Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 10.5.2022 klo 13.25

Kemira Oyj: Omien osakkeiden luovutus

Kemira Oyj on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella 10.5.2022  siirtänyt 16 464 osaketta Kemira Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.
Yhtiön hallussa on omia osakkeita 1 977 481 kpl suoritettujen luovutusten jälkeen.
Kemira Oyj:n yhtiökokous 24.3.2022 päätti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina, ja 60 % maksetaan rahana. Päätöksen mukaan osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus on julkistettu.

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi