Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Investors House Oyj

Pörssitiedote 14.6.2021 klo 10.30

INVESTORS HOUSE KESKEYTTÄÄ LAINARAHASTON VALMISTELUN

Investors House on valmistellut rakennusaikaiseen rahoitukseen keskittyvää lainarahastoa. Valmistelussa ei ole onnistuttu tunnistamaan rahastomuotoiselle toiminnalle sellaista sijoittajakysyntää, joka mahdollistaisi kannattavan toiminnan. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt olla perustamatta tätä rahastoa ja keskeyttänyt valmistelun.

Rahaston valmistelun keskeyttämisen myötä yhtiö purkaa valmisteluorganisaationsa, mikä tarkoittaa 2-3 henkilötyövuoden vähentämistä. Tästä osa toteutuu Q2 aikana ja kaikki toteutuvat viimeistään Q3 aikana.

Valmistelun kaikki kustannukset on kirjattu täysimääräisenä kuluiksi 2020-2021, minkä johdosta päätöksestä ei aiheudu kertaluonteisia kuluja.

Valmisteluorganisaation purkaminen hieman parantaa vuoden 2021 operatiivista tulosta. Yhtiö pitää ennallaan vuoden 2021 operatiivista tulosta koskevan ohjeistuksen, jonka yhtiö arvioi olevan parempi kuin edellisvuonna.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kaikki uuden liiketoiminnan kehityshankkeet eivät johda toivottuun tulokseen. Silloin on syytä myöntää virhe ja panostaa siihen missä onnistumisen edellytykset ovat paremmat.’’

Helsinki 14.6.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot        Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.


Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.