Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
15.1.2021 klo 10.00

Korjaus: Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Tämä tiedote korvaa Aktian Pankki Oyj:n 4.1.2021 klo 15.00 lähettämän pörssitiedotteen, jossa ilmoitettiin virheellisesti yhtiön hallussa olevien osakkeiden määräksi 83 893.

Aktia Pankki Oyj luovutti 4.1.2021 yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 29 595 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksojen 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 sekä muiden palkitsemisohjelmien lykkääntyneiden erien maksamiseksi yhteensä 21 henkilölle.

Edellä mainitun luovutuksen ja palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 83 777 osaketta.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com


Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.