Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 25.11.2021 klo 8.30

INVESTORS HOUSE MYY IVH KAMPUS KY:N 56,3 M€:N VELATTOMALLA KAUPPAHINNALLA

Investors House (omistusosuus 48 %) ja muut sijoittajat (yhteensä 52 %) ovat allekirjoittaneet sopimuksen myydä IVH Kampus Ky:n kaikki osuudet Nyfosan suomalaiselle tytäryhtiölle.

Kaupan kohteena oleva Ky-muotoinen vaihtoehtorahasto on omistanut neljä toimitilakohdetta Jyväskylän ydinkeskustassa ja yhden kampuskokonaisuuden Lappeenrannassa. IVH Kampus Ky:n velaton kauppahinta on 56,3 M€. IVH Kampus Ky on ollut Investors Housen osakkuusyhtiö ja se saa kauppahinnasta omistusosuutensa (48 %) mukaisen osuuden. Investors House on toiminut kaupassa aloitteellisena järjestäjänä.

Samassa yhteydessä Investors House on solminut ostajan kanssa määräaikaisen manageeraus -sopimuksen osaan kaupan kohteista.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa Q4 2021 aikana. Kaupan myötä IVH Kampus Ky -vaihtoehtorahaston toiminta päättyy.

Kauppahinta sekä kaupasta saatavat palkkiot ja transaktiokulut huomioon ottaen Investors House kirjaa Q4 2021 tulokseen noin 0,7 M€ suuruisen ja pääosin laskennalliseen arvonmuutokseen perustuvan verojen jälkeisen tappion.

Kaupan tuloksena Investors Houselle tuloutuu 48 %:n osuuden myynnin, palkkioiden ja lainojen poismaksun jälkeen yhteensä noin 15 M€:n nettomääräiset käteisvarat, mikä nostaa emoyhtiön käteisvarat noin 23 M€:oon.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kauppa toteuttaa syksyllä 2020 vahvistettua kiinteistökumppani -strategiaamme, jossa pyrimme vähentämään pitkäaikaisia kiinteistöomistuksia sekä lisäämään palveluliiketoiminnan ja kehitystoiminnan painoa. Strategialla tavoittelemme pääoman käytön tehokkuutta sekä sellaista kannattavuustasoa, joka mahdollistaa kasvavien osinkojen jatkumisen nykyisen kuuden peräkkäisen vuoden jälkeenkin.

Toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut koronan, nollakorkojen, massiivisten elvytyspakettien ja kiinteistöalan kansainvälistymisen johdosta. Olemme kuluvan vuoden aikana irtautuneet asunto- ja toimistoportfolioista koti- ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tehdyillä kaupoilla. Vastaavasti olemme investoineet kevään Juhola -kaupalla kiinteistövarallisuudenhoidon palveluliiketoimintaan sekä Kukkula -investoinnilla kehityshankkeisiin Jyväskylässä. Myös tänään solmittuun kauppaan sisältyy määräaikainen manageri-sopimus.

Vuoden 2021 aikana toteutettujen toimien tuloksena meillä on nyt tavoitellun kaltainen liiketoimintaportfolio sekä huomattavat käteisvarat tuleviin liiketoimintainvestointeihin. Olen erityisen iloinen siitä, että olemme tehneet uudelleenasemoinnin samalla operatiivista tulostamme parantaen.’’

Helsinki 25.11.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot        Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu:         Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

  


Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.