Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yhtiötiedote 14.2.2020 kello 9.00

 LeadDeskin kansainvälistyminen ja kasvutarina jatkuvat

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

(Tilintarkastamaton)

 

Heinäkuu-joulukuu 2019
 •            Liikevaihto 6 233 (5 874) tuhatta euroa, kasvua 6,1 %

 •            Oikaistu* liikevaihto 5 613 (4 738) tuhatta euroa, kasvua 18,5 %

 •            Käyttökate 2 707 (1 131) tuhatta euroa, 43,4 (19,3) % liikevaihdosta

 •            Liikevoitto 2 109 (577) tuhatta euroa, 33,8 (9,8) % liikevaihdosta

 •            Yhtiön johtoryhmän vahvistaminen katsauskaudella kolmella uudella rekrytoinnilla

 •            Yhtiö myi tytäryhtiö Leadventure Oy:n ja perusti Espanjan tytäryhtiön

 

Tammikuu-joulukuu 2019
 •            Liikevaihto 12 355 (11 031) tuhatta euroa, kasvua 12,0 %

 •            Oikaistu* liikevaihto 10 670 (9 424) tuhatta euroa, kasvua 13,2 %

 •            Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 8 264 (7 288) tuhatta euroa, kasvua 13,4 %

 •            Käyttökate 3 422 (1 834) tuhatta euroa, 27,7 (16,6) % liikevaihdosta

 •            Liikevoitto 2 214 (776) tuhatta euroa, 17,9 (7,0) % liikevaihto

 •            Tulos ennen veroja 852 (435) tuhatta euroa

 •            Tilikauden tulos** 758 (335) tuhatta euroa

 •            Liiketoiminnan rahavirta 1 647 (1 688) tuhatta euroa

* Tytäryhtiö Leadventure Oy:n myynnillä oikaistu. Oikaisut eritelty taulukko-osassa.

** Tilikauden tulos sisältää listautumisesta aiheutuneet kertaluontoiset kulut. Oikaisut eritelty taulukko-osassa.

 

Näkymät vuodelle 2020

Yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa vertailukelpoista liikevaihdon kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä.

 

Keskeiset tunnusluvut, konserni          

1 000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Liikevaihto 6 233 5 874 12 355 11 031
Liikevaihdon kasvu, % 6,1 % 19,7 % 12,0 % 21,3 %
LeadDesk-pilvipalvelun 5 612 4 738 10 670 9 134
liikevaihto
LeadCloud-palveluiden 621 1 136 1 685 1 897
liikevaihto
LeadDesk jatkuvan 8 264 7 288 8 264 7 288
vuosilaskutuksen
sopimuskanta*
Käyttökate, % 43,4 % 23,9 % 27,7 % 16,6 %
liikevaihdosta
Liikevoitto, % 33,8 % 15,0 % 17,9 % 7,0 %
liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto 30,3 % 168,8 % 22,9 % 60,8 %
(ROE), %
Sijoitetun pääoman 25,8 % 31,0 % 27,4 % 28,6 %
tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, % 72,2 % 14,0 % 72,2 % 14,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -63,9 % 168,2 % -63,9 % 168,2 %
Tulos/osake 0,41 0,22 0,17 0,12
Tulos/osake 0,39 0,21 0,16 0,11
(laimennusvaikutus
huomioitu)
LeadDesk henkilöstön 82 63 82 63
lukumäärä kauden
lopussa*

*Taulukossa esitetyt luvut 7-12/2018 ja 2018 ovat ilman Leadventure Oy:tä.

 

Toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:

"LeadDesk on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, joka rakentaa pilvipalveluita suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin.

Vuosi 2019 oli meille kasvun vuosi ja monin tavoin merkittävä uuden alku. Listauduimme menestyksekkäästi First North -markkinapaikalle helmikuussa, myimme suoramarkkinoinnin kohderyhmiä tarjoavan tytäryhtiömme Leadventuren lokakuussa ja perustimme tytäryhtiön Espanjaan joulukuussa. Järjestelyiden myötä keskityimme entistä vahvemmin ydinosaamiseemme ja otimme seuraavan askeleen kansainvälisessä kasvustrategiassamme.

Vuonna 2019 jo yli puolet lisenssiliikevaihdostamme tuli kansainvälisestä myynnistä. Liikevaihtomme on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja panostamme jatkossakin vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan ja kasvuun. Johtava markkina-asemamme Pohjoismaissa sekä ydinosaamisemme lisenssiliiketoiminnassa luovat erinomaisen alustan jatkaa kasvustrategiaamme sekä Pohjoismaissa että muissa keskeisissä Euroopan maissa. Olemme viime vuoden aikana voittaneet useita julkishallinnon kilpailutuksia kotimaassa. Olen erityisen ilahtunut tästä meille tärkeästä uudesta avauksesta.

Kansainvälinen liikevaihto etenkin Ruotsin ja Espanjan osalta kehittyi odotuksiamme paremmin. Kotimainen liikevaihto pysyi puolestaan melko tasaisena toisen vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2020 uuden Espanjan tytäryhtiön myötä meillä tulee olemaan yhä paremmat edellytykset markkinaosuutemme kasvattamiseen. Asiantuntijatyön liikevaihto ei yltänyt odotuksiimme vuonna 2019, joten tulemme panostamaan laskutusasteen nostamiseen vuoden 2020 aikana.

Toimialamme on murroksessa, sillä asiakaskokemus ja yhteydenpitokanavat kehittyvät nopeasti. SaaS-liiketoimintamallin ansiosta asiakkaamme voivat hankkia LeadDesk-palvelun skaalautuvana, joustavana ja kustannussäästöjä tuovana pilvipalveluna perinteisen lisenssipohjaisen mallin sijaan. LeadDesk-pilvipalvelun ansiosta asiakkaamme voivat myös hyödyntää muuttuvan liiketoimintaympäristön kasvumahdollisuuksia nopeasti. Tästä esimerkkinä katsauskauden jälkeen julkistamamme uraauurtava Omnichannel-käyttöliittymä, jossa yhdistyvät saumattomasti puhe, sähköposti, webchat ja muut modernit asiakaspalvelukanavat.

Menestyksekäs tuotekehitys ja huippuosaava henkilöstö

Tuotekehitys ja vahva tiimimme ovat keskeisessä roolissa kasvutarinassamme. Rakensimme alkuvuonna Saksaan uuden palvelin-infrastruktuurin, mikä vauhdittaa laajentumistamme Euroopassa. Kesäkuussa osana Microsoftin liiketoiminta-automaatiotyökaluja julkaistu LeadDesk-liitäntä mahdollistaa jatkossa asiakkaillemme helpot integraatiot kaikkiin Microsoft-ekosysteemin järjestelmiin. Lisäksi otimme käyttöön luottokorttimaksamisen, jotta palvelumme ovat helposti käyttöönotettavissa myös maissa, joissa meillä ei ole omaa maayhtiötä.

Menestyksemme kumpuaa ihmisistä. Rekrytointitiimimme on tehnyt erinomaista työtä ja olemme saaneet täytettyä avoimia työpaikkojamme huippuammattilaisilla. Panostukset myynnin rekrytointeihin vuoden viimeisellä kvartaalilla vaikuttivat heikentävästi vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen kannattavuuteen. Rekrytointipanostukset tulevat vaikuttamaan kannattavuutta heikentävästi myös vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vahvistimme myös johtoryhmäämme henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kehitysjohtajalla. Henkilöstöstämme lähes puolet osallistui listautumisen yhteydessä järjestämäämme henkilöstöantiin, mistä olen äärettömän tyytyväinen.

Olemme organisaationa valmiina toimimaan kansainvälisenä yhtiönä siellä, missä asiakkaammekin toimivat ja missä kysyntä kasvaa. Onnistuneen Leadventuren myynnin jälkeen meillä on valmiudet vahvistaa yritysostoin markkina-asemaamme ja tuotestrategiaamme. Keskitymme osaavan henkilöstömme voimin ydinliiketoimintaamme ja skaalaamaan pilvipohjaista SaaS-ohjelmistoratkaisuamme kansainvälisillä markkinoilla.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme, omistajiamme sekä muita sidosryhmiämme menestyksestämme vuonna 2019. Johtamisen vahvistaminen, onnistuneet tuotekehitysprojektit ja päätökseen viety yritysjärjestely ovat luoneet meille erinomaisen kasvualustan. Meillä on nyt koossa kaikki tarvittava kasvutarinamme seuraavaan vaiheeseen."

 

Taloudellinen katsaus 1.1.-31.12.2019

Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus

LeadDesk-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 12 355 (11 031) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 1 324 tuhatta euroa eli 12,0 %. Liikevaihto ilman tilikaudella myytyä Leadventure Oy:tä oli 10 670 (9 424), kasvua 13,2 %. LeadDesk-pilvipalveluiden kansainvälinen myynti kasvoi ja ylitti kotimaisen liikevaihdon tilikauden aikana.

LeadDesk-konserni kirjasi liiketoiminnan muihin tuottoihin Leadventure Oy:n myynnistä 1 778 tuhannen euron myyntivoiton. Yhtiö kirjasi tilikaudelle 1 348 tuhannen euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat helmikuussa 2019 toteutetusta listautumisesta Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalle. Kertaluonteisista kulut on eritelty taulukko-osassa.

Konsernin tilikauden käyttökate oli 3 422 (1 834) tuhatta euroa eli 27,7 (16,6) % liikevaihdosta. Käyttökatteeseen vaikuttivat LeadVenturen myynti ja rekrytointipanostukset myyntiin tilikauden toisella vuosipuoliskolla. Leadventure Oy:llä ja listautumisen aiheuttamilla kertaluontoisilla henkilöstökuluilla oikaistu käyttökate oli 1 514 (1 539) euroa eli 14,2 (16,3) % liikevaihdosta.

Konsernin liikevoitto oli 2 214 (776) tuhatta euroa eli 17,9 (7,0) % liikevaihdosta. Leadventure Oy:llä ja listautumisen aiheuttamilla kertaluontoisilla henkilöstökuluilla oikaistu liikevoitto oli 187 (534) tuhatta euroa eli 1,8 (5,7) % liikevaihdosta.

Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 852 (435) tuhatta euroa ja tilikauden voitto 758 (335) tuhatta euroa. Leadventure Oy:llä ja listautumisen aiheuttamilla kertaluontoisilla henkilöstökuluilla oikaistu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 172 (193) tuhatta euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,12) eur/osake ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,16 (0,11) eur/osake.

 

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 10 480 (5 196) tuhatta euroa. Konsernin oma pääoma oli 7 553 (725) tuhatta euroa ja nettovelka tilikauden lopussa -4 826 (1 219) tuhatta euroa.   Nettovelkaantumisaste oli -63,9 (168,2) % ja omavaraisuusaste 72,2 (14,0) %. Kassavarat tilikauden päättyessä 31.12.2019 olivat 5 491 (862) tuhatta euroa. Leadventuren myynnin myötä poistuneet tase-erät eivät olleet merkittäviä.

Oma pääoma osaketta kohden 31.12.2019 oli 1,70 (0,25) euroa. Laimennusvaikutuksella huomioitu oma pääoma osaketta kohden oli 1,64 (0,24) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen oli 1 647 (1 688) tuhatta euroa. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat   1 511 (998) tuhatta euroa. Investoinnit kohdentuivat pääosin LeadDesk-pilvipalvelun tuotekehitykseen.

LeadDesk Oyj listautui Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalle helmikuussa 2019 ja keräsi listautumisannissa 6 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisen toteuduttua yhtiö maksoi takaisin Kreos Capital V (UK) Limitediltä nostamansa lainan pääoman, mikä pienensi lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen määrää yhteensä 952 tuhatta euroa. Samaan lainasopimukseen liittyen yhtiö osti tilikauden aikana 2019 Kreos Capital V (UK) Limitedille myönnetyt warrantit takaisin 250 tuhannella eurolla. Yhtiön pääomalainan antajat sitoutuivat konvertoimaan pääomalainan yhtiön osakkeiksi listautumisen yhteydessä. Merkintähinta, noin 1,1 miljoonaa euroa, kirjattiin osittain osakepääoman korotukseksi ja osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

LeadDesk Oyj toteutti 31.10.2019 yritysjärjestelyn, jonka mukaisesti LeadDeskin tytäryhtiö Leadventure Oy osti Fonecta Oy:ltä kohderyhmäpalvelua tarjoavan liiketoiminnan. Samassa järjestelyssä LeadDesk myi Leadventuren Rootfon Oy:lle, jonka omistajina ovat Juuri Partners Oy, LeadDesk Oyj ja Leadventuren avainhenkilöitä. LeadDesk osti samassa yhteydessä Fonectan suoramarkkinointikohderyhmäpalveluihin kuuluneen tekstiviesti-liiketoiminnan ja on solmi kolmivuotisen yhteistyö- ja lisenssisopimuksen Leadventuren kanssa. LeadDesk-konserni kirjasi myynnistä noin 1 778 tuhannen euron myyntivoiton, joka kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin. Osana myyntiä LeadDesk jäi vähemmistöosakkaaksi Rootfon Oy:ön, jonka myötä konsernin taseen sijoituksiin kirjattiin Rootfonin osakkeiden merkinnästä 805 tuhatta euroa.

 

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 82 (63) henkilöä ilman LeadVenturea. Tilikauden aikana henkilöstömäärä on ollut kasvussa ja rekrytoineissa on keskitytty erityisesti myyntiorganisaation vahvistamiseen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat tilinpäätöksen julkaisuhetkellä toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, Pauliina Leimu (Chief Financial Officer), Timo Kättö (Vice President of Sales), Saija Pouru (Vice President of Business Development), Anu Jussila (Head of People), Valtteri Komulainen (Head of Operations), Toni Laturi (Head of Product) ja Jarno Tenni (Head of Engineering). Uusina johtoryhmän jäseninä tilikauden toisella vuosipuoliskolla aloitti Anu Jussila, Pauliina Leimu ja Saija Pouru.

LeadDesk Oyj:n hallitus koostuu neljästä (4) jäsenestä: Petri Niemi (pj), Eija Kuittinen, Lauri Pukkinen ja Olli Sirkiä.

 

Muutokset yhtiön konsernirakenteessa tilikaudella 

Listautumisen yhteydessä LeadDeskin yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi.

LeadDesk Oyj toteutti 31.10.2019 yritysjärjestelyn, jossa LeadDeskin tytäryhtiö Leadventure Oy osti Fonecta Oy:ltä kohderyhmäpalvelua tarjoavan liiketoiminnan. Samassa järjestelyssä LeadDesk myi Leadventuren Rootfon Oy:lle, jonka omistajina ovat Juuri Partners Oy, LeadDesk Oyj ja Leadventuren avainhenkilöitä. LeadDesk osti osana järjestelyä Fonectan suoramarkkinointikohderyhmäpalveluihin kuuluneen tekstiviesti-liiketoiminnan.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

LeadDesk Oyj listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle 15.2.2019 ja laski samalla liikkeeseen 803 704 uutta osaketta. Muut tilikauden osakkeiden ja oman pääoman muutokset on kuvattu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä.

LeadDesk Oyj:n osakkeita oli 31.12.2019 kaupparekisteriin merkittynä 4 618 923 kappaletta ja katsauskaudella keskimäärin 4 434 204. Optio-oikeuksilla merkittiin tilikauden aikana 74 250 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta 1 380,60 euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma oli joulukuun 2019 lopussa 80 000 euroa. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen omia osakkeita.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 31.12.2019 oli 53,3 % eli 2 463 442 osaketta ja optio-oikeuksista 5,0 %.

LeadDesk Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2019 on esitetty alla olevassa taulukossa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus oli 92,6 % osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Osakkeenomistaja Osakkeiden Omistusosuus, %
lukumäärä
Pukkinen Lauri Juhani ‪1 083 990 23.47
Sirkiä Olli Heikki ‪1 071 675 23.20
Skandinaviska Enskilda 786 905 17.04
Banken AB
Suomen 527 735 11.43
Teollisuussijoitus Oy
O Nokso-Koivisto Oy 294 840 6.38
Nordea Bank ABP 176 441 3.82
Sijoitusrahasto aktia 147 617 3.20
nordic micro cap
Op-Suomi Mikroyhtiöt 104 184 2.26
-Erikoissijoitusrahasto
Eläkevakuutusosakeyhtiö 66 000 1.43
Veritas
Danske Bank AS Helsinki 17 972 0.39
Branch

 

Kaupankäynti Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla 1.1.-31.12.2019

Tammi Osakevaihto, Arvo Korkein, Alin, Keskihinta, Viimeisin,
-joulukuu kpl yhteensä, euroa euroa euroa euroa
2019 euroa
LEADDESK 436 981 4 164 327 12,60 7,54 9,53 11,00

  31.12.2019
Markkina-arvo, euroa 50 808 153
Osakkeenomistajia 860

 

Hallituksen valtuutukset  

Yhtiön hallituksella on valtuutus 461 177 osakkeen osakeantiin ja 241 975 oman osakkeen ostoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

 

Optio-ohjelmat

Yhtiö on tarjonnut henkilöstölleen osakeoptio-ohjelmia osana kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Yhtiöllä on kolme optio-ohjelmaa ja 31.12.2019 optio-oikeuksia oli merkitsemättä yhteensä 372 400. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrät ja merkintähinnat on eritelty alla olevassa taulukossa.

Optio Kokonaismäärä Merkitsemättä Merkintähinta, Merkintäaika
-ohjelma euroa/osake

2015 31 100 1 000 0,04 Päättynyt
2017 137 225 102 150 0,004 15.2.2019-31.12.2027
2019 36 350 27 275 0,004 15.2.2019-31.12.2025
2019A 37 316 37 316 7,50 1.5.2020-1.5.2023
2019B 204 659 204 659 7,50 1.1.2022-1.1.2025

Hallinnointi

Osakkeenomistajien kokous pidettiin 28.1.2019. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen kokoonpanoksi Petri Niemi, Eija Kuittinen, Lauri Pukkinen ja Olli Sirkiä. Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille jokaiselle 1 500 euroa kuukaudessa.  Hallitukselle myönnettiin valtuudet osakeantiin ja omien osakkeiden hankintaan. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja päätettiin siirtää yhtiön tilikauden voitto, 334 725,86 euroa, kertyneisiin voittovaroihin, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiömuoto päätettiin muuttaa julkiseksi osakeyhtiöksi.  Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Terhi Mäkinen. 

 

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelyksi 

Tilikauden 2019 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 4 446 tuhatta euroa. LeadDesk Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa. 

Hallitus katsoo, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma tullaan käyttämään yhtiön tulevaisuuden kasvun tukemiseen.

 

Lähipiiritapahtumat

Yhtiö on tilikauden aikana maksanut 144 382,50 euroa neuvontapalveluista hallituksen puheenjohtajalle.

 

Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät      

Yhtiön aikaisemmin ilmoittamat riskit tytäryhtiö Leadventure Oy:n liiketoiminnassa, kuten tietosuojasääntelyn epävarmuustekijät sekä riippuvuus kolmansien osapuolten tietokannoista, poistuivat Leadventuren myynnin myötä 1. marraskuuta 2019 alkaen.

Muissa riskeissä ei ole tapahtunut tilikaudella olennaisia muutoksia. Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvien riskien nähdään edelleen olevan yksi merkittävimmistä liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. LeadDesk jatkaa investointeja korkean toimintavarmuuden ja tietoturvan järjestelmiin ja pyrkii ulkopuolisten auditointien kautta varmistumaan korkeasta laadusta.

Euroopassa vauhdikkaasti kehittyvä tietosuoja- ja viestintäsääntely tuovat osaltaan odottamattomia riskejä LeadDeskin toimintaympäristössä.

LeadDeskin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa.

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan yhtiön kannalta vakaina. Toisaalta markkinamurroksessa joillakin markkinoilla voidaan nähdä lyhytaikaista agressiivista hintakilpailua. LeadDesk pyrkii varautumaan nopeisiin markkinamuutoksiin ja reagoimaan kunkin markkinan vaatimalla tavalla.

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat           

Yhtiön hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan 30.1.2020.

Yhtiön optio-ohjelman 2019B optioita jaettiin johtohenkilöille 30.1.2020 tiedotetun mukaisesti 54 000 kappaletta.

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020                
 •            Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019: 27.2.2020 

 •            Varsinainen yhtiökokous 30.3.2020

 •            Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: 28.8.2020

 

Tiedotustilaisuus

LeadDesk järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 14.2.2019 kello 13.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Hämeentie 19, 00500 Helsinki.

 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tekstiosuudessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

 

LeadDesk Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leaddesk.com

 

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

www.leaddesk.com

 

TAULUKKO-OSA 1.1.-31.12.2019

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Liikevaihto 6 233 5 874 12 355 11 031
Liiketoiminnan muut tuotot 1 788 189 1791 204
Materiaalit ja palvelut        
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
   Ostot tilikauden aikana -1 397 -1 212 -2 655 -2 263
   Ulkopuoliset palvelut -19 -5 -19 -18
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 415 -1 217 -2 674 -2 281
Henkilöstökulut        
   Palkat ja palkkiot -1 844 -1 746 -4 089 -3 783
   Henkilösivukulut -415 -401 -761 -747
Henkilöstökulut yhteensä -2 260 -2 147 -4 850 -4 530
Poistot ja arvonalentumiset        
   Liikearvopoistot -29 -29 -59 -59
   Suunnitelman mukaiset poistot -569 -496 -1 150 -999
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -598 -525 -1 209 -1 058
Liiketoiminnan muut kulut -1 639 -1 296 -3 199 -2 589
Liikevoitto (- tappio) 2 109 878 2 214 776
Rahoitustuotot ja -kulut        
   Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 11 20 35 27
   Korkokulut ja muut rahoituskulut -183 -224 -1 397 -368
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -172 -204 -1 361 -341
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 937 645 852 435
Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 0   0
Tuloverot -65 -10 -94 -101
Tilikauden voitto (- tappio) 1 873 635 758 335

 

Osakekohtainen tulos 

1000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Tulos/osake 0,41 0,22 0,17 0,12
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) 0,39 0,21 0,16 0,11

 

Käyttökate (EBITDA) 

1000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Liikevoitto (EBIT) 2 109 849 2 214 776
Liikearvopoistot 29 29 59 59
Suunnitelman mukaiset poistot 568 496 1 150 999
Käyttökate (EBITDA) 2 707 1 404 3 422 1 834

 

Konsernin tase (FAS) 

1000 euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet    
   Aineettomat oikeudet 10 4
   Liikearvo 54 113
   Muut pitkävaikutteiset menot 2 832 2 828
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 896 2 945
Aineelliset hyödykkeet    
   Koneet ja kalusto 29 32
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 29 32
   Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä 818 0
Sijoitukset yhteensä 818 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 743 2 978
     
Vaihtuvat vastaavat    
Pitkäaikaiset saamiset    
   Muut saamiset 44 43
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 44 43
Lyhytaikaiset saamiset    
   Myyntisaamiset 781 875
   Muut saamiset 98 75
   Siirtosaamiset 323 362
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 202 1 313
Saamiset yhteensä 1 246 1 356
Rahat ja pankkisaamiset 5 491 862
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 737 2 219
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 480 5 196

  31.12.2019 31.12.2018
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Osakepääoma 80 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 577 4 542
Edellisten tilikausien voitto (- tappio) -4 870 -5 205
Valuuttakurssierot 8 0
Tilikauden tulos 758 335
Pääomalaina 0 1 050
Oma pääoma yhteensä 7 553 725
     
Pakolliset varaukset 44 35
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
   Lainat rahoituslaitoksilta 380 899
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 380 899
Lyhytaikainen vieras pääoma    
   Lainat rahoituslaitoksilta 286 1 182
   Saadut ennakot 17 9
   Ostovelat 606 536
   Muut velat 544 626
   Siirtovelat 1 052 1 185
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 505 3 538
Vieras pääoma yhteensä 2 884 4 437
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 480 5 196

 

Konsernin rahavirtalaskelma (FAS) 

 1000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Liiketoiminnan rahavirta        
Voitto (- tappio) ennen 1 937 645 852 435
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:        
Suunnitelman mukaiset poistot 598 555 1 209 1 058
Tytäryhtiöosakkeiden -1 778 0 -1 778 0
myyntivoitot/ tappiot(-)
Muut tuotot ja kulut, joihin ei -9 0 9 10
liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut 172 204 1 361 341
Rahavirta ennen käyttöpääoman 920 1 404 1 653 1 844
muutosta
         
Käyttöpääoman muutos        
Lyhytaikaisten korottomien 108 56 47 16
liikesaamisten lisäys(-) /
vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien 298 340 150 218
velkojen lisäys(+) / vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen 1 326 1 800 1 850 2 077
rahoituseriä ja veroja
         
Maksetut korot ja maksut muista -18 -218 -81 -369
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta 11 23 35 30
Maksetut välittömät verot -42 -46 -96 -50
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 277 1 559 1 708 1 688
         
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja -904 -557 -1 511 -998
aineettomiin hyödykkeisiin
Tytäryhtiöosakkeiden myynti 1 065 0 1 065 0
vähennettynä myyntihetken
rahavaroilla
Investointien rahavirta (B) 161 -557 -446 -998
         
Rahoituksen rahavirta        
Maksullinen oman pääoman lisäys 61 0 6 001 15
Sijoitus sijoitetun vapaan oman 0 15 0 0
pääoman rahastoon
Pitkäaikaisten saamisten lisäys( -46 0 -59 -10
-) / vähennys(+)
Pitkäaikaisten 0 150 0 150
rahoituslaitoslainojen nostot
Pitkäaikaisten -71 -396 -519 -931
rahoituslaitoslainojen
takaisinmaksut
Lyhytaikaisten 0 0 250 0
rahoituslaitoslainojen nostot
Lyhytaikaisten 0 -196 -1 146 -196
rahoituslaitoslainojen
takaisinmaksut
Maksetut korot ja maksut -66 0 -1 163 0
rahoituskuluista
Rahoituksen rahavirta (C) -123 -427 3 364 -972
         
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys -1 254 575 4 626 -282
(+) / vähennys (-)
         
Rahavarat tilikauden alussa 4 234 290 862 1 149
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 3 -3 3 -5
rahavaroihin
Rahavarat yhteensä tilikauden 5 491 862 5 491 862
lopussa

 

Konsernin oman pääoman muutokset

1000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Sidottu oma pääoma        
Osakepääoma tilikauden alussa 80 3 3 3
Osakepääoman korotus 0 0 78 0
Osakepääoma tilikauden 80 3 80 3
lopussa
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 3 80 3
         
Vapaa oma pääoma        
Sijoitetun vapaan oman 11 577 4 528 4 542 4 528
pääoman rahasto tilikauden
alussa
Sijoitukset sijoitetun vapaan 0 15 1 035 15
oman pääoman rahastoon
Listautumisanti 0 0 6 000 0
Sijoitetun vapaan oman 11 577 4 542 11 577 4 542
pääoman rahasto tilikauden
lopussa
         
Edellisten tilikausien voitto -4 866 -5 228 -5 205 -5 205
(- tappio) tilikauden alussa
Edellisten tilikausien voitto -5 985 -5 505 -4 870 -5 205
(- tappio) tilikauden lopussa
         
Tilikauden voitto / - tappio 1 873 635 758 335
Pääomalaina 0 1 050 0 1 050
Vapaa oma pääoma yhteensä 7 464 722 7 465 722
         
Oma pääoma yhteensä 7 544 725 7 545 725

 

Konsernin vastuut

1000 euroa 31.12.2019 31.12.2018
Toimitilojen vuokravastuut    
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 179 179
Myöhemmin erääntyvät 31 0
Yhteensä 210 179
     
Leasingvastuut    
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 24 37
Myöhemmin erääntyvät 19 32
Yhteensä 44 69
     
Muut annetut vastuusitoumukset    
Vakuustalletukset 72 51
Yhteensä 72 51
     
Lainat rahoituslaitoksilta 665 2 081

 

Listautumiskulujen vaikutus konsernin tulokseen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

1000 euroa Raportoitu Listautumiskulujen Oikaistu 1-12/2019
1-12/2019 vaikutus
Liikevaihto 12 355 0 12 355
Liiketoiminnan muut 1 791 0 1 791
tuotot
Materiaalit ja -2 674 0 -2 674
palvelut yhteensä
Henkilöstökulut -4 850 191 -4 659
yhteensä
Poistot ja -1 209 0 -1 209
arvonalentumiset
yhteensä
Liiketoiminnan muut -3 199 0 -3 199
kulut
Liikevoitto (- 2 214 191 2 405
tappio)
Rahoitustuotot ja -1 361 1 157 -204
-kulut yhteensä
Tulos ennen 852 1 348 2 200
tilinpäätössiirtoja
ja veroja

 

Leadventure Oy:n liiketoiminnalla ja myynnillä oikaistu konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

1000 euroa Raportoitu Leadventure Oy:n Oikaistu
1-12/2019 liiketoiminnan ja 1-12/2019
myynnin vaikutus
Liikevaihto 12 355 -1 685 10 670
Liiketoiminnan muut 1 791 -1 778 13
tuotot
Materiaalit ja -2 674 391 -2 283
palvelut yhteensä
Henkilöstökulut -4 850 580 -4 270
yhteensä
Poistot ja -1 209 73 -1 136
arvonalentumiset
yhteensä
Liiketoiminnan muut -3 199 393 -2 807
kulut
Liikevoitto (- 2 214 -2 026 187
tappio)
Rahoitustuotot ja -1 361 -2 -1 360
-kulut yhteensä
Tulos ennen 852 -2 025 -1 173
tilinpäätössiirtoja
ja veroja

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate, % = Liikevoitto ennen poistoja x 100
Liikevaihto
Liikevoitto, % = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Oman pääoman tuotto, % = Tulos ennen x 100
tilinpäätössiirtoja ja
tuloveroja - tuloverot
Oma pääoma keskimäärin +
vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma - saadut
ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja x 100
pankkisaamiset
Oma pääoma
Tulos/osake, EUR = Tilikauden tulos +  
vähemmistöosuus
Osakemäärä (keskimäärin
katsauskaudella)
Tulos/ osake (laimennettu), EUR = Tilikauden tulos +  
vähemmistöosuus
Laimennusvaikutteinen
osakemäärä (keskimäärin
katsauskaudella)
Oma pääoma/ osake, EUR = Oma pääoma - vähemmistöosuus  
Osakemäärä (keskimäärin
katsauskaudella)
Oma pääoma/osake (laimennettu), = Oma pääoma - vähemmistöosuus  
EUR
Laimennusvaikutteinen
osakemäärä (keskimäärin
katsauskaudella)

 

 

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa.