Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

 
Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 29.10.2019 klo 9.00


Tunnusluvut 7-9/2019 lyhyesti

 7-9/20197-9/2018 Muutos *
Liikevaihto6,7M€6,7M€ -1%
Käyttökate (EBITDA)0,8M€0,9M€ -9%
Liiketulos0,5M€0,6M€ -22%
  % liikevaihdosta6,7%8,5% -2%-yks.
Osakekohtainen tulos 0,070,08 -13%
Liiketoiminnan rahavirta2,2M€1,7M€ 33%
Omavaraisuusaste63,4%60,3% 3%-yks.


Tunnusluvut 1-9/2019 lyhyesti

 1-9/20191-9/2018 Muutos *
Liikevaihto23,0M€20,6M€ 12%
Käyttökate (EBITDA)3,7M€2,5M€ 48%
Liiketulos2,7M€1,6M€ 66%
  % liikevaihdosta11,9%8,0% 4%-yks.
Osakekohtainen tulos 0,400,23 74%
Liiketoiminnan rahavirta4,9M€2,4 M€ 106%
Omavaraisuusaste63,4%60,3% 3%-yks.
Tilauskanta kauden lopussa4,9M€3,1M€ 60%
        
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynti pysyi vakaana epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Kysyntä vuoden kolmannella neljänneksellä on tyypillisesti muita heikompi, johtuen tuotekehitysprojektien hiljentymisestä kesäkaudella kaikilla asiakassegmenteillä. Kysyntä kääntyi edellisvuoden tavoin erittäin vahvaan kasvuun syyskuun lopun aikana ja tilauskanta vahvistui merkittävästi vertailukaudesta.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa, ollen samalla tasolla kuin edellisvuoden vertailukaudella. Kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 23,0 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 0,5 miljoonaan euroa kolmannella neljänneksellä eli noin 7 prosenttia liikevaihdosta. Neljänneksen kannattavuutta heikensi tuotekehityssarjojen osuuden merkittävä lasku volyymivalmistustuotteisiin verrattuna. Samanaikaisesti tiettyjen piirilevyjen valmistuksessa käytettävien materiaalien saatavuus heikkeni ja toimitusajat pitenivät aiheuttaen toimitusten laskua korkean lisäarvon tuotteissa. Materiaalien saatavuus ja toimitusvarmuus paranivat vasta neljänneksen lopulla.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen liiketulos kasvoi 66 prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa euroa, noin 12 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 miljoonaa euroa, yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Tilauskanta oli ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen lopussa, kasvua 60 prosenttia edellisvuodesta. Vahvistunut tilauskanta tukee myönteisesti loppuvuoden liiketoimintaa.”


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2019
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 (6,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 1 prosentin heinä-syyskuuhun 2018 verrattuna, johtuen tuotekehitysprojektien hiljentymisestä kesäkaudella kaikilla asiakassegmenteillä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 54 (54) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (98) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (1) prosentti Aasiasta ja 1 (1) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 6,7 (8,5) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävimmät tekijät kannattavuuden heikentymiseen olivat tuotekehityssarjojen osuuden merkittävä lasku volyymivalmistustuotteisiin verrattuna sekä tiettyjen piirilevyjen valmistuksessa käytettävien materiaalien saatavuuden heikkenemisen ja toimitusaikojen pidentymisen aiheuttama toimitusten lasku korkean lisäarvon tuotteissa.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,07 (0,08) euroa.

Tilauskanta kasvoi 60 prosenttia vertailuvuodesta ja oli katsauskauden lopussa 4,9 (3,1) miljoonaa euroa eli 1,8 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuu 2019
Katsauskauden liikevaihto oli 23,0 (20,6) miljoonaa euroa, 12 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2018.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 59 (52) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (97) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (1) prosentti Aasiasta ja 1 (2) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Katsauskauden liiketulos kasvoi 66 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 2,7 (1,6) miljoonaa euroa. Hyvä tuloskehitys johtui pääosin tuotanto- ja myyntivolyymien kasvusta ja tuotevalikoiman painottumisesta teknologisesti vaativampiin piirilevyihin.
 
Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,40 (0,23) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT    
 7-9/197-9/18Muutos1-9/191-9/18Muutos 
Liikevaihto, M€6,76,7-1%23,020,612%
Käyttökate, M€0,80,9-9%3,72,548%
Liiketulos, M€0,50,6-22%2,71,666%
  % liikevaihdosta7 %9 %-2%-yks.12 %8 %4%-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€0,50,5-16%2,71,671%
  % liikevaihdosta7 %8 %-1%-yks.12 %8 %4%-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€0,50,5-16%2,71,671%
  % liikevaihdosta7 %8 %-1%-yks.12 %8 %4%-yks.
Tulos / osake (EPS), €0,070,08-13%0,400,2374%
Investoinnit, M€0,50,6-20%2,22,6-17%
  % liikevaihdosta8 %10 %-2%-yks.9 %13 %-3%-yks.
Rahavarat kauden lopussa3,52,597%3,52,597%
Oma pääoma / osake, €2,501,9852%2,501,9852%
Omavaraisuusaste, %63 %60 %3%-yks.63 %60 %3%-yks.
Nettovelkaantumisaste, %6 %14 %-7%-yks.6 %14 %-7%-yks.
Henkilöstö kauden lopussa13012010henk.13012010henk.
          
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  
                


INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 2,2 (2,6) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Joulukuussa 2017 julkistettu Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä 10 miljoonan euron investointiohjelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Investointiohjelma keskittyy ensimmäisessä vaiheessa kyvykkyyden nostamiseen ja toisessa vaiheessa kapasiteetin nostamiseen. Suurin osa ensimmäisen vaiheen laitteistosta on jo tilattu ja saadaan asennettua loppuvuoden aikana. Investointiohjelman avulla yhtiö pystyy entistä paremmin vastamaan maailmanlaajuisen digitalisaation etenemisestä johtuvaan kysynnän kasvuun ja siten vahvistamaan asemaansa johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.


RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 (2,4) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ja pienentyneiden myyntisaamisten ansiosta.

Kassavarat kasvoivat ja olivat kauden lopussa 3,5 (2,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,6 (4,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 6 (14) prosenttia. Korottomat velat olivat 5,1 (4,3) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 63,4 (60,3) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 122 (116) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2019 oli 130 (120). Heistä työntekijöitä oli 78 (76) ja toimihenkilöitä 52 (44).


YHTIÖKOKOUS 2019, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 3.4.2019.


OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2019 oli 6 704 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

 Osakkeiden lukumäärä
1.1.2019 6 666 505
3.5.2019Toteutettu maksuton osakeanti38 000
30.9.2019 6 704 505


Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 3.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 38 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 3.5.2019 kaupparekisteriin ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 704 505 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 355 703 kappaletta 1.1.­30.9.2019 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 6 581 047 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,71 euroa, ylin 6,28 euroa ja keskikurssi 4,85 euroa. Päätöskurssi 30.9.2019 oli 5,90 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 39,5 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 335 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,3 prosenttia.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Kauppasota ja maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikeuttavat asiakkaiden loppuvuoden kysynnän ennustamista. Ennusteet tehdään lyhyemmälle aikavälille ja tarvearvioissa on suurempi vaihtelu kuin aiemmin.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.


ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyi piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Tuotantomateriaalien saatavuus
Elektroniikan toimitusketjussa materiaalien saatavuus ja toimitusajat vaihtelevat muun muassa kysyntätilanteen mukaan. Vaikka materiaalien saatavuuden muutoksiin varaudutaan varastoilla, ennakkotilauksilla tai kaupintavarastoilla, voi materiaalisaatavuuden väliaikainen heikentyminen aiheuttaa viivästystä tai laskua piirilevyjen toimituksiin. Vaikutukset voivat korostua etenkin pikatoimitussarjoissa.


TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN

Aspocomp muutti 30.4.2019 taloudellisten tiedotteidensa julkistamismenettelyä ja siirtyi julkaisemaan osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lyhentämättöminä ja muokkaamattomina pörssitiedotteina. Tämä pörssitiedote on Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 kokonaisuudessaan. Jatkossa kaikki Aspocompin taloudelliset raportit, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta lukuunottamatta, julkaistaan edellä mainitulla tavalla.

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2019:  tiistaina 10.3.2020
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020:  tiistaina 5.5.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020:  keskiviikkona 12.8.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020:  keskiviikkona 4.11.2020

Osavuosivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.


Espoossa, 29.10.2019


ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus


Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2019 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin soveltaminen 1.1.2019 lähtien
Voimaanastunut standardi korvaa IAS 17 standardin ja siihen liittyvät tulkinnat IFRS-säännöstössä. IFRS 16 antaa ennen kaikkea ohjeistusta vuokralle ottajalle ja määrittää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta sekä omaisuuseränä että vuokranmaksuvelvoitteena. Vuokrasopimusten kustannukset tulee vuokralle ottajan osalta esittää tuloslaskelmalla vuokrakulujen sijaan poistoina ja rahoituskuluina.

Konserni soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen oikaise vertailuvuoden tietoja raportoinnissaan. Vuokrasopimusvelka määritetään jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon käyttäen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. Konserni tulee huomioimaan raportoinnissaaan myös standardiin sisältyvät kaksi soveltamista helpottavaa poikkeusta, jotka liittyvät kohde-arvoltaan vähäisiin tai lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai alle.

Konsernin osalta taseelle kirjattavat käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat leasing autoista, vuokratuista toimitiloista ja maa-aluevuokrista. Kirjattavien omaisuuserien määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa ja näin ollen standardin vaikutusten ei nähdä olevan konsernin tunnuslukujen kannalta merkittävinä. Taseessa vuokrasopimusvelka esitetään pitkäaikaisena ja lyhytaikaisena korollisena vieraana pääomana.


LAAJA TULOSLASKELMAHeinä-syyskuu 2019  
1 000 €7-9/20197-9/2018Muutos
Liikevaihto6 689100 %6 746100 %-1 %
Liiketoiminnan muut tuotot50 %10 %490 %
Aine- ja tarvikekulut-3 406-51 %-3 079-46 %11 %
Henkilöstökulut-1 412-21 %-1 755-26 %-20 %
Liiketoiminnan muut kulut-1 099-16 %-1 060-16 %4 %
Poistot ja arvonalentumiset-327-5 %-277-4 %18 %
Liiketulos4507 %5769 %-22 %
Rahoitustuotot ja -kulut10 %-37-1 % 
Voitto/tappio ennen veroja4517 %5398 %-16 %
Tuloverot00 %-10 % 
Katsauskauden voitto/tappio4517 %5388 %-16 %
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, joita ei siirretä     
tulosvaikutteisiksi:00 %00 % 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin     
siirtää tulosvaikutteisiksi:     
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus00 %00 % 
Muuntoerot-10 %20 % 
Muut laajan tuloksen erät -10 %20 % 
Katsauskauden laaja tulos4507 %5398 %-17 %
      
Osakekohtainen tulos      
Laimentamaton 0,07euroa0,08euroa-13 %
Laimennettu 0,07euroa0,08euroa-13 %


LAAJA TULOSLASKELMATammi-syyskuu 2019    
1 000 €1-9/20191-9/2018Muutos1-12/2018
Liikevaihto23 020100 %20 588100 %12 %29 136100 %
Liiketoiminnan muut tuotot710 %190 %278 %570 %
Aine- ja tarvikekulut-10 394-45 %-9 453-46 %10 %-13 162-45 %
Henkilöstökulut-5 507-24 %-5 559-27 %-1 %-7 733-27 %
Liiketoiminnan muut kulut-3 536-15 %-3 129-15 %13 %-4 338-15 %
Poistot ja arvonalentumiset-921-4 %-820-4 %12 %-1 075-4 %
Liiketulos2 73312 %1 6458 %66 %2 88510 %
Rahoitustuotot ja -kulut-680 %-840 %-19 %-1220 %
Voitto/tappio ennen veroja2 66512 %1 5618 %71 %2 7639 %
Tuloverot-30 %-20 % 4812 %
Tilikauden voitto/tappio2 66212 %1 5598 %71 %3 24411 %
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, joita ei siirretä       
tulosvaikutteisiksi:00 %00 % 00 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin       
siirtää tulosvaikutteisiksi:       
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus00 %00 % -130 %
Muuntoerot-20 %10 %-00 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-20 %10 %--120 %
Tilikauden laaja tulos2 66012 %1 5608 %71 %3 23211 %
        
Osakekohtainen tulos        
Laimentamaton 0,40euroa0,23euroa74 %0,49euroa
Laimennettu 0,40euroa0,23euroa74 %0,49euroa


TASE    
1 000 € 9/2019 9/2018Muutos 12/2018
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet3 2433 281-1 %3 281
Aineelliset hyödykkeet5 9724 09546 %4 941
Myytävissä olevat sijoitukset15150 %15
Laskennalliset verosaamiset3 9853 50114 %3 985
Pitkäaikaiset varat yhteensä13 21610 89221 %12 222
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus2 6412 5215 %2 332
Myyntisaamiset ja muut saamiset7 0695 93619 %8 714
Rahavarat3 5192 54638 %2 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä13 22911 00220 %13 611
Varat yhteensä26 44421 89421 %25 833
     
Oma pääoma ja velat    
Osakepääoma1 0001 0000 %1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto4 5234 4821 %4 504
Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus-53-41 -53
Kertyneet voittovarat11 2977 75246 %9 436
Oma pääoma yhteensä16 76613 19327 %14 888
Pitkäaikaiset rahoitusvelat3 3193 527-6 %4 266
Muut pitkäaikaiset velat4124052 %424
Laskennalliset verovelat21210 %21
Lyhytaikaiset rahoitusvelat1 24983250 %1 170
Osto- ja muut velat4 6783 91619 %5 064
Velat yhteensä9 6788 70111 %10 946
Oma pääoma ja velat yhteensä26 44421 89421 %25 833
     


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-syyskuu 2019      
1 000€Osake-pääomaMuut rahastotTyösuhde-etuuksien uudelleen-arvostusMuuntoerotKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20191 0004 504-5349 43214 888
Laaja tulos       
Katsauskauden tulos    2 6622 662
Muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot     -2 -2
Laaja tulos yhteensä000-22 6622 660
Liiketoimet omistajien kanssa      
Maksetut osingot    -800-800
Osakepalkitseminen 18   18
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä01800-800-782
Oma pääoma 30.9.20191 0004 523-53211 29416 766
       
Tammi-syyskuu 2018      
Oma pääoma 1.1.20181 0004 478-4146 65512 096
Laaja tulos       
Katsauskauden tulos    1 5591 559
Muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot     1 1
Laaja tulos yhteensä00011 5591 560
Liiketoimet omistajien kanssa      
Maksetut osingot    -467-467
Osakepalkitseminen 4   4
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä0400-467-463
Oma pääoma 30.9.20181 0004 482-4157 74813 193
       


RAHAVIRTALASKELMATammi-syyskuu 
1 000 € 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Katsauskauden tulos2 6621 5593 244
Oikaisut902914729
Käyttöpääoman muutos1 4005-1 794
Saadut korot000
Maksetut korot-48-92-138
Maksetut verot-3-2-3
Liiketoiminnan rahavirta4 9132 3852 039
Investoinnit -2 179-2 618-3 357
Käyttöomaisuusmyynnit66834
Investointien rahavirta-2 113-2 610-3 323
Lainojen nostot03 3214 556
Lainojen takaisinmaksut-1 045-468-625
Maksetut osingot-800-467-467
Rahoituksen rahavirta-1 8452 3873 465
Rahavarojen muutos9542 1622 181
Rahavarat tilikauden alussa2 565384384
Rahavarat katsauskauden lopussa3 5192 5462 565
    


TUNNUSLUKUJA      
  Q3/2019Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018
Liikevaihto, M€ 6,78,77,68,56,7
Käyttökate, M€ 0,81,71,11,50,9
Liiketulos, M€ 0,51,40,91,20,6
  % liikevaihdosta 7 %16 %11 %15 %9 %
Tulos ennen veroja, M€0,51,40,81,20,5
  % liikevaihdosta 7 %16 %11 %14 %8 %
Tilikauden tulos, M€ 0,50,80,81,70,5
  % liikevaihdosta 7 %10 %11 %20 %8 %
Omavaraisuusaste, % 63 %60 %59 %58 %60 %
Gearing, % 6 %17 %12 %19 %14 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,50,71,00,70,6
  % liikevaihdosta 8 %8 %13 %9 %10 %
Henkilöstö kauden lopussa130124118117120
Tulos/osake (EPS), € 0,070,200,130,250,08
Oma pääoma/osake, €2,502,432,362,231,98Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
 
Käyttökate =Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella 
  Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. 
Liiketulos=IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. 
  Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. 
Tulos ennen veroja=IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja 
Omavaraisuusaste, % =Oma pääoma x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 
Gearing, % =Korolliset nettorahoitusvelatx 100 
Oma pääoma  
  Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. 
Investoinnit=Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä 
Tilauskanta=Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus 
Liiketoiminnan rahavirta=Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot 
 


VASTUUSITOUMUKSET   
1 000 € 9/2019 9/2018 12/2018
Yrityskiinnitykset4 0004 0004 000
Vuokravastuut6044330
Muut vastuut1 2351 2341 235
Yhteensä5 2955 2785 565
    Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.


Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.


Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.