Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Kamux Oyj                     Puolivuosikatsaus            23.8.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Kamuxin liikevaihto kasvoi 22,9 % ja oikaistu liikevoitto jatkoi kasvuaan

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Huhti-kesäkuu lyhyesti

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 17,6 % ja oli 13 441 autoa (11 433)

- Liikevaihto kasvoi 22,9 % ja oli 157,3 milj. euroa (128,0)

- Bruttokate kasvoi 23,4 % ja oli 20,1 milj. euroa (16,3) eli 12,8 % (12,8) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 10,7 % ja oli 6,7 milj. euroa (6,1) eli 4,3 % (4,8) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 86,3 % ja oli 6,7 milj. euroa (3,6) eli 4,3 % (2,8) liikevaihdosta

- Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,05)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,4 % (9,3)

Tammi-kesäkuu lyhyesti

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,3 % ja oli 25 628 autoa (22 812)

- Liikevaihto kasvoi 17,0 % ja oli 300,2 milj. euroa (256,7)

- Bruttokate kasvoi 18,8 % ja oli 36,7 milj. euroa (30,9) eli 12,2 % (12,0) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,6 % ja oli 11,4 milj. euroa (10,9) eli 3,8 % (4,2) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 35,4 % ja oli 11,4 milj. euroa (8,4) eli 3,8 % (3,3) liikevaihdosta

- Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -1,0 % (9,1)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

"Automarkkina on muutoksessa, johon vaikuttaa useampi tekijä: teknologiamurros, käyttövoima- ja ilmastokeskustelu, päästömittausmuutokset ja autoiluun sekä auton käyttöön liittyvät verolinjaukset, joita on vaikea ennakoida. Nämä kaikki yhdessä ovat luoneet kuluttajiin epävarmuutta, ja tämä epävarmuus on heijastunut erittäin selkeästi uusien autojen kauppaan. Käytettyihin autoihin keskittyvänä toimijana Kamuxin asema muutoksessa on erilainen. Markkinahäiriöstä huolimatta ihmisten liikkumisen tarve ei kuitenkaan ole muuttunut, ja olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin uuden auton kauppaa joustavammin. Olen erittäin tyytyväinen Kamuxin hyvään kehitykseen tässä toimintaympäristössä, jossa strategiamme vahvuus nousee esiin.

Toinen vuosineljännes oli vahvaa kasvustrategian ja Kamuxin konseptin toteutusta. Liikevaihtomme kasvoi 22,9 % ja oli 157,3 milj. euroa. Bruttokatteemme kasvoi 23,4 %. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 10,7 % ja oli 6,7 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26,9 % ja sijoitetun pääoman tuotto 16,0 %.

Suomessa liikevaihtomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15,0 % ja bruttokatetta kasvatimme 19,4 %. Saksassa liikevaihto kasvoi 51,0 % ja samalla suhteellinen kannattavuutemme parani. Ruotsissa liikevaihdon kasvu oli 63,5 % ja liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla.

Onnistuimme hyvin ja suunnitelmiemme mukaisesti myös ostoissamme ja valmistautumisessamme kesäkauteen autovaraston kasvattamisessa, mikä heijastui vaihto-omaisuuden kiertoon.

Kamux-konsernin johtoryhmän jäsen ja yhtiön talousjohtaja, KTM Marko Lehtonen aloitti tehtävässään 17.6.2019."

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 4-6/201 4-6/20 Muutos, 1-6/201 1-6/20 Muutos, 1-12/2
9** 18 % 9** 18 % 018
Liikevaihto 157,3 128,0 22,9 % 300,2 256,7 17,0 % 527,8
Bruttokate 20,1 16,3  23,4 % 36,7 30,9 18,8 % 64,9
osuus 12,8 % 12,8 12,2 % 12,0 12,3
liikevaihdosta, % % % %
Liikevoitto (EBIT) 6,7 3,6 86,3 % 11,4 8,4 35,4 % 18,9
osuus 4,3 % 2,8 % 3,8 % 3,3 % 3,6 %
liikevaihdosta, %
Oikaistu 6,7 6,1 10,7 % 11,4 10,9 4,6 % 21,9
liikevoitto*
osuus 4,3 % 4,8 % 3,8 % 4,2 % 4,1 %
liikevaihdosta, %
Liikevaihto 7,9 6,4 22,9 % 15,0 12,5 19,8 % 27,1
integroiduista
palveluista
osuus 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 5,1 %
liikevaihdosta, %
Myytyjen autojen 13441 11433 17,6 % 25628 22812 12,3 % 46596
lukumäärä
Bruttokate per 1 499 1 428 5,0 % 1 434 1 356 5,8 % 1 392
myyty
auto, euroa
Vertailukelpoisten 2,4 % 9,3 % -1,0 9,1    5,6 %
liikkeiden myynnin %  % 
kasvu, %
Nettovelka 57,8 10,3 463,8 % 9,6
Vaihto-omaisuus 79,2 61,7 28,3 % 71,0
Vaihto-omaisuuden 51,3 48,0 6,8 % 49,6
kierto, päivää
Investoinnit 0,8 0,2 296,9 % 1,2 0,4 185,5 % 1,3
Henkilöstö 566 447 26,6 %  472
keskimäärin
kauden aikana
Oman pääoman 26,9 % 21,5 22,9
tuotto % %
(ROE), %
Sijoitetun pääoman 16,0 16,5 16,2
tuotto (ROI), % %  % %
Omavaraisuusaste, 44,6 % 56,0 60,0
% % %
Laimentamaton 0,12 0,05 127,5 % 0,20 0,13 54,0 % 0,37
tulos/osake, euroa

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä ei ollut liikevoittoa oikaisevia erityiseriä. Liikevoittoa oikaisevat erityiserät olivat yhteensä 0,0 milj. euroa 1-6/2019 (4-6/2018: 2,5 milj. euroa, 1-6/2018: 2,5 milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 1-6/2019 ja 4-6/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia vertailukelpoiset luvut olivat 1−6/2019: Liikevoitto (EBIT) 11,4 milj. euroa, oikaistu liikevoitto 11,4 milj. euroa, nettovelka 18,0 milj. euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 27,1 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20,1 % ja omavaraisuusaste 59,7 % ja 4-6/2019 liikevoitto (EBIT) 6,7 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 6,7 milj. euroa

Tulosjulkistukset 2019 

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast puolivuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 23.8.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 23.8.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux on vuonna 2003 perustettu käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut autoliikeketju. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, jossa Kamux on oman arvionsa mukaan markkinajohtaja sekä, Ruotsissa ja Saksassa. Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluita, kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten rahoitustuotteita. Keskeinen osa Kamuxin asiakaspalvelukonseptia on kotiinkuljetuspalvelu Suomessa ja Ruotsissa, jolloin auto toimitetaan asiakkaalle ja samalla noudetaan mahdollinen vaihtoauto.