Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
13.1.2021 klo 14.05

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 12.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta.

J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt 5,21 prosenttia 8.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

J.P. Morgan Chase & Co.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  
Osakkeenomistajien nimet:
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase Bank, National Association

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus

+---------------------+------------+----------------+--------+-----------+
| |% osakkeista|% osakkeista ja |Yhteensä|Liikkeeseen|
| |ja äänistä |äänistä rahoitus|% |laskijan |
| |(A) |välineiden |(A + B) |osakkeiden |
| | |kautta (B) | |kokonais |
| | | | |määrä |
+---------------------+------------+----------------+--------+-----------+
|Osuus liputusrajan |0,22 % |4,99 % |5,21 % |44 108 252 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen jälkeen| | | | |
+---------------------+------------+----------------+--------+-----------+

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+-----------------+--------+--------------+----------------+
|ISIN-koodi |Osakkeiden ja | |Osakkeiden ja | |
| |äänten lukumäärä,| |äänten %-osuus| |
| |kpl | | | |
+------------+-----------------+--------+--------------+----------------+
|FI4000008719|Suora |Epäsuora|Suora |Epäsuora |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
| | |ja 9:7) | | |
+------------+-----------------+--------+--------------+----------------+
| | |96 335 | |0,22 % |
+------------+-----------------+--------+--------------+----------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet

+----------------+--------+--------+--------+-------------+--------------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä|Toteutus|Toimitus|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|luonne | |aika |tapa |äänten |äänten %-osuus|
| | | | |lukumäärä | |
+----------------+--------+--------+--------+-------------+--------------+
|Equity swap | | | |2 202 912 |4,99 % |
+----------------+--------+--------+--------+-------------+--------------+
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä
tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai
rahoitusvälineitä hallitaan:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
JPMorgan Asset Management International Limited
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association
J.P. Morgan International Finance Limited
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association

Ilmoituksen jälkeen J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistus Tikkurila Oyj:ssä vastaa 5,21 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Tikkurilalla on yhteensä 44 108 252 osaketta ja ääntä.
Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  
Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 
[email protected] 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.