Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

KONE Oyj, pörssitiedote, 10. lokakuuta 2019 klo 9.45

KONE Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

KONE Oyj on vastaanottanut 9. lokakuuta 2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä.

BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiteen (5) prosenttiin 8. lokakuuta 2019.

BlackRock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+----------------+-----------+------------------+----------------+-------------+
| |% osakkeist|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu %|Kohdeyhtiön |
| |a |äänistä |-osuus |osakkeiden |
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden| |ja äänten |
| | |kautta | |kokonaismäärä|
+----------------+-----------+------------------+----------------+-------------+
|Osuus liputus |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % |529 395 860 |
|-rajan |osakkeista |osakkeista |osakkeista |osaketta |
|saavuttamisen |Alle 5 % |Alle 5 % äänistä |Alle 5 % äänistä|121 527 427 |
|tai |äänistä | | |ääntä |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+----------------+-----------+------------------+----------------+-------------+
|Edellisessä |4,88 % |0,11 % osakkeista |5,00 % | |
|liputus |osakkeista |Alle 5 % äänistä  |osakkeista | |
|-ilmoituksessa |Alle 5 % | |Alle 5 % | |
|ilmoitettu osuus|äänistä  | |äänistä  | |
|(jos liputettu) | | | | |
+----------------+-----------+------------------+----------------+-------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+--------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Osakesarja / |Osakkeiden |Osakkeiden |
|osakelaji ISIN|ja äänten |ja äänten |
|-koodi |lukumäärä |%-osuus |
+--------------+----------+-----------+----------+-----------+
| |Suora (AML|Välillinen |Suora (AML|Välillinen |
| |9:5) |(AML 9:6 ja|9:5) |(AML 9:6 ja|
| | |9:7) | |9:7) |
+--------------+----------+-----------+----------+-----------+
|FI0009013403 | |Alle 5 % | |Alle 5 % |
| | |osakkeista | |osakkeista |
| | |Alle 5 % | |Alle 5 % |
| | |äänistä | |äänistä |
+--------------+----------+-----------+----------+-----------+
|YHTEENSÄ A |Alle 5 % |Alle 5 % |
| |osakkeista |osakkeista |
| |Alle 5 % |Alle 5 % |
| |äänistä |äänistä |
+--------------+----------+-----------+----------+-----------+

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet:

+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|luonne | | |(osakeomistus|ja |äänten %-osuus|
| | | |/ |äänten | |
| | | |nettoarvon |lukumäärä | |
| | | |tilitys) | | |
+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+
|Depositary |N/A |N/A |Osakeomistus |Alle 5 % |Alle 5 % |
|Receipt | | | |osakkeista|osakkeista |
| | | | |Alle 5 % |Alle 5 % |
| | | | |äänistä |äänistä |
+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+
|Lainatut |N/A |N/A |Osakeomistus |Alle 5 % |Alle 5 % |
|arvopaperit | | | |osakkeista|osakkeista |
| | | | |Alle 5 % |Alle 5 % |
| | | | |äänistä |äänistä |
+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+
|CFDs |N/A |N/A |Nettoarvon |Alle 5 % |Alle 5 % |
| | | |tilitys |osakkeista|osakkeista |
| | | | |Alle 5 % |Alle 5 % |
| | | | |äänistä |äänistä |
+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+
|YHTEENSÄ B | | | |Alle 5 % |Alle 5 % |
| | | | |osakkeista|osakkeista |
| | | | |Alle 5 |Alle 5 % |
| | | | |% äänistä |äänistä |
+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, 0204 75 4705

Lähettäjä:
KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com