Investors House Oyj     

                                                                     
Lehdistötiedote


Julkaisuvapaa 17.5.2019 klo 9


INVESTORS HOUSE RYHMITTELEE PALVELUT -SEGMENTIN TOIMINTOJAAN

Investors House keskittää kiinteistövarainhoidon ja -johtamisen palveluitaan ja resurssejaan yhteen
100 %:een tytäryhtiöön. Samalla ’’Palvelut’’ liiketoimintasegmentin rakenne täsmentyy.  Rakenteellisella muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2019 tulokseen eikä sillä ole suoria henkilöstövaikutuksia.

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä – ’’Kiinteistöt’’ ja ’’Palvelut’’.

’’Kiinteistöt’’ -segmentti muodostuu asunto-, toimitila- ja hotellikiinteistöistä sekä kehityshankkeista, joita konserni omistaa suoraan sekä rahastojen ja osakkuusyhtiöiden kautta.  

’’Palvelut’’ -segmentti muodostuu kiinteistö- ja osakerahastoja hallinnoivasta Dividend Housesta sekä yhtiöstä, johon keskitetään kaikki kiinteistövarallisuuden hoitamista ja johtamista koskevat palvelut. Näitä ovat transaktio- ja rahoitusjärjestelyt, kiinteistöjohtamispalvelut, isännöinti- ja hallintopalvelut, vuokrauspalvelut, toimitilapalvelut sekä OVV-ketjun franchise -toiminta.  

Investors Housen johtoryhmä pysyy entisellään sekä kokoonpanon että työnjaon suhteen. Marita Polvi-Lohikoski vastaa kiinteistövarallisuudenhoidon palveluista. Johtoryhmän muodostavat:

Päivi Kangas, IVH Kampus
Tiina Lensu, IVH Kampuksen kiinteistöt
Marita Polvi-Lohikoski, kiinteistövarallisuuden hoidon palvelut
Risto Päivänsalo, rahastot
Matti Leinonen, talous
Petri Roininen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Petri Roininen:
’’Muutos on osa Investors Housen strategista muutosta kiinteistöyhtiöstä kiinteistö- ja rakennusalan sijoitusyhtiöksi. Samalla luomme selkeän rakenteen, joka mahdollistaa Palvelut -segmentin vahvistamisen  strategisten tavoitteiden mukaisesti.’’

Helsinki 17.5.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot         Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu                Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Kiinteistöt ja Management. Kiinteistöt-segmentti on pääomavaltaista sijoitustoimintaa, jossa varojen sijoitetaan asuntoihin ja toimitilakiinteistöihin. Management-segmentti on vähän pääomaa sitovaa palveluliiketoimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.