Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.


Investors House Oyj                                                                          

Lehdistötiedote 4.1.2021 klo 12:00

Investors House: Yli 4500 vuokrattua asuntoa – kasvu jatkuu vakaana

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi joulukuussa yhteensä 316 asuntoa, mikä on noin prosentin enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 313 asuntoa. Vuositasolla 1-12/2020 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 4512 asuntoa on sekin edellisvuoden 4491 asunnon tasoa korkeampi.

”Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Vaikutukset asuntomarkkinaan jäivät kuitenkin vähäisiksi, minkä myös OVV-ketjun kasvaneet vuokrausmäärät osoittavat. Useissa maakuntakeskuksissa on edelleen vuokralaisen markkinat asuntojen ylitarjonnasta johtuen, kun taas pääkaupunkiseudulla väestönkasvu pitää markkinatilanteen paremmin tasapainossa. Tästä on hyvä jatkaa kasvu-uralla myös vuonna 2021.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 4.1.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot:
Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi                    

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.