Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.


Investors House Oyj                

Lehdistötiedote 1.12.2020 klo 13:00

INVESTORS HOUSEN RAHASTO TOTEUTTI HOTELLIKIINTEISTÖN KAUPAN KOTKASSA

Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima erikoissijoitusrahasto on tänään toteuttanut aiemmin tiedotetun kaupan koskien K Oy Kyminlinnantie 18:n koko osakekantaa. Kiinteistöyhtiö omistaa hotellikiinteistön Kotkassa.

Kohteen kauppahinta oli hieman alle miljoona euroa.  Kauppahinta on neutraali suhteessa taseen käypään arvoon.

Investors House rakensi kaupan rahoitus- ja vakuusjärjestelyn yhdessä ostajan kanssa sekä osallistui yhtenä rahoittajana sen toteutukseen.'

Johtaja Antti Lahtinen:

’’Transaktio edustaa Kiinteistökumppani-strategiaamme, jossa kaupan osapuolena toimimisen lisäksi olemme rakentaneet kaupan rahoitusjärjestelyn.’’

Helsinki 1.12.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot         Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

Jakelu                Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.