Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kamux Oyj                            Puolivuosikatsaus                  13.8.2021 klo 9.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Kamux kasvoi erittäin vahvasti, liikevaihto +52,0 % - oikaistu liikevoitto edellisvuoden tasolla

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.  

Huhti-kesäkuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 52,0 % ja oli 228,8 milj. euroa (150,5)

- Bruttokate laski -0,5 % ja oli 20,5 milj. euroa (20,6) eli 9,0 % (13,7) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 6,8 milj. euroa (6,8) eli 3,0 % (4,6) liikevaihdosta

- Liikevoitto laski -63,3 % ja oli 2,8 milj. euroa (7,7) eli 1,2 % (5,1) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 25,0 % ja oli 16 760 autoa (13 413)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 37,9 % (-16,9)

- Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,16)

- Kamuxin Saksan tytäryhtiö käynnisti oikeusprosessin paikallista hankintakumppania vastaan, mistä kirjattiin 3,9 milj. euron kuluvaraus toiselle vuosineljännekselle. Tällä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 38,0 % ja oli 438,6 milj. euroa (317,9)

- Bruttokate kasvoi 12,4 % ja oli 43,7 milj. euroa (38,9) eli 10,0 % (12,2) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 15,2 % ja oli 12,4 milj. euroa (10,8) eli 2,8 % (3,4) liikevaihdosta

- Liikevoitto laski -27,0 % ja oli 8,5 milj. euroa (11,7) eli 1,9 % (3,7) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 19,4 % ja oli 33 002 autoa (27 640)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 24,5 % (-8,3)

- Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,22)

Avainluvut

milj. euroa 4-6/  4-6/  Muutos, 1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
 2021  2020 %  2021  2020 %  2020
Liikevaihto 228,8 150,5 52,0 % 438,6 317,9 38,0 % 724,1
Bruttokate 20,5 20,6 -0,5 % 43,7 38,9 12,4 % 91,5
osuus liikevaihdosta, % 9,0 % 13,7 10,0 12,2 12,6 %
% % %
Liikevoitto (EBIT) 2,8 7,7 -63,3 % 8,5 11,7 -27,0 % 31,2
osuus liikevaihdosta, % 1,2 % 5,1 % 1,9 % 3,7 % 4,3 %
Oikaistu liikevoitto* 6,8 6,8 -1,4 % 12,4 10,8 15,2 % 30,7
osuus liikevaihdosta, % 3,0 % 4,6 % 2,8 % 3,4 % 4,2 %
Liikevaihto 9,9 8,6 15,3 % 19,3 17,5 10,2 % 37,1
integroiduista
palveluista
osuus liikevaihdosta, % 4,3 % 5,7 % 4,4 % 5,5 % 5,1 %
Myytyjen autojen 16760 13413 25,0 % 33002 27640 19,4 % 60657
lukumäärä
Bruttokate per myyty 1 225 1 538 -20,3 % 1 324 1 407 -5,9 % 1 509
auto, euroa
Vertailukelpoisten 37,9 -16,9 24,5 -8,3 -3,8 %
liikkeiden myynnin % % % %
kasvu, %
Nettovelka 76,2 36,1 111,3 % 53,5
Vaihto-omaisuus 122,8 68,1 80,3 % 93,6
Vaihto-omaisuuden 46,5 45,1 2,9 % 47,2
kierto, päivää
Investoinnit 2,2 1,1 100,6 % 3,4 2,2 53,4 % 4,9
Henkilöstö keskimäärin 820 664 23,5 % 713
kauden aikana
Oman pääoman tuotto 22,0 25,6 26,3 %
(ROE), % % %
Sijoitetun pääoman 13,6 13,8 16,9 %
tuotto (ROI), % % %
Omavaraisuusaste, % 39,3 45,1 50,1 %
% %
Laimentamaton 0,04 0,16 -76,3 % 0,12 0,22 -43,8 % 0,58
tulos/osake, euroa

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 3,9 milj. euroa vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja yhteensä 3,9 milj. euroa 1-6/2021 (4-6/2020: -0,9 milj. euroa, 1-6/2020: -0,9 milj. euroa ja 1-12/2020: -0,5 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

"Strategiamme mukaisesti kiihdytimme kasvua, ja toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu oli erittäin vahvaa kaikissa toimintamaissamme. Liikevaihtomme kasvoi 52,0 % ja vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 37,9 %. Oikaistu liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla 6,8 miljoonassa eurossa. Kannattavuuden kehittymistä toisella vuosineljänneksellä ei voi pitää tyydyttävänä.

Panostuksemme keväällä autojen ostamiseen riittävien varastotasojen varmistamiseksi kesää vasten oli onnistunutta, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä ja myytyjen autojen määrässä. Kasvustrategian toteuttamiseksi olemme hakeneet aktiivisesti uusia ostokumppaneita. Yksi Saksan tytäryhtiömme uusi hankintakumppani osoittautui hyvän ja toimivan alkuyhteistyön jälkeen pettymykseksi. Kumppanin jatkuva vetoaminen toimitusvaikeuksiin johti lopulta siihen, että teimme päätöksen lopettaa yhteistyö ja lähteä hakemaan saatavia oikeusprosessin kautta. Tähän liittyen kirjasimme toiselle vuosineljännekselle 3,9 milj. euron kuluvarauksen.

Osana panostuksiamme tiedolla johtamiseen lanseerasimme toukokuussa Suomessa KMS:n, Kamux Management Systemin, joka oli jo ennestään käytössä Saksassa. Uuden järjestelmän käyttöönotto isossa käyttäjäjoukossa ei koskaan ole vailla haasteita, mutta olen erittäin ylpeä kamuxlaisten asenteesta uuden työkalun opettelussa. Kamux Management System mahdollistaa monien strategisesti tärkeiden hankkeidemme etenemisen ja järjestelmä myös skaalautuu kasvumme mukaan.

Epävarmuus koronapandemian jatkumisesta, virusvarianteista ja niiden vaikutuksesta maailman tilanteeseen, eri maihin ja talouteen jatkuu, mutta keskitymme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteutukseen ja edistämiseen eri osa-alueilla."

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Tulosjulkistukset 2021

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2021 seuraavasti:

12.11.2021: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2021.

Tiedotustilaisuudet

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 13.8.2021 2021 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 12.00. Tilaisuuteen paikan päälle voivat osallistua vain ennakkoilmoittautuneet, sillä koronapandemian vuoksi tilaisuuteen voidaan ottaa osallistujia vain rajoitetusti voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Suoraa webcastia voi seurata suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2021-q2-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2021-q2-results. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään myös puhelinkonferenssi.

Osallistuminen puhelimitse:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Tunnistenumero: 96413199#

 

Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 13.8.2021

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633

Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala, puh. 0400 629 337

[email protected]

Kamux on vuonna 2003 perustettu käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut autoliikeketju. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, jossa Kamux on oman arvionsa mukaan markkinajohtaja sekä, Ruotsissa ja Saksassa. Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluita, kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten rahoitustuotteita. Lisäksi Kamux tarjoaa kolmansien osapuolten vakuutustuotteita ja sen omaa lisävastuusitoumustuotetta, Kamux Plussaa, auton korjauskustannusten varalle Suomessa ja Ruotsissa.