Investors House OyjPörssitiedote 14.3.2019
   
   
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.3.2019
   
NASDAQ OMX Helsinki  
   
Päivämäärä14.3.2019 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiINVEST 
Osakemäärä400osaketta
Keskihinta/ osake 6,8500EUR
Kokonaishinta2 740,00EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.3.2019 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 154 859 kpl. 
   
   
Investors House Oyj:n puolesta 
   
Nordea Bank Oyj  
   
   
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki 
   
Lisätietoja:  
   
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
   
   
www.investorshouse.fi  
   
   

Liite

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Kiinteistöt ja Management. Kiinteistöt-segmentti on pääomavaltaista sijoitustoimintaa, jossa varojen sijoitetaan asuntoihin ja toimitilakiinteistöihin. Management-segmentti on vähän pääomaa sitovaa palveluliiketoimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.