Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LEMONSOFT OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 6.5.2022 KLO 10.00

Lemonsoft Oyj ostaa teollisuuden ja tukkukaupan kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla ja tarjoaa asiakkailleen lisää mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa optimoimalla kuljetuspalveluiden käyttöä. Lemonsoft Oyj ja Logentia Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan 6.5.2022 ja kaupan täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 31.5.2022.

Logentia Oy on kuljetusten hallinnan ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa kuljetussopimusten läpinäkyvyyden tuomat hyödyt teollisuudelle, tukkukauppiaille ja verkossa toimiville vähittäiskauppiaille. Järjestelmä optimoi kuljetusvalinnan, eliminoi laskutusvirheitä, parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää kuljetusten hallintaan kuluvaa aikaa. Logentialla on vahva asema kuljetuspalveluiden optimointiin liittyen Suomessa sekä kasvavasti myös muissa Pohjoismaissa. Yhtiö työllistää yhteensä 13 asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään.

Logentia Oy:n liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 1,5 miljoonaa euroa (2020: 1,3) ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (2020: 0,6). Logentian liikevaihdosta yli puolet on jatkuvalaskutteista liikevaihtoa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 3,5 miljoonaa euroa. Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Logentia Oy raportoidaan 1.6.2022 alkaen osana Lemonsoft-konsernia. Logentia Oy:n perustajat Tapio Teppo ja Eero Valovirta jatkavat yhtiön palveluksessa ja Tapio Teppo jatkaa Logentia Oy:n toimitusjohtajana.

Logentia Oy:n koko osakekannan kauppahinta on noin 7,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,0 miljoonaa euroa sekä nettokassasta, joka on noin 1,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan 75 prosenttia käteisvastikkeena ja 25 prosenttia Lemonsoft Oyj:n uusina osakkeina. Annettavien uusien osakkeiden merkintähinta on 12,53 euroa, joka vastaa Lemonsoft Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 30 päivän ajalta ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Täytäntöönpanon yhteydessä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 0,66 % Lemonsoft Oyj:n nykyisestä osakemäärästä.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Logentia Oy:n vuosien 2022-2023 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 1,0 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan se maksetaan kokonaisuudessaan osakevastikkeena vuoden 2024 helmikuun loppuun mennessä.

Lemonsoft Oyj:n toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti:

”Olemme tehneet Logentian kanssa yhteistyötä jo aiemmin, ja tämä kauppa syventää sitä entisestään. Voimme nyt tarjota asiakkaillemme lisää työkaluja heidän liiketoimintansa parhaaksi. Logentian ratkaisut ovat moderneja ja erittäin hyvin toteutettuja, ja uskommekin asiakkaidemme arvostavan palveluiden kautta saatavien kustannusten ja resurssien säästöjä. Olemme myös iloisia saadessamme lisää ammattilaisia joukkoomme ja toivotamme logentialaiset tervetulleiksi.”

Logentia Oy:n toimitusjohtaja Tapio Teppo:

”Lemonsoft on meille hyvä kumppani ja nyt pääsemme itsekin osaksi kasvavaa ja dynaamista yhtiötä, jossa Logentian ohjelmistoja on hyvä kehittää jatkossakin. Näemme yrityskaupan oivallisena mahdollisuutena tuoda myös omille asiakkaillemme Lemonsoftin laajan tarjooman sekä isomman organisaation tuen ja hyödyt. Uskon, että yrityskaupan myötä olemme entistäkin vahvempia ja voimme tuoda yhä useammalle yritykselle kustannustehokkuutta.”

Logentia Oy:n avainluvut

Tuloslaskelma (1 000 euroa)20212020
Liikevaihto1 5411 255
Käyttökate753576
Käyttökate-%48,9 %45,9 %
Liikevoitto737569
Liikevoitto-%47,8 %45,3 %
 

Tase (1 000 euroa)31.12.202131.12.2020
Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat2 6321 534
Lyhytaikaiset saamiset640467
Rahat ja pankkisaamiset21384
Vastaavaa yhteensä3 4852 086
 

Vastattavaa

Oma pääoma1 6951 179
Pitkäaikainen vieras pääoma857263
Lyhytaikainen vieras pääoma934644
Vastattavaa yhteensä3 4852 086

Kaupan ulkopuolelle jäävät liiketoimintaan kuulumattomat pysyvät vastaavat 2,6 miljoonaa euroa ja vastaava pitkäaikainen vieras pääoma 0,9 miljoonaa euroa.

Lemonsoft Oyj päivittää tulosennustettaan vuodelle 2022

Olettaen, että kauppa toteutuu suunnitellusti, Lemonsoft on päättänyt nostaa koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta liikevaihdon kasvun osalta. Noston syynä on Logentia Oy:n osto.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 26-32 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisempi tulosennuste (julkaistu 16.2.2022)

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Lemonsoft Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.