Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

LEMONSOFT OYJ – SISÄPIIRITIETO – 8.7.2022 KLO 12.00

Lemonsoft Oyj ostaa liiketoimintatiedon raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n koko osakekannan. Kaupan yhteydessä Finazilla Oy ostaa Finazilla Oy:n emoyhtiön, talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua tarjoavan Taloushallintaan fi Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa talousjohtamisen ratkaisuissa tarjoamalla asiakkailleen entistä kattavammat työkalut toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen.

Finazilla on pilvipohjainen budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun kehitetty helposti käyttöön otettava ohjelmistoratkaisu, joka on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa. Finazillan avulla yritykset voivat tulos- ja tasebudjettien ja kassavirtalaskelmien rakentamisen lisäksi budjetoida myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit osabudjettien avulla. Finazilla Oy:n asiakkaina on pk-yrityksiä sekä suoraan että kumppanitilitoimistojen kautta. Taloushallintaan fi Oy tarjoaa talousseurannan, raportoinnin ja analysoinnin palveluita pk-yrityksille Finazillan ohjelmistoratkaisua hyödyntäen. Ostetut liiketoiminnat työllistävät yhteensä 15 asiantuntijaa Jyväskylän toimipisteessään.

Ostokohteiden yhteenlaskettu liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 1,2 miljoonaa euroa (2020: 1,0) ja käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Ostokohteiden yhteenlasketusta liikevaihdosta oli vuonna 2021 yhtiöiden omien raportointiperiaatteiden mukaisesti SaaS-liikevaihtoa noin 47 %, muuta jatkuvalaskutteista liikevaihtoa 38 % ja käyttöönotto- ja lisäpalveluliikevaihtoa 15 %. Ostokohteet raportoidaan heinäkuusta 2022 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Ostokohteiden perustajat Juhamatti Hyyppä, Jari-Pekka Hyyppä ja Hannu Hyyppä jatkavat Finazilla Oy:n palveluksessa ja Juhamatti Hyyppä jatkaa Finazilla Oy:n toimitusjohtajana.

Ostokohteiden kokonaiskauppahinta on noin 2,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta noin 2,6 miljoonaa euroa sekä nettokassasta, joka on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeella kaupan allekirjoituksen yhteydessä. Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Finazilla Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan vuosien 2022-2025 liikevaihtoon. Lisäkauppahinta on enintään 1,5 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan lisäkauppahinta maksetaan 50 % käteisvastikkeena ja 50 % osakevastikkeena.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:

”Olemme tyytyväisiä saadessamme Finazillan kautta entistä kattavammat työkalut liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen. Yritysten tiedontarve kasvaa jatkuvasti ja me haluamme tuoda nämä tiedot helposti saataville, sekä palveluna että kattavien raporttien kautta. Uskon, että tämä hyödyttää kaikkia asiakastoimialojamme. ”

Finazilla Oy:n toimitusjohtaja Juhamatti Hyyppä:

”Olemme iloisia voidessamme olla osa isompaa yksikköä, joka on halukas kehittämään ja jalostamaan aloittamaamme työtä. Olemme luoneet vahvan ratkaisun asiakkaitamme varten ja pääsemme nyt laajentamaan asiakaskuntaamme sekä täydentämään Lemonsoftin jo ennestään kattavaa tarjoomaa.”

Ostokohteiden yhteenlasketut avainluvut

Tuloslaskelma (1 000 euroa)20212020
Liikevaihto1 2031 018
Käyttökate210196
Liikevoitto129116
 

Tase (1 000 euroa)31.12.202131.12.2020
Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat140179
Lyhytaikaiset saamiset9788
Rahat ja pankkisaamiset241182
Vastaavaa yhteensä478449
 

Vastattavaa

Oma pääoma392379
Lyhytaikainen vieras pääoma8670
Vastattavaa yhteensä478449

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2022

Lemonsoft on yritysoston myötä päättänyt päivittää koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 30-36 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 28-33 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisempi tulosennuste (julkaistu Logentia Oy:n oston yhteydessä 6.5.2022)

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 26-32 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.