Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2021 klo 13:00

KORJAUS HONKARAKENNE OYJ:N 30.3.2021 PÖRSSITIEDOTTEESEEN

Honkarakenne korjaa 30.3.2021 klo 18.30 julkistettua pörssitiedotetta arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 pykälän mukaisesta ilmoituksesta.

Virheellinen lause oli seuraava:
Honkarakenteen saaman tiedon mukaan Saarelainen Oy:n suora osakeomistus Honkarakenteesta on noussut 3 067 170 osakkeeseen, mikä vastaa 25,75 prosenttia Honkarakenteen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Korjattu lause:
Honkarakenteen saaman tiedon mukaan Saarelainen Oy:n suora osakeomistus Honkarakenteesta on noussut 642 314 osakkeeseen ja 3 067 170 ääneen, mikä vastaa 25,75 prosenttia Honkarakenteen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Alla korjattu pörssitiedote kokonaisuudessaan.

__________

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2021 klo 13:00

HONKARAKENNE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Honkarakenne Oyj on 29.3.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy:n osuus Honkarakenne Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on 26.3.2021 noussut yli 25 prosentin rajan.

Honkarakenteen saaman tiedon mukaan Saarelainen Oy:n suora osakeomistus Honkarakenteesta on noussut 642 314 osakkeeseen ja 3 067 170 ääneen, mikä vastaa 25,75 prosenttia Honkarakenteen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Saarelainen Oy:n ja muiden Saarelainen Oy:n osakassopimuksen piirissä olevien Saarelaisen suvun jäsenten osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä 26.3.2021 oli 36,51 prosenttia kaikista Honkarakenteen osakkeista. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Honkarakenteen rekisteröityä kokonaisosake- (6 211 419 osaketta) ja äänimäärää (11 913 243 ääntä).

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji. A-lajin osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Saarelainen Oy:n osuus:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeenSuoraan: 10,34 % osakkeista ja 25,75% äänistä Suoraan: 10,34 % osakkeista ja 25,75% äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Suoraan: 10,04 % osakkeista ja 22,64 % äänistä Suoraan: 10,04 % osakkeista ja 22,64 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

 Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodiSuora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
HONAS FI0009901292Osakkeita 127 624 ja ääniä 2 552 480 Osuus A-osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 42,53 % 
HONBS FI0009900104Osakkeita 514 690 ja ääniä 514 690 Osuus B-osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 8,71 % 
A YHTEENSÄ  Osuus osakkeista 10,34 % ja osuus äänistä 25,75 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
N/A     
   B YHTEENSÄ  

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Saarelainen Oy10,34% osakkeista ja 25,75% äänistä 10,34% osakkeista ja 25,75% äänistä
Muut Saarelainen Oy:n osakassopimuksen piirissä olevat Saarelaisen suvun jäsenet5,73% osakkeista ja 10,76% äänistä 5,73% osakkeista ja 10,76% äänistä

HONKARAKENNE OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. +358 40 542 0254, [email protected] tai
Interim CFO Teppo Sipilä, puh. +358 44 431 0322, [email protected]

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi


Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani. Honkarakenne Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä.