Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.5.2022 klo 17.00

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Konecranes on vastaanottanut 20.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Solidium Oy:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Solidium Oy omisti 10,02 % prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 20.5.2022.

Solidium Oy:n osuus:

% osakkeist % osakkeista Yhteen Kohdeyhtiön
a ja äänistä -laskettu osakkeiden
ja äänistä rahoitus % ja äänten
(A) -välineiden -osuus kokonaismäärä
kautta (A+B)
(B)
Osuus liputusrajan 10,02 % 10,02 % 79 221 906
saavuttamisen tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 5,05 % 5,05 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osake Osakkeiden ja Osakkeiden ja Osakkeiden ja Osakkeiden ja
lajiISIN-koodi äänten äänten äänten %-osuus äänten %-osuus
lukumäärä lukumäärä
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML 9:5) Välillinen(AML
9:6 ja 9:7) 9:6 ja 9:7)
FI0009005870 7 934 506 10,02 %
A YHTEENSÄ 7 934 506 10,02 %

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050
 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on vuonna 1994 perustettu yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yhtiöllä on liiketoimintaa yli 50 maassa. Konecranesin tuotteita valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa kaikilla mantereilla sekä maailmanlaajuisen alihankkijoiden verkoston kautta.