Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 18.12.2020 klo 9.00

Investors House Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2021

  

Investors House Oyj julkaisee tulostiedotteensa vuonna 2021 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 8.3.2021

Osavuosikatsaus 1-3/2021 julkaistaan 11.5.2021

Puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 16.8.2021

Osavuosikatsaus 1-9/2021 julkaistaan 15.11.2021

Tilinpäätös vuodelta 2020 julkaistaan 29.3.2021. Varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2021.                                                            

Helsinki 18.12.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.


Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.