Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesko Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 % sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5.
 

Mittari Tavoite Toteuma 09/2020,
liukuva 12 kuukautta
Vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 5,0
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 12,5 11,0
Korolliset nettovelat/käyttökate, enintään 2,5 0,5
ilman IFRS 16 -vaikutuksia

Keskon kasvustrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta yhtiö saavutti syyskuun 2020 lopussa ennakoitua nopeammin aiemmin voimassa olleet taloudelliset tavoitteet. Vuonna 2020 yhtiön tuloskehitykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös koronaepidemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä. Keskon arvion mukaan vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet on koronaepidemian vaikutusta. Asetetuissa tavoitteissa on huomioitu yleisesti maltilliseksi arvioitu talouskehitys lähivuosina Keskon toimintamaissa.

Lisätietoja:

talous- ja rahoitusjohtaja CFO Jukka Erlund, puh. 010 53 22113
sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 532 3540
 

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.