Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan osakkeista 30. elokuuta 2019. K-kauppiasliitto ry on liputtanut omistusosuutensa muutoksen edellisen kerran 23.12.2015, jolloin sen ääniosuus Kesko Oyj:n osakkeista nousi yli 10 prosentin.

K-kauppiasliitto ry:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja   Yhteenlasket Kohdeyhtiön
a äänistä t osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden u %-osuus   ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 5,03 % 5,03 % 100 019 752
liputusrajan osakkeista osakkeista osaketta 
saavuttamisen 13,04 % 13,04 % 385 652 815
tai äänistä äänistä ääntä
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 3,88 % 3,88 %
liputus osakkeista osakkeista
-ilmoituksessa 10,05 % 10,05 %
ilmoitettu osuus äänistä äänistä
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

1. Osakkeet ja äänet

+------------------+----------+---------+-----------------+------------+
|Osakesarja / |Osakkeiden |Osakkeiden ja äänten %-osuus  |
|osakelaji |ja äänten | |
|ISIN-koodi   |lukumäärä | |
| |  | |
+------------------+----------+---------+-----------------+------------+
|Suora |Välillinen|Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
| |ja 9:7) | | |
+------------------+----------+---------+-----------------+------------+
|KESKOAFI0009007900|5 029 728 | |5,03 % osakkeista| |
| |osaketta  | |13,04 % äänistä | |
| |50 297 280| | | |
| |ääntä | | | |
+------------------+----------+---------+-----------------+------------+
|YHTEENSÄ |5 029 728 |5,03 % osakkeista |
| |osaketta  |13,04 % äänistä |
| |50 297 280 | |
| |ääntä | |
+------------------+----------+---------+-----------------+------------+

K-kauppiasliitto ry on ilmoittanut, että K-kauppiasliitto ry:n, K-ruokakauppiasyhdistys ry:n, K-rautakauppiasyhdistys ry:n, K-kauppiasliiton erikoiskauppiasyhdistys ry:n ja Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö sr:n yhteenlaskettu osuus Kesko Oyj:n osakemäärästä on 7,01 % ja äänimäärästä 18,18 %. Em. yhteisöt ovat 7.2.2017 liputtaneet yhteenlasketun ääniosuutensa Kesko Oyj:n osakkeista nousseen yli 15 prosentin. Lisäksi Kesko Oyj toteaa, että em. yhteisöt ovat 28.10.2010 liputtaneet yhteenlasketun omistusosuutensa Kesko Oyj:n osakkeista nousseen yli 5 prosentin.

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-----------------------+----------+------------------+------------------+
|Nimi |%-osuus |%-osuus osakkeista|Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista|ja |rahoitusvälineet |
| |ja |äänistä |yhteensä |
| |äänistä |rahoitusvälineiden| |
| | |kautta | |
+-----------------------+----------+------------------+------------------+
|K-ruokakauppiasyhdistys|Alle 5 % | |Alle 5 % |
|ry |osakkeista| |osakkeistaAlle 5 %|
| |Alle 5 % | |äänistä |
| |äänistä | | |
+-----------------------+----------+------------------+------------------+
|K-rautakauppiasyhdistys|Alle 5 % | |Alle 5 % |
|ry |osakkeista| |osakkeistaAlle 5 %|
| |Alle 5 % | |äänistä |
| |äänistä | | |
+-----------------------+----------+------------------+------------------+
|K-kauppiasliiton |Alle 5 % | |Alle 5 % |
|erikoiskauppiasyhdistys|osakkeista| |osakkeistaAlle 5 %|
|ry |Alle 5 % | |äänistä |
| |äänistä | | |
+-----------------------+----------+------------------+------------------+
|Vähittäiskaupan |Alle 5 % | |Alle 5 % |
|Ammattikasvatussäätiö |osakkeista| |osakkeistaAlle 5 %|
|sr |Alle 5 % | |äänistä |
| |äänistä | | |
+-----------------------+----------+------------------+------------------+

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.