Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lemonsoft Oyj puolivuosikatsaus 22.7.2022 kello 10.00

HUHTI-KESÄKUU 2022

 • Liikevaihto kasvoi 32,7 % ja oli 5 318 tuhatta euroa (4 008)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1 338 tuhatta euroa (1 264), osuus liikevaihdosta 25,2 % (31,5)
 • Oikaistu käyttökate oli 1 345 tuhatta euroa (1 291), osuus liikevaihdosta 25,3 % (32,2)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 922 tuhatta euroa (1 024), osuus liikevaihdosta 17,3 % (25,6)
 • Oikaistu liikevoitto oli 1 296 tuhatta euroa (1 233), osuus liikevaihdosta 24,4 % (30,8)
 • Katsauskauden tulos oli 628 tuhatta euroa (808), osuus liikevaihdosta 11,8 % (20,2)

TAMMI-KESÄKUU 2022

 • Liikevaihto kasvoi 31,3 % ja oli 10 320 tuhatta euroa (7 857)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2 695 (2 634) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 26,1 % (33,5)
 • Oikaistu käyttökate oli 2 715 tuhatta euroa (2 659), osuus liikevaihdosta 26,3 % (33,8)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1 933 tuhatta euroa (2 157), osuus liikevaihdosta 18,7 % (27,5)
 • Oikaistu liikevoitto oli 2 621 tuhatta euroa (2 544), osuus liikevaihdosta 25,4 % (32,4)
 • Katsauskauden tulos oli 1 390 tuhatta euroa (1 692), osuus liikevaihdosta 13,5 % (21,5)

Avainluvut

1 000 euroa4-6/20224-6/2021Muutos1-6/20221-6/2021Muutos1-12/2021
Liikevaihto5 3184 00832,7 %10 3207 85731,3 %17 227
SaaS4 0362 89439,4 %7 9185 68139,4 %12 996
Transaktiot29826313,2 %57651212,4 %1 084
Konsultointi ja muu liikevaihto98485015,7 %1 8271 6649,8 %3 148

 

 


Myyntikate4 6313 55930,1 %9 0797 00629,6 %15 380
Myyntikate-%87,1 %88,8 % 88,0 %89,2 % 89,3 %
Käyttökate (EBITDA)1 3381 2645,8 %2 6952 6342,3 %4 231
Käyttökate-%25,2 %31,5 %
26,1 %33,5 %
24,6 %
Oikaistu käyttökate *)1 3451 2914,2 %2 7152 6592,1 %5 635
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta25,3 %32,2 %
26,3 %33,8 %
32,7 %
Liikevoitto (EBIT)9221 024-9,9 %1 9332 157-10,4 %3 070
Liikevoitto-%17,3 %25,6 %
18,7 %27,5 %
17,8 %
Oikaistu liikevoitto **)1 2961 2335,1 %2 6212 5443,0 %5 411
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta24,4 %30,8 %
25,4 %32,4 %
31,4 %
Katsauskauden voitto (tappio)628808-22,3 %1 3901 692-17,9 %2 272
Katsauskauden voitto (tappio), % liikevaihdosta11,8 %20,2 %
13,5 %21,5 %
13,2 %








Omavaraisuusaste, %71,9 %59,4 %
71,9 %59,4 %
75,0 %
Nettovelka-10 974-1 875485,1 %-10 974-1 875485,1 %-15 760
Nettovelkaantumisaste, %-48,8 %-29,1 %
-48,8 %-29,1 %
-71,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS) ***)0,030,05-27,9 %0,080,10-23,7 %0,13
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa16912139,7 %16912139,7 %153
Ulkona olevat osakkeet katsauskauden lopussa18 393 440680
18 393 440680
18 273 726
Ulkona olevat osakkeet katsauskauden aikana keskimäärin18 313 631680 18 293 678680 5 879 408
*) Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki)
**) Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna liikearvon poistoilla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki)
***) Vuoden 2021 luvuissa huomioitu tehdyn osakesplitin vaikutus

Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti

Vuoden 2022 toinen neljännes jatkui odotustemme mukaisesti. Markkinoilla on vallitsevasta epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen kysyntää ja yritykset haluavat tehostaa toimintaansa nykyaikaisella toiminnanohjausjärjestelmällä. Uusmyynti oli vahvaa erityisesti teollisuuden toimialalla. Lemonsoftin liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 32,7 % edellisvuodesta. Oikaistu liikevoittomarginaali oli odotustemme mukaisella tasolla 24,4 % liikevaihdosta.

Asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvuaan ja oli Q2 2022 lopussa noin 7 300 verrattuna vuoden 2021 lopun noin 6 800 asiakkaaseen.

Olemme jatkaneet aktiivista yritysostostrategiaamme alkuvuoden aikana kahdella yritysostolla. Molemmat yritysostot laajentavat ohjelmistotarjoomaamme eri tuotealueilla ja mahdollistavat uusien ohjelmistotuotteiden tarjoamisen sekä nykyiselle asiakaskunnallemme että uusille asiakkaille. Tavoitteenamme on jatkaa kasvun tukemista valikoitujen yritysostojen kautta myös tulevaisuudessa.

Vahvistimme asemaamme tukku- ja teollisuustoimialoilla ostamalla kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n toukokuussa. Logentialla on ennestään vahva asema kuljetuspalveluiden optimointiin liittyen Suomessa ja myös muissa Pohjoismaissa. Uskon, että pystymme vahvistamaan Logentian asemaa entisestään ja kiihdyttämään yhtiön myyntiä tarjoamalla ratkaisua laajemmin Lemonsoftin olemassa olevalle asiakaskunnalle. Olemme myös tunnistaneet osa-alueita, joihin voimme yhdessä kehittää uusia ohjelmistoratkaisuja.

Heinäkuun alussa vahvistimme tarjoomaamme talousjohtamisen ratkaisuissa ostamalla ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n, joka tarjoaa raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen keskittyviä ratkaisuja sekä Finazillan ohjelmistoratkaisun avulla talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua. Finazillan tehokkaat ja joustavasti muokattavat budjetointi- ja ennustamistyökalut tekevät talous- ja myyntijohdon käyttöön suunnatusta ratkaisutarjoomastamme entistä kattavamman ja laadukkaamman. Finazillan ohjelmistoratkaisuilla ja talousjohtamisen palveluilla pystymme tarjoamaan pk- ja kasvuyrityksille vahvan kokonaisuuden taloudenhallinnan työkaluja.

Olemme onnistuneet rekrytoinneissa hyvin ja pääpaino niissä on edelleen tuotekehityksessä. Vaikka kilpailu osaajista on Suomessa kovaa, koen että olemme houkutteleva työpaikka. Uskon, että merkittävä panostus tuotekehitykseen vahvistaa asemaamme markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Kolmas vuosineljännes alkaa vilkkaana ja käyttöönottoja on tällä hetkellä menossa runsaasti. Käyttöönotot ruuhkautuivat alkuvuonna henkilöstöresursseista johtuen ja olemme panostaneet toisen neljänneksen aikana siihen, että käyttöönotot sujuisivat paremmin – olemme mm. tuotteistaneet käyttöönottopalvelun aiempaa paremmin ja lisäksi onnistuimme rekrytoinneissa hyvin. Tilanne on korjaantumassa hyvää vauhtia ja odotankin että käyttöönotot sujuvat normaaliin tapaan elokuusta lähtien.

Konsernin taloudellinen kehitys

Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus

Huhti-kesäkuu 2022
Liikevaihto katsauskaudella oli 5 318 tuhatta euroa (4 008). Liikevaihto kasvoi 1 310 tuhatta euroa eli 32,7 %. Katsauskauden orgaaninen kasvu oli 11,7 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä yritysostot Logentia Oy (2022), PlanMill Oy (2021) ja Talosofta-liiketoiminta (2021), joiden liikevaihto ei ollut mukana vertailukaudella. Logentian liikevaihto on ollut katsauskaudella mukana kesäkuussa.

SaaS-liikevaihdon osuus katsauskauden aikana oli 75,9 % (72,2), transaktioliikevaihdon osuus 5,6 % (6,6), konsultointi ja muun liikevaihdon osuus 18,5 % (21,2).

Käyttökate oli 1 338 tuhatta euroa (1 264) eli 25,2 % (31,5) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 345 tuhatta euroa (1 291) eli 25,3 % (32,2) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät hallinnon kulut.

Liikevoitto oli 922 tuhatta euroa (1 024) eli 17,3 % (25,6) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 296 tuhatta euroa (1 233) eli 24,4 % (30,8) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät hallinnon kulut.

Katsauskauden tulos oli 628 tuhatta euroa (808) eli 11,8 % (20,2) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1 195 tuhatta euroa (930).

Tammi-kesäkuu 2022
Liikevaihto katsauskaudella oli 10 320 tuhatta euroa (7 857). Liikevaihto kasvoi 2 463 tuhatta euroa eli 31,3 %. Katsauskauden orgaaninen kasvu oli 10,4 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä yritysostot Logentia Oy (2022), Metsys Oy (2021), PlanMill Oy (2021) ja Talosofta-liiketoiminta (2021). Näistä Metsysin liikevaihto ei ollut mukana vertailukaudella tammikuussa ja Logentian, PlanMillin sekä Talosoftan liikevaihto ei ollut mukana ollenkaan vertailukaudella. Logentian liikevaihto on ollut katsauskaudella mukana kesäkuussa.

SaaS-liikevaihdon osuus katsauskauden aikana oli 76,7 % (72,3), transaktioliikevaihdon osuus 5,6 % (6,5), konsultointi ja muun liikevaihdon osuus 17,7 % (21,2).

Käyttökate oli 2 695 tuhatta euroa (2 634) eli 26,1 % (33,5) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 2 715 tuhatta euroa (2 659) eli 26,3 % (33,8) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät hallinnon kulut.

Liikevoitto oli 1 933 tuhatta euroa (2 157) eli 18,7 % (27,5) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 2 621 tuhatta euroa (2 544) eli 25,4 % (32,4) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät hallinnon kulut.

Katsauskauden tulos oli 1 390 tuhatta euroa (1 692) eli 13,5 % (21,5) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1 993 tuhatta euroa (2 208).

Tase, rahoitus ja investoinnit

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 31 924 tuhatta euroa (29 798 vuoden 2021 lopussa). Taseen loppusummaa kasvatti katsauskaudella erityisesti Logentia Oy:n yrityskauppa.

Konserni ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja katsauskaudella tai vertailukaudella.

Oma pääoma katsauskauden lopussa oli 22 505 tuhatta euroa (21 991 vuoden 2021 lopussa), oma pääoma kasvoi 514 tuhatta euroa.

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 71,9 % (75,0 vuoden 2021 lopussa) ja korollista velkaa oli 2 850 tuhatta euroa (3 300 vuoden 2021 lopussa).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 13 824 tuhatta euroa (19 060 vuoden 2021 lopussa).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstömäärä 30.6.2022 oli 169 (121) henkilöä. Katsauskauden rekrytoinnit ovat kohdistuneet tuotekehityksen ja asiakaspalvelun vahvistamiseen.

Henkilöstömäärä jakaantuu seuraavasti:

 • tuotekehitys 95 henkilöä
 • asiakaspalvelu 40 henkilöä
 • myynti 13 henkilöä
 • muut toiminnot yhteensä 21 henkilöä

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Lemonsoft Oyj:n osakepääoma koostui 18 393 440 (680) osakkeesta. Osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 18 313 631 (680) osaketta.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 13,98 euroa ja alin 10,92 euroa. Päätöskurssi 30.6.2022 oli 12,60 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 231,8 miljoonaa euroa. Osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihtovolyymi oli katsauskaudella 7 435 kappaletta (92 881 euroa).

Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 2 500 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/.

Hallituksen valtuutukset
Lemonsoft Oyj on päättänyt yhtiökokouksessaan 5.4.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osana Logentia Oy:n yrityskaupan täytäntöönpanoa Lemonsoft Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjottiin yhteensä 119 714 (1 500 tuhatta euroa) Lemonsoft Oyj:n uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön siirtyvien Logentia Oy:n osakkaiden merkittäväksi. Osakeannin myötä Lemonsoft Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 18 393 440 osakkeeseen.

Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Suurin toimialaamme koskeva haaste on ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Vahvan kasvun myötä Lemonsoft panostaa voimakkaasti osaavien henkilöiden rekrytointiin. Konsernin menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin pystymme hankkimaan palvelukseemme lisää ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitouttamaan heitä sekä ylläpitämään ja kehittämään osaamista.

Konsernin asiakasyritysten liiketoiminnan mahdollinen heikkeneminen voi näkyä mm. teollisuusyritysten investointien vähenemisenä ja alihankintaketjujen tarpeiden pienentymisenä. Tämä voi vaikuttaa myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntään negatiivisesti, mikä voi hidastaa konsernin uusmyynnin kehitystä ja nykyasiakaskannasta saatavaa lisämyyntiä.

Covid-19 -pandemian lisäksi Ukrainan sodan kaltaisilla maailmanlaajuisesti vaikuttavilla tapahtumilla voi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Lemonsoftin liiketoimintaan. Nämä saattavat lisäksi aiheuttaa Lemonsoftin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Lemonsoft seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä riskienhallinnan näkökulmasta.

ERP-markkinoilla on yleisesti runsaasti kilpailua ja toimiala on pirstaloitunut. Pienemmät toimijat ovat pääasiassa keskittyneet tiettyyn pienten ja keskisuurien yritysten sektoriin eivätkä suuremmat toimijat kilpaile asiakkuuksista suoraan samalla markkinalla. Kilpailu Lemonsoftin toimintamarkkinoilla voi kuitenkin kiristyä nykyisten kilpailijoiden tai ketterien uusien toimijoiden vuoksi.

Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvät riskit ovat merkittävä konsernin liiketoiminnan toimitusvarmuuteen ja jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Lemonsoft investoi jatkuvasti korkeaan toimintavarmuuteen ja korkean tietoturvan järjestelmiin, ja pyrkii varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta valitsemalla merkittävimmiksi kumppaneiksi alan johtavia toimijoita. Euroopan tietosuojasääntely saattaa osaltaan tuoda odottamattomia riskejä Lemonsoftin toimintaympäristöön.

Lemonsoftin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina useita yritysostoja ja pyrkii kasvamaan myös jatkossa yritysostojen kautta. Kohdeyhtiöihin ja niiden integrointiin osaksi Lemonsoftia voi liittyä odottamattomia riskejä.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Yhtiökokous päätti 5.4.2022, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen mukaan jaetaan osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden. Osinko, yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 20.4.2022.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Lemonsoft Oyj on 8.7.2022 vahvistanut tarjoomaansa talousjohtamisen ratkaisuissa ostamalla ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n, joka tarjoaa raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen keskittyviä ratkaisuja sekä Finazillan ohjelmistoratkaisun avulla talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua.

Lemonsoft Oyj on 1.7.2022 perustanut transaktioliiketoiminnan kehittämistä varten uuden tytäryhtiön, josta Lemonsoft Oyj omistaa 80 % ja yhtiön toimitusjohtajana toimiva Jani Tohmo 20 %.

Näkymät vuodelle 2022

Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa vakaata kasvua sekä lisäämällä nykyiselle asiakaskannalle tarjottavien ohjelmistomoduulien määrää että kasvattamalla asiakaskantaa uusilla asiakkuuksilla uusmyynnin kautta.

Digitalisaatiokehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön lisääntymisen konsernin potentiaalisessa asiakaskentässä odotetaan jatkuvan, erityisesti rakennusalalla sekä teollisuudessa ja logistiikassa. ERP on keskeinen järjestelmä asiakkaan liiketoiminnan ohjaamisen ja jatkuvuudenkannalta, minkä vuoksi asiakaspysyvyyden odotetaan myös pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.

Toisen vuosipuoliskon 2021 ja katsauskauden aikana tehtyjen rekrytointien seurauksena suhteellinen kannattavuus on heikompi vuoden 2022 ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla.

Tulosennuste vuodelle 2022

Lemonsoft on päättänyt päivittää koko vuodelle 2022 annettua tulosennustetta Finazilla Oy:n oston myötä.

Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 30-36 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 28-33 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.

Taloudellinen tiedottaminen

Lemonsoft Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

 • osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022.

Webcast sijoittajille ja medialle

Lemonsoft järjestää suoran webcast-lähetyksen sijoittajille ja medialle englanniksi 22.7.2022 klo 14.00. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa livenä tämän linkin kautta: https://lemonsoft.videosync.fi/2022-q2-results

Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/.

Lemonsoft Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271

Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Lemonsoft Oyj lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TAULUKOT

Katsauskauden laadintaperiaatteet

Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021





 
LIIKEVAIHTO5 3184 00810 3207 85717 227
Liiketoiminnan muut tuotot0011445
Materiaalit ja palvelut-687-449-1 242-866-1 893
Henkilöstökulut-2 790-1 969-5 423-3 756-8 091
Poistot ja arvonalentumiset 
 
 
Suunnitelman mukaiset poistot-116-92-239-184-462
Konserniliikearvon poistot-299-148-523-292-699
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-415-240-763-477-1 161
Liiketoiminnan muut kulut-503-326-961-616-3 059
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)9221 0241 9332 1573 070
Rahoitustuotot ja -kulut-6-7-11-616
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA9171 0171 9222 1513 086
Tuloverot-280-210-517-460-778
Vähemmistöosuudet9-115-135
KATSAUSKAUDEN VOITTO (TAPPIO)6288081 3901 6922 272

KONSERNIN TASE

1 000 euroa6/20226/202112/2021
PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
Aineettomat hyödykkeet12 9744 5486 484
Aineelliset hyödykkeet627559533
Sijoitukset1 8741 4951 874
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä15 4766 6028 891
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
Vaihto-omaisuus416852
Lyhytaikaiset saamiset2 5831 1681 795
Rahat ja pankkisaamiset13 8243 62519 060
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä16 4484 86120 907
Vastaavaa yhteensä31 92411 46329 798

 
 

 
 
OMA PÄÄOMA22 5056 44121 991
Vähemmistöosuudet45030
VIERAS PÄÄOMA 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma1 9501 2502 400
Lyhytaikainen vieras pääoma7 4243 7725 377
VIERAS PÄÄOMA yhteensä9 3745 0227 777
Vastattavaa yhteensä31 92411 46329 798

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta: 


 
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja9171 0171 9222 1513 086
Oikaisut4112587634991 182
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 3271 2752 6852 6504 267
Käyttöpääoman muutos172-128-14525328
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 4991 1472 5402 6744 595
Rahoitustuotot ja -kulut sekä verot-304-217-547-466-602
Liiketoiminnan rahavirta (A)1 1959301 9932 2083 994

 
 
 
Investointien rahavirta: 
 
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-63-2 805-172-2 800-2 560
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0000107
Investoinnit muihin sijoituksiin0000-379
Ostetut tytäryhtiöosakkeet-4 2311 772-4 2311 577-1 236
Investointien rahavirta (B)-4 294-1 033-4 403-1 223-4 069

 
 
 
Rahoituksen rahavirta: 
 
 
Maksetut osingot-2 3760-2 376-2 210-2 210
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut-450-250-450-2501 300
Maksullinen osakeanti000014 945
Rahoituksen rahavirta (C)-2 826-250-2 826-2 46014 035

 
 
 
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)-5 925-353-5 236-1 47513 960

 
 
 
Rahavarat katsauskauden alussa19 7493 97919 0605 1005 100
Rahavarat katsauskauden lopussa13 8243 62513 8243 62519 060
Rahavarojen muutos-5 925-353-5 236-1 47513 960

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 euroa1-6/20221-6/20211-12/2021




Sidottu oma pääoma


Osakepääoma katsauskauden alussa8088
Osakepääoman korotus0072
Osakepääoma katsauskauden lopussa80880
Sidottu oma pääoma yhteensä80880

 

Vapaa oma pääoma 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden alussa14 9803636
Suunnattu-/listautumisanti1 500014 945
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa16 4803614 980
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yhteensä16 4803614 980

 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) katsauskauden alussa *6 9306 9166 935
Jaetut osingot-2 376-2 210-2 210
Osakepääoman korotus00-72
Edellisten tilikausien voitto (tappio) katsauskauden lopussa4 5554 7064 658

 

Katsauskauden voitto (tappio)1 3901 6922 272
Vapaa oma pääoma yhteensä22 4256 43321 911

 

Pääomalainat 

Pääomalainat katsauskauden alussa00200
Pääomalainan siirto00-200
Pääomalainat katsauskauden lopussa000
Pääomalainat yhteensä000

 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ22 5056 44121 991

* Tytäryhtiöfuusioista muodostuneiden voittovarojen palautus kertyneisiin voittovaroihin vuonna 2021


KONSERNIN VASTUUT

1000 euroa6/20226/202112/2021




Toimitilojen vastuut


Toimitilojen vuokravastuut < 1 v18947200
Toimitilojen vuokravastuut >1 v005
Yhteensä18947205

 

Leasingvastuut 

Leasingvastuut < 1 v111
Leasingvastuut >1 v000
Yhteensä111

 

Esineoikeudelliset vakuudet 

Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi) *1 0731 0731 073
Yrityskiinnitys emoyhtiö2 0005002 000
Yhteensä3 0731 5733 073

* Käteispanttien arvo vastaa pantattujen kiinteistöosakkeiden hankintahintaa

AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Myyntikate = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu käyttökate = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset

Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto/-tappio - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset + Konserniliikearvon poistot

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma +/- Vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, % = (Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma

Nettovelka = Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden voitto (tappio) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON OIKAISUT

1 000 euroa4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021
Käyttökate (EBITDA)1 3381 2642 6952 6344 231
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta25,2 %31,5 %26,1 %33,5 %24,6 %
Business Finland tuki000-14-45
Yritysostojen ja listautumisen kustannukset82619391 449
Oikaistu käyttökate1 3451 2912 7152 6595 635
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta25,3 %32,2 %26,3 %33,8 %32,7 %
1 000 euroa4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021
Liikevoitto (EBIT)9221 0241 9332 1573 070
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta17,3 %25,6 %18,7 %27,5 %17,8 %
Business Finland tuki000-14-45
Yritysostojen ja listautumisen kustannukset82619391 449
Konserniliikearvon poistot366183669361937
Oikaistu liikevoitto1 2961 2332 6212 5445 411
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta24,4 %30,8 %25,4 %32,4 %31,4 %

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.