Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LeadDesk Oyj - Yhtiötiedote 7.9.2021 kello 11.00

LeadDesk Oyj:n vuoden 2017 ja 2019A optio-ohjelmien optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 3 296 Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2017 on merkitty 3 000 yhtiön uutta osaketta ja 2019A on merkitty 296 yhtiön uutta osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta 2 232,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 7.9.2021.Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 5 293 105 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 8.9.2021 alkaen.

 

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

[email protected]

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu pilvipohjaisten contact center – ohjelmistojen tarjoaja suuren kontaktimäärän asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDeskin Software as a Service -mallilla toimitettavan selainpohjaisen ohjelmiston avulla myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti kontaktoinnissa sekä asiakaskontaktien vastaanotossa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa.