Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote, 31.3.2022 klo 10.00

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöt Jakelusepät Oy ja Ilves Jakelu Oy ovat tänään 31.3.2022 allekirjoittaneet liiketoimintakauppakirjan, millä ne myyvät sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminnot Pohjois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä Posti Palvelut Oy:lle. Liiketoimintakauppakirjan kanssa samanaikaisesti ja osana samaa transaktiota Keskisuomalainen Oyj on tänään 31.3.2022 allekirjoittanut erillisen jakelu- ja yhteistyösopimuksen Posti Oy:n kanssa, missä on sovittu varhaisjakelun järjestämisestä Pohjois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Sopimus on voimassa 31.12.2026 saakka.

Liiketoimintakaupassa Jakelusepät Oy ja Ilves Jakelu Oy myyvät sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminnot Posti Palvelut Oy:lle. Myytävästä liiketoimintakokonaisuudesta maksettava kauppahinta on 21,0 Me, mikä jakautuu yhtiöiden kesken seuraavasti: Jakelusepät Oy 14,7 Me ja Ilves Jakelu Oy 6,3 Me. Kauppahinta muodostuu kahdesta erästä, joista ensimmäisen erän 18,0 Me Posti Palvelut Oy maksaa kaupan täytäntöönpanohetkellä ja toisen erän 3,0 Me 12 kuukauden kuluttua kaupan täytäntöönpanohetkestä. Toiseen kauppahinnan maksuerään voi kohdistua vähennyksiä enintään 0,5 Me. Liiketoimintakaupan suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 29.4.2022. Myytävän liiketoimintakokonaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Posti Palvelut Oy:lle kaupan täytäntöönpanopäivänä.

Liiketoimintakaupassa Posti Palvelut Oy:lle siirtyvät Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminnot Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Liiketoimintakaupan jälkeen Jakelusepät Oy:öön ja Ilves Jakelu Oy:öön jää osoitteellista jakeluliiketoimintaa ja osoitteetonta mainosjakelua sekä kuljetusta.

Liiketoimintakaupassa Posti Palvelut Oy:lle siirtyvän Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n sanomalehtien varhaisjakeluliiketoimintakokonaisuuden liikevaihto tilikaudella 2021 oli 15,0 Me. Liiketoimintakaupan jälkeen Jakelusepät Oy:öön ja Ilves Jakelu Oy:öön jäävän liiketoiminnan liikevaihto yhteensä tilikaudella 2021 oli 7,5 Me, mistä Jakelusepät Oy:n osuus oli 6,0 Me ja Ilves Jakelu Oy:n osuus oli 1,5 Me.

Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n palveluksessa kaupan täytäntöönpanohetkellä olevat työntekijät siirtyvät Posti Palvelut Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakaupassa siirtyy Posti Palvelut Oy:n palvelukseen arviolta yhteensä noin 750 Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n työntekijää, joista valtaosa on sanomalehden varhaisjakajia.

Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoimintojen myynnistä Keskisuomalainen Oyj kirjaa verojen jälkeen arviolta noin 16 Me myyntivoiton. Liiketoimintakaupan vaikutuksesta Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto laskee vuositasolla noin 3,0 Me. Liiketoimintakaupalla ei ole olennaista vaikutusta Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2022 käyttökatteeseen eikä operatiiviseen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Liiketoimintakauppaan ei sisälly merkittäviä käyttöomaisuuseriä. Liiketoimintakaupalla on Keskisuomalainen Oyj:n omavaraisuusastetta parantava vaikutus.

Liiketoimintakauppakirjan kanssa samanaikaisesti ja osana samaa transaktiota Keskisuomalainen Oyj:n allekirjoittaman erillisen jakelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti Posti Oy toimittaa Keskisuomalainen-konsernille pääasiassa sanomalehtien varhaisjakelua. Sopimuksen tarkoituksena on luoda puitteet Keskisuomalainen Oyj:n ja Posti Oy:n pitkäjänteiselle yhteistyölle kummankin osapuolen liiketoiminnan myönteiseksi kehittymiseksi. Sopimukseen kuuluvat Posti Oy:n Keskisuomalainen-konsernille tuottamat jakelu- ja kuljetuspalvelut Pohjois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Sopimus tulee voimaan samanaikaisesti ja osana samaa transaktiota 31.3.2022 allekirjoitetun liiketoimintakauppakirjan täytäntöönpanohetkellä ja sopimus on voimassa 31.12.2026 saakka. Sopimuksen voimassaoloa voidaan kuitenkin jatkaa optiokaudelle 1.1.2027-31.12.2029. Sopimus korvaa voimassa olevat Keskisuomalainen-konsernin ja Posti Oy:n väliset jakelu- ja yhteistyösopimukset Keski-Suomessa sekä Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Solmitun jakelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti Posti jakaa arviolta noin 50 miljoonaa Keskisuomalainen-konsernin sanomalehteä varhaisjakeluna vuonna 2022. Vuoteen 2026 ulottuvan sopimuskauden ostojen arvo Keskisuomalainen-konsernille on arviolta noin 80,0 Me. Taloudellisen vaikutuksen suuruuteen Keskisuomalainen Oyj:lle vaikuttaa jaettavan sanomalehtivolyymin kehitys tulevaisuudessa. Posti Oy:n kanssa solmittu jakelu- ja yhteistyösopimus takaa Keskisuomalainen-konsernille sopimuskauden aikana edullisemman kustannustason kuin, mikä konsernilla olisi ollut itsenäistä jakelua ylläpitämällä.

”Postin kanssa solmitulla jakelu- ja yhteistyösopimuksella varmistamme Keskisuomalainen-konsernin sanomalehtien toimivan ja kustannustehokkaan varhaisjakelun pitkälle tulevaisuuteen. Sopimuksen tarkoituksena on syventää ja laajentaa yhteistyötä sekä kehittää luottamuksellista keskinäistä suhdetta Postin kanssa. Liiketoimintakaupasta kirjaamme merkittävän myyntivoiton, mikä mahdollistaa yhtiön omistaja-arvon ylläpitämisen sekä konsernin liiketoiminnan kehittämisen. Kokonaisjärjestelyllä myös turvataan liiketoimintakaupassa siirtyvän henkilöstön työn jatkuvuus.” toteaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Jakelusepät Oy harjoittaa sanomalehtien varhaisjakelu- ja kuljetusliiketoimintaa, osoitteellisten lähetysten jakeluliiketoimintaa sekä osoitteetonta mainosjakelua Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihto oli 15,7 Me, liikevoitto oli -0,2 Me ja tilikauden tulos oli 0,0 Me. Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2021 oli 3,1 Me. Vuoden 2021 lopulla Jakelusepät Oy työllisti 573 henkilöä. Jakelusepät Oy on Keskisuomalainen Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Ilves Jakelu Oy harjoittaa sanomalehtien varhaisjakelu- ja kuljetusliiketoimintaa, osoitteellisten lähetysten jakeluliiketoimintaa sekä osoitteetonta mainosjakelua Kanta-Hämeessä. Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihto oli 6,7 Me, liikevoitto oli 0,5 Me ja tilikauden tulos oli 0,4 Me. Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2021 oli 1,9 Me. Vuoden 2021 lopulla Ilves Jakelu Oy työllisti 198 henkilöä. Ilves Jakelu Oy on ollut osa Keskisuomalainen-konsernia 1.10.2021 alkaen. Keskisuomalainen Oyj osti Hämeen Sanomat -konsernin 30.9.2021. Ilves Jakelu Oy on Hämeen Sanomat Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Hämeen Sanomat Oy on Keskisuomalainen Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

 


Keskisuomalainen-konserni on vuonna 1870 perustettu viestintäkonserni. Yhtiön päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu sekä sähköinen liiketoiminta. Keskisuomalainen-konserni on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja. Keskisuomalainen-konsernin kotipaikkakunta on Jyväskylä.