Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

KONECRANES OYJ  SISÄPIIRITIETO  26.3.2020 klo 18.45

KONEcranes OYJ: TUlosvaroitus: Konecranes päivittää KYSYNTÄNÄKYMiään koronaviruspandemian (covid-19) vuoksi ja peruuttaa TALOUDELLIsEN OHJEISTUksensa vuodelle 2020

 

Konecranes Oyj: Tulosvaroitus: Konecranes päivittää kysyntänäkymiään koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi ja peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020
Koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi valtiot ympäri maailman ovat asettaneet laajoja rajoituksia ihmisten sekä yhtiöiden päivittäiselle toiminnalle. Tämän seurauksena moni Konecranesin asiakas rajoittaa pääsyä toimipaikkoihinsa, mikä vaikuttaa Konecranesin mahdollisuuksiin saattaa loppuun uusien laitteiden asennustöitä ja suorittaa tiettyjä huoltotoimenpiteitä. Lisäksi merkittävät ja kasvavat toimet pandemian hillitsemiseksi vaikuttavat Konecranesin omaan tuotantoon.
Konecranes arvioi, että pandemia vaikuttaa sen tuotteiden ja palveluiden kysyntään erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta koska tilanne muuttuu nopeasti, on liian aikaista tehdä perusteltuja arvioita tämän vaikutuksen määrittämiseksi. Tämän seurauksena Konecranes korjaa kysyntänäkymiään ja peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020.
Koronaviruksen lisäksi Konecranes arvioi oikaistuun EBITA-kateprosenttiin vaikuttavan 18 miljoonan euron arvioitu kustannusylitys, joka liittyy satamanosturiprojektin toteutukseen Yhdysvalloissa. Kustannus tullaan kirjaamaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

 

Uusi kysyntänäkymä on:

 
  • Koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena kysyntäympäristö heikkenee kaikissa asiakassegmenteissämme ja kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueillamme.
Uusi taloudellinen ohjeistuksemme on:
  • Koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi Konecranes arvioi, että on liian aikaista tehdä perusteltuja arvioita tai antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020.
Aiempi 6.2.2020 julkaistu kysyntänäkymämme oli:
  • Kysynnän heikkeneminen jatkuu teollisuusasiakkaiden keskuudessa Euroopassa, mutta aiempaa hitaammin. Pohjois-Amerikassa kysyntä on yleisesti suhteellisen vakaata ja pysyy korkeammalla tasolla Eurooppaan verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella on ensimmäisiä merkkejä kysynnän vahvistumisesta.
  • Viimeaikaisesta laskustaan huolimatta maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla. Vaikka joidenkin satama-asiakkaiden keskuudessa on epäröintiä päätöksenteossa, kontinkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin tilausnäkymät pysyvät yleisesti hyvällä tasolla.
Aiempi 6.2.2020 julkaistu taloudellinen ohjeistuksemme oli:
  • Konecranes odottaa tilikauden 2020 liikevaihdon kasvavan 7-10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, MHE-Demag mukaan lukien.
  • Konecranes odottaa tilikauden 2020 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.

 

Vuonna 2019, Konsernin liikevaihto oli 3 326,9 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,3 %.
Konecranes suunnittelee antavansa lisätietoa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä, joka julkaistaan 29 huhtikuuta. Konecranes antaa ohjeistuksensa vuodelle 2020 siinä vaiheessa, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.
KONECRANES OYJ
Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA

Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. 

Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).