Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kesko-konsernin myynti oli kesäkuussa 2021 yhteensä 1 073,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,4 % edellisestä vuodesta.

"Keskon myynti kasvoi kesäkuussa vertailukelpoisesti 10,4 %. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 4,4 %, erityisesti Kespron myynti vahvistui. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi vertailukelpoisesti 15,3 %, kasvu jatkui kaikissa toimintamaissa. Autokaupassa myynnin kasvu, 27,9 %, jatkui vahvana", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli kesäkuussa 533,7 milj. euroa ja se kasvoi 4,4 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 1,5 %. Myynti kasvoi myös K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron myynti kasvoi 22,5 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli kesäkuussa 442,6 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 15,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 15,9 %, Suomessa myynti kasvoi 9,0 % ja ulkomailla 24,9 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 0,4 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 1,4 %.

Autokaupan myynti oli kesäkuussa 99,2 milj. euroa ja se kasvoi 27,9 %.

Kesko-konsernin myynti kesäkuussa oli 1 073,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,4 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa kesäkuussa 2021:

Kesäkuu 2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa 533,7 +4,4 +4,4
yhteensä
Rakentamisen ja 220,9 +7,9 +8,4
talotekniikan kauppa
Suomi
Rakentamisen ja 221,7 -4,3 +24,9
talotekniikan kauppa
muut maat
Rakentamisen ja 442,6 +1,4 +15,3
talotekniikan kauppa
yhteensä
Autokauppa yhteensä 99,2 +27,9 +27,9
Yhteiset toiminnot ja -1,8
eliminoinnit
Kaikki yhteensä 1 073,7 +4,9 +10,4

Suomi yhteensä 852,0 +7,6 +7,7
Muut maat yhteensä 221,7 -4,3 +24,9
Kaikki yhteensä 1 073,7 +4,9 +10,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa huhti-kesäkuussa 2021:

1.4.-30.6.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa 1 487,6 +3,1 +3,1
yhteensä
Rakentamisen ja 670,3 +14,7 +15,4
talotekniikan kauppa
Suomi
Rakentamisen ja 597,7 -7,1 +21,1
talotekniikan kauppa
muut maat
Rakentamisen ja 1 268,0 +3,3 +17,7
talotekniikan kauppa
yhteensä
Autokauppa yhteensä 295,7 +50,9 +50,9
Yhteiset toiminnot ja -5,9
eliminoinnit
Kaikki yhteensä 3 045,4 +6,4 +12,1

Suomi yhteensä 2 447,7 +10,3 +10,5
Muut maat yhteensä 597,7 -7,1 +21,1
Kaikki yhteensä 3 045,4 +6,4 +12,1

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-kesäkuussa 2021:

1.1.-30.6.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa 2 857,4 +2,9 +2,9
yhteensä
Rakentamisen ja 1 206,0 +11,3 +11,5
talotekniikan kauppa
Suomi
Rakentamisen ja 1 019,5 -12,9 +16,3
talotekniikan kauppa
muut maat
Rakentamisen ja 2 225,6 -1,3 +13,4
talotekniikan kauppa
yhteensä
Autokauppa yhteensä 560,1 +32,5 +32,5
Yhteiset toiminnot ja -11,5
eliminoinnit
Kaikki yhteensä 5 631,6 +3,5 +9,2

Suomi yhteensä 4 612,1 +7,9 +8,0
Muut maat yhteensä 1 019,5 -12,9 +16,3
Kaikki yhteensä 5 631,6 +3,5 +9,2

                     

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Kesäkuussa 2021 Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli yhtä monta toimituspäivää kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa toimituspäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Huhti-kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa oli Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa toimituspäiviä yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli yksi toimituspäivä edellistä vuotta enemmän. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antavat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Kesko on vuonna 1940 perustettu suomalainen kaupan alan toimija. Yhtiö toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. K-ryhmä on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.