Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään


Investors House Oyj

Lehdistötiedote

5.12.2019 klo 12.10


INVESTORS HOUSE: ERIKOISISIJOITUSRAHASTO DIVIDEND HOUSE TUOTTOKIINTEISTÖT ALOITTAA TOIMINTANSA


Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

Tänään Investors Housen tytäryhtiö, rahastoja hallinnoiva Dividend House on käynnistänyt uuden kiinteistörahaston, jolle se sai markkinointiluvan marraskuussa. Kaikille sijoittajille avoimen erikoissijoitusrahaston nimi on Dividend House Tuottokiinteistöt ja sen salkunhoitajana toimii KTM Antti Lahtinen. Rahaston ensimmäiset merkinnät ja kiinteistöhankinnat on toteutettu tänään samoin kuin on solmittu aiesopimus seuraavasta hankinnasta. Emoyhtiö Investors House on rahastossa ankkurisijoittajana.

Uusi kiinteistörahasto sijoittaa varansa korkeaa vuokrakassavirtaa tarjoaviin suomalaisiin kiinteistöihin kokoluokassa 1-5 M€. Hajauttamalla sijoitukset sekä maantieteellisesti että kiinteistötyypeittäin rahaston riskitaso pystytään pitämään kohtuullisena. Rahastoon sijoitetuille varoille tavoitellaan yli 8 % kokonaistuottoa.


Salkunhoitaja Antti Lahtinen:

’’Kiinteistörahastojemme erilaistava tekijä on se, että sijoitamme emoyhtiön toimesta kiinteistörahastoihimme omia varojamme eli toimimme kanssasijoittajina muiden sijoittajien kanssa. Näin yhdistämme sijoittajien ja palveluntarjoajan intressit. Etsimme kiinteistökohteita, jotka ovat kokonsa puolesta yleensä yksityissijoittajien tavoittamattomissa, mutta samalla useimmille instituutioille liian pieniä. Siksi kilpailu tässä segmentissä on pienempää kuin muissa kiinteistösegmenteissä.’’

Kiinteistörahasto on auki sijoituksia varten kolmen kuukauden välein ja lunastuksia varten kuuden kuukauden välein. Rahastohallinnosta vastaa Dividend House. Kiinteistövarallisuuden hoidossa rahasto hyödyntää myös emoyhtiö Investors Housen osaamista.

Investors House on sijoittanut apporttina kaksi kiinteistöä rahastoon samoin kuin Investors Housen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhden yhdessä omistamansa kiinteistön. Kaikki transaktiot on toteutettu AKA-arvioijan laatimien arviokirjojen mukaisiin arvoihin.


Helsinki 5.12.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Salkunhoitaja Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.