisprosessimme opit muillekin pörssiä harkitseville”, Hagros jatkaa.

”Olemme tehneet vuosien ajan kurinalaisesti töitä ollaksemme valmiita ottamaan tämän askeleen. Omistuspohjan laajentaminen Inderesin yhteisöön listautumisen kautta on tässä vaiheessa meille hyvin luonteva ratkaisu, kun huomioidaan missä liiketoiminnassa olemme itse”, toteaa Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Kasvua pörssiyhtiöasiakaskunnalle tarjottavista ratkaisuista

Inderes rakentaa pörssiyhtiöiden tarpeisiin ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä tehokasta ja oikeat kohderyhmät tavoittavaa sijoittajaviestintää. Pääosa Yhtiön liikevaihdosta muodostuu pörssiyhtiöasiakkailta, joille tarjottavia päätuotealueita ovat analyysipalvelut, virtuaalitapahtumat (Flik) sekä IR-ratkaisut. Yhtiön keskeisin kilpailuetu on sen organisaation kyky yhdistää ratkaisuissaan asiantuntijapalvelu, oma teknologia-alusta sekä jakelu sijoittajayhteisöön.

Sijoittajayhteisölle Inderes tarjoaa palveluita, joiden avulla kehittyä paremmiksi sijoittajiksi, verkostoitua muiden sijoittajien kanssa sekä saada ajantasaista tietoa sijoituspäätösten tueksi. Yhtiön tavoitteena on jatkossakin pitää sijoittajayhteisölle sen sijoittajapalvelut ilmaisina tai saavutettavissa matalaa kustannusta vastaan, sillä alhaiset kulut parantavat sijoittajayhteisön tuotto-odotusta.

Inderes-alusta yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat

Inderesin strategian ytimessä oleva Inderes-alusta on linkki pörssiyhtiöiden ja Inderesin sijoittajayhteisön välillä. Kun alustaan liittyy uusia pörssiyhtiöitä, palvelu ja sisältöjen määrä sijoittajien näkökulmasta paranevat. Kun suurempi määrä sijoittajia puolestaan liittyy yhteisöön, palveluiden arvontuotto pörssiyhtiöille paranee. Strategian ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää tätä kasvua ruokkivaa verkostovaikutusta.

Yhtiö uskoo strategiassaan seuraaviin näkemyksensä mukaan Yhtiön kasvua tukeviin markkinatrendeihin:

 1. Yksityissijoittajien määrä lisääntyy ja suoran osakesijoittamisen suosio kasvaa.
 2. Pörssilistautuminen vaihtoehtona kasvuyrittäjille yleistyy.
 3. Pörssiyhtiöt haluavat panostaa avoimuuteen ja sijoittajaviestintään.
 4. Digitaaliset kanavat mahdollistavat pörssiyhtiöille jatkuvasti tehokkaamman sijoittajaviestinnän.

Viime vuosina laajentuneen tuotetarjonnan sekä yli 150 pörssiyhtiötä käsittävän asiakaskunnan myötä Yhtiö näkee hyvät edellytykset jatkaa kasvua tulevina vuosina. Keskeisiä tälle asiakaskunnalle tarjottavia tuotteita ovat tällä hetkellä tilausanalyysi, osavuosikatsausten verkkolähetykset, virtuaaliyhtiökokous, virtuaalitapahtumat sekä IR-sivustoratkaisu. Strategian kolme kasvuajuria ovat laajentuminen nykyisessä asiakaskunnassa, uusien asiakkuuksien voitot sekä uusille ratkaisualueille laajentuminen.

Kurinalainen fokus liiketoiminnassa

Inderesin kasvu ja kannattava liiketoiminta ovat mahdollistaneet jatkuvasti parempien palveluiden kehittämisen niin sijoittajayhteisölle kuin pörssiyhtiöille. Yhtiö rakentaa liiketoimintamallia, jonka tavoitteena on tuottaa vakaata kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa yli suhdanteiden.

Vuonna 2020 Inderesin liikevaihto kasvoi 76 % ja oli 8,7 (5,0) miljoonaa euroa. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 5,0 miljoonaa euroa ja 57 % liikevaihdosta. Kasvua vauhditti etenkin Flik-konsernin hankkiminen yritysostolla. EBITA-liikevoitto kasvoi 96 % ja oli 1,7 (0,9) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali parani 19,9 %:iin (17,7 %).

Tammi-kesäkuussa 2021 yhtiön liikevaihto kasvoi 48 % ja oli 5,8 (3,9) miljoonaa euroa. Kasvu oli kokonaan orgaanista. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 2,8 miljoonaa euroa ja 49 % liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 1,1 (0,8) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali oli 18,9 % (19,7 %).

Näkymät tilikaudelle 2021:

 • Liikevaihdon arvioidaan olevan 11,6–12,3 miljoonaa euroa
 • EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 2,1–2,6 miljoonaa euroa

Pitkän aikavälin tavoitteet:

 • Inderesin tavoitteena on ylläpitää pitkällä aikavälillä tervettä suhdetta liikevaihdon kasvunopeuden ja kannattavuuden välillä. Yhtiön strategian taloudellisena tavoitteena on ylläpitää 30–50 %:n vuotuista liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta.

Ikuisuustavoitteet:

 • Olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys.
 • Emme jousta arvoistamme.
 • Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja yksilöinä.

Tunnuslukuja

miljoonaa euroa1-6/20212020
Liikevaihto5,88,7
Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden48,3 %75,6 %
Jatkuvan liikevaihdon osuus %48,5 %57,3 %
EBITA1,11,7
EBITA %18,9 %19,9 %
Liikevoitto0,91,4
Liikevoitto %16,0 %15,9 %
Rahavirta investointien jälkeen2,50,4
Omavaraisuusaste %38,2 %42,5 %
Nettovelkaantumisaste-135,4 %-37,3 %
Henkilöstö keskimäärin6652

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan noin 6 miljoonan euron osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Osakeanti koostuu henkilöstöannista sekä Inderes-yhteisön jäsenille tarjottavasta yleisöannista. Yleisöantiin osallistuminen edellyttää Free- tai Premium-jäsenyyttä Inderes-analyysipalvelussa. Inderesillä on yli 50 henkilöstöomistajaa, jotka eivät myy omistuksiaan ja sitoutuvat kolmen vuoden aikana asteittain purkautuviin luovutusrajoituksiin. Luovutusrajoitukset koskevat myös Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten omistamia Yhtiön osakkeita.

Yhtiö päättää mahdollisen listautumisen ja listautumisannin toteutuksesta ja ajoituksesta myöhemmin.

Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantaja toimii Sisu Partners Oy, joka toimii myös Yhtiön taloudellisena neuvonantajana listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana liittyen tiettyihin listautumisannin oikeudellisiin seikkoihin toimii Dottir Asianajotoimisto Oy.

Tiedotustilaisuus

Inderes esittäytyy sijoittajille ja lehdistölle tänään Pörssisijoittajan viikko -tapahtumassa kello 16.25 alkaen. Esityksen tallenne on jälkikäteen katsottavissa osoitteessa group.inderes.fi

Yhtiö suunnittelee järjestävänsä myöhemmin kattavan yhtiöesittelytilaisuuden, joka lähetetään inderesTV:ssä.

Lisätiedot:

Mikael Rautanen, toimitusjohtaja

Inderes Oyj

050 3460321

[email protected]

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin mahdollisesti julkaiseman Yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Viittauksilla ”pörssiin” itsenäisenä käsitteenä tai yhdyssanan osana tarkoitetaan tässä tiedotteessa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettua säänneltyä markkinaa sekä First Northia, ellei asiayhteydestä ilmene, että kyseisessä kohdassa tarkoitetaan vain jompaakumpaa.

Inderes yhdistää sijoittajat ja pörssiyhtiöt.

Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pohjoismaiselle pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajia paremmin. Sijoittajayhteisölle tarjoamme palveluita, joiden avulla jäsenet voivat verkostoitua ja kehittyä sijoittajina.

Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.